∆ΚΥΟΡ – Z2001200055455/Επανάληψη Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/01/2019 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες για το αντικείμενο του Διαγωνισμού παρέχονται από τον κ. Αν. Τζοβλά, τηλ. 22230 81192 και τους κα. Μ. Νικολετσοπούλου , κ. Β. Βουδούρη, για τη διαγωνιστική διαδικασία, τηλ. 210 5109478 και 210 5109549.
Υποβολή: ΔΚΥΟΡ, οδό Χαλκοκονδύλη 29, 10432, Αθήνα στο Γραφείο 307, 3ο όροφο

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Χάλυβα

Διακήρυξη: Τεύχος: ∆ΚΥΟΡ – Z2001200055455/Επανάληψη
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/12/2018
ΑΔ: A106900
Προϋπολογισμός: € 58.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ Α΄ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Λήψη