112.ΔΛΚΜ–0736 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/02/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ηλ. Κουρουνιώτης τηλ. 27910 25048, 27910 22229
Υποβολή: Μεγαλόπολη
Όλες οι Προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από την 11.00 πμ της ημέρας του Διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/02/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στο Γραφείο του Τομέα Η/Μ Μελετών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συναρμολόγηση, τοποθέτηση, περισυλλογή, αποσυναρμολόγηση ραούλων – γιρλαντών Τ/Δ και Μηχανημάτων Ορυχείων ΔΛΚΜ

Διακήρυξη: Τεύχος: 112.ΔΛΚΜ–0736
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/01/2018
ΑΔ: A101337
Προϋπολογισμός: € 240.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης