ΔΥΠΠ-1456 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/05/2019 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Στ. Πελεκάση και τη κα. Α. Λυμπεροπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.pelekasis@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30210 5238005) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον κ. Γ. Καραμπατζάκη και τηλ. 25310-60208 και κ. Ε. Κουτσουραδή τηλ. 25310-60261 του ΑΗΣ Κομοτηνής.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κομοτηνής και Φράγματος Γρατίνης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1456
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/04/2019
ΑΔ: A108420
Προϋπολογισμός: € 210.113,64 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής