ΔΠΛΡ-5752180003 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/07/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/07/2018 - 14:12 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Καμηλαράκη Τηλ.: 2108206513 και Ν. Κιούσης Τηλ.: 2108206530
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Πληροφορικής, 3ης Σεπτεμβρίου 107, Γραφείο 408.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τεχνικών Hardware H/Y για την κάλυψη αναγκών στη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752180003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/06/2018
ΑΔ: A104244
Συμπλήρωμα 1 13/07/2018
ΑΔ: A105318
Προϋπολογισμός: € 224.640,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής