Γενική Διεύθυνση Εμπορίας

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΠΒΕ-42018 Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη αναγκών του Καταστήματος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης 01/03/2019 ΔΠΒΕ