ΔΥΠ-1452 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/06/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/07/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Πληροφορίες παρέχονται από τον Ι.Βενιζέλοκαι την Αννα Λυμπεροπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις i.venizelos@dei.com.gr και a.lymperopouloy@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30210 5238005) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον κ. Γ. Σιώμο-τηλ. 24610 54276 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού Εκκαπνιστών Λεβήτων των Μονάδων Ι – V και Εκκαπνιστών Εναλλακτών Καυσαερίων των Μονάδων Ι-IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-1452
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/06/2019
ΑΔ: A108709
Συμπλήρωμα 1 27/06/2019
ΑΔ: A109792
Προϋπολογισμός: € 75.392,14 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής