ΔΠΛΡ-5752180006 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/08/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/08/2018 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. Κιούσης τηλ. 2108206530 και Α. Καμηλαράκη τηλ. 2108206513
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
ΔΕΗ ΑΕ Διευθυνση Πληροφορικής, 3ης Σεπτεμβρίου 107, 104 34 Αθήνα, γραφείο 408.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Εξειδικευμένων και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752180006
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/07/2018
ΑΔ: A105378
Συμπλήρωμα 1 13/08/2018
ΑΔ: A105431
Προϋπολογισμός: € 393.600 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής