ΔΠΛΡ-5752180013 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/01/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/01/2019 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. ΜΑΡΚΕΤΟΥ 210- 8206512 n.marketou@dei.com.gr, Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ 210- 8206530 n.kiousis@dei.com.gr
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), 3ης Σεπτεμβρίου 107, 10434 Αθήνα, στο Γραφείο 408, 4ος όροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752180013
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/12/2018
ΑΔ: A106956
Συμπλήρωμα 1 07/01/2019
ΑΔ: A106994
Προϋπολογισμός: € 60.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής