ΔΠΛΡ-5751210004 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/03/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/03/2021 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: T.Kommata@dei.com.gr, n.kiousis@dei.com.gr
Υποβολή: gramdplr@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του λογισμικού και των αδειών χρήσης των συστημάτων Genesys Call Center και Micro Focus Service Manager του Help Desk της Διεύθυνσης Πληροφορικής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5751210004
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/03/2021
ΑΔ: A117375
Συμπλήρωμα 1 16/03/2021
ΑΔ: A118434
Προϋπολογισμός: € 48.326 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής