ΔΠΝΕ/1-2019 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/01/2019

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας \ Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/02/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 26210-24121
Υποβολή: ΠΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 37 ΠΥΡΓΟΣ, Ν. ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ.:27100

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΥΡΓΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΝΕ/1-2019
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
21/01/2019
ΑΔ: A107056
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΝΕ - Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ