ΔΠΛΡ- 5751200033 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/12/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Γλένη Βασιλική τηλ: 2108206039
Υποβολή: gramdplr@dei.com.gr
Η αποστολή των προσφορών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διευθυντή gramdplr@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Υλικού

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ- 5751200033
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/12/2020
ΑΔ: A116974
Προϋπολογισμός: € 3.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής