Γενική Διεύθυνση Εμπορίας

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο 59838/ΔΠΒΕ «Αποκατάσταση μισθωμένου ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Κοπανίδη Σ. επί της οδού Βερμίου 26 στην Κοζάνη» 03/05/2019 18.000,00 ΔΠΒΕ