ΔΥΠΠ-903807 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/03/2018 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα / 6ος Όροφος /609 Γραφείο
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε: ΑΗΣ Αγ. Αλιβερίου κος Χρήστος Ρέτσας τηλ. 22230-26253

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανισμών AUMA ελέγχου επιστομίων Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903807
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/02/2018
ΑΔ: A101498
Συμπλήρωμα 1 21/03/2018
ΑΔ: A102697
Προϋπολογισμός: € 50.300,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)