ΔΠΛΡ-5752180008 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/10/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/10/2018 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. ΜΑΡΚΕΤΟΥ Ma.Marketou@dei.gr, Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ n.kiousis@dei.gr
Υποβολή: Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), 3ης Σεπτεμβρίου 107, 104 34 Αθήνα, στο Γραφείο 408, 4ος όροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Αδειών Χρήσης Qlik

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752180008
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/09/2018
ΑΔ: A105546
Συμπλήρωμα 1 04/10/2018
ΑΔ: A105610
Προϋπολογισμός: € 29.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής