ΔΥΠ-903920 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/07/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/08/2019 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ. 2105293671
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών Επισκευής βαλβίδων φυσικού αερίου PRUSS Μον.5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-903920
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/07/2019
ΑΔ: A109887
Συμπλήρωμα 1 30/07/2019
ΑΔ: A110940
Προϋπολογισμός: € 32.600 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής