ΔΠΛΡ-5751210003 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/02/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/02/2021 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΤΗΛ 8206506
Υποβολή: gramdplr@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης στις διαδικασίες Προμηθειών της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ ΑΕ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5751210003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
10/02/2021
ΑΔ: A117269
Προϋπολογισμός: € 27.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής