ΔΥΠΠ-1457 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/05/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/05/2019 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Για πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη επικοινωνείτε με τη ΔΥΠΠ στο τηλέφωνο 2105293446 (Άννα Λυμπεροπούλου). Για πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο και τη βεβαίωση επίσκεψης, επικοινωνείτε με τον ΑΗΣ στο τηλέφωνο 2463059349 (Δ. Τσιομπανάκης).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Επισκευή Καυστήρων Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου- Φιλώτα

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1457
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/04/2019
ΑΔ: A108511
Συμπλήρωμα 1 10/05/2019
ΑΔ: A108607
Συμπλήρωμα 2 17/05/2019
ΑΔ: A108628
Προϋπολογισμός: € 57.125,99 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)