Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722041 Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Oracle Hyperion σε Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management και παροχή υπηρεσιών για την Ανάπτυξη και Διαχείρισή του 12/08/2022 Σε Παράταση 1.000.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51922045 Κατασκευή υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 04/08/2022 Σε Παράταση 3.000.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822049 Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των εισπράξεων (μετρητών) των καταστημάτων ΔΕΗ μέσω της χρήσης μηχανημάτων αυτόματης κατάθεσης 04/08/2022 Σε Παράταση 844.800 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122047 Παροχή Υπηρεσιών από Εξειδικευμένο Προσωπικό Αντισυμβαλλόμενου για τον Κλάδο Πληροφορικής και Υποστήριξης Τελικών Χρηστών της Διεύθυνση Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ψηφιακών Υπηρεσιών-ΔΕΗ Α.Ε./ΔΑΛΨΥ 05/08/2022 Σε Παράταση 1.474.224,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52422031 Προμήθεια ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΣΤΟΛΩΝ 10/08/2022 Σε Παράταση 50.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022063 Παροχή δωροεπιταγών από εταιρείες ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών για τους αριστούχους μαθητές και φοιτητές παιδιά των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ Α.Ε 04/08/2022 Σε Παράταση 173.800,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022032 Προμήθεια Ξηρογραφικού Χαρτιού 12/08/2022 Σε Παράταση 196.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222053 Εκπαίδευση σε Τεχνικές Πωλήσεων & Εμπειρία Πελάτη 11/08/2022 492.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ -51822065 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης που αφορούν στη διαχείριση εισπράξεων Φυσικού Αερίου και νέων υπηρεσιών 22/08/2022 64.800 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222061 Προωθητική ομάδα για την προβολή των ανακατασκευασμένων καταστημάτων του δικτύου πωλήσεων της ΔΕΗ και διαφόρων events-projects 31/08/2022 Σε Παράταση 400.896 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52322068 Εύρεση τοποθεσιών PοP και σχεδιασμού PοP 25/08/2022 75.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54122067 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για υποστήριξη της ΔΕΗ στην επέκταση και ανάπτυξη του project FiberCo 25/08/2022 4.992.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-54122070 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 300 t χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Κω, για χρονικό διάστημα μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού τιμήματος 30/08/2022 28.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022050 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε 09/09/2022 Σε Παράταση 467.441,20 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222052 Προμήθεια Ειδών Ιματισμού επαγγελματικής χρήσης, για το σύνολο των υπαλλήλων των καταστημάτων της ΔΕΗ Α.Ε 21/10/2022 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54022078 Ανάπτυξη Δικτύου Οπτικών Ινών FTTH για κάλυψη 440 χιλιάδων συνδέσεων (νοικοκυριά) σε 13 δήμους του νομού Αττικής 21/10/2022 Σε Παράταση 65.890.000 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722072 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την Λειτουργική Υποστήριξη, την Διαχείριση και την Αντιμετώπιση Προβλημάτων της τεχνικής λύσης Backup & Restore του λογισμικού Veritas NetBackup 21/10/2022 Σε Παράταση 463.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022073 Προμήθεια Θερινών Στολών Εργασίας με Ανακλαστικές Ταινίες 01/11/2022 480.000 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54022093 Προμήθεια παθητικών υλικών που απαιτούνται στην κατασκευή Δικτύου Οπτικών Ινών FTTH για την κάλυψη 440 χιλιάδων νοικοκυριών 18/11/2022 Σε Παράταση ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722062 Έργο Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Επεξεργασίας Δεδομένων για τη δημιουργία εφαρμογών στο νέο Data Warehouse της ΔΕΗ 11/11/2022 Σε Παράταση 612.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΑΕ 22066 Λειτουργική Αναβάθμιση του Κέντρου Ελέγχου Ασφάλειας της Επιχείρησης 11/11/2022 Σε Παράταση 56.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722077 Εκπόνηση Προγράμματος Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Program) για τα συστήματα της πληροφορικής 18/11/2022 Σε Παράταση 500.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52622085 Εκποίηση άχρηστων υλικών από τη ΔΛΚΔΜ (Καλώδια Χαλκού χρησιμοποιημένα) 10/11/2022 852.380,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54122097 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 280t χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου, για χρονικό διάστημα μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού τιμήματος 04/11/2022 29.400,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022092 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας της Διεύθυνσης Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ) της ΔΕΗ Α.Ε 15/11/2022 248.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822086 Δημιουργία βιβλιοθήκης εμπορικών διαδικασιών και οπτικοποίηση customer journeys με στόχο τον εντοπισμό προβληματικών σημείων προς βελτίωση της εμπειρίας πελάτη 18/11/2022 499.537,50 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822087 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα ελέγχου & πιστοποίησης ορθής λειτουργίας των ψηφιακών εργαλείων για την εξοικονόμηση ενέργειας 18/11/2022 499.691,50 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822089 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης λύσης τιμολόγησης για τις παροχές σε Εικονικό Συμψηφισμό (virtual net metering) και τις Ενεργειακές Κοινότητες ως ειδική περίπτωση Εικονικού Συμψηφισμού 21/11/2022 499.537,50 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822088 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα σχεδίασης, υλοποίησης αυτοματοποίησης & εξαγωγής συμπερασμάτων συμπεριφοράς πελατειακής βάσης 21/11/2022 498.575,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51921008 (Γ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) Πρόσκληση Συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής Υποψηφίων για την κατάρτιση Μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων 02/12/2022 Σε Παράταση ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022096 Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για το προσωπικό των εμπορικών καταστημάτων της ΔΕΗ Α.Ε 24/11/2022 2.100.000 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122084 Προμήθεια λογισμικού Εμπορίας και Διαχείρισης Κινδύνων (Energy Trading & Risk Management-ETRM) και Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης και Εξατομίκευσης 16/01/2023 Σε Παράταση 5.500.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722094 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την Σχεδίαση και Υλοποίηση της δικτυακής υποδομής όλων των Καταστημάτων Πωλήσεων 16/12/2022 Σε Παράταση 373.296,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722071 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Κλάδου Εταιρικής Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού Τεχνικών Λύσεων της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής & Αρχιτεκτονικής (ΔΨΣΑ) 13/12/2022 Σε Παράταση 458.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822098 Παροχή υπηρεσιών σε λειτουργίες τεχνικής εξυπηρέτησης πελάτη 30/11/2022 146.600,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222099 Προμήθεια συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών 08/12/2022 2.070.900 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222101 Beyond energy services and analytical tools 16/12/2022 Σε Παράταση 355.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122095 Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκτυπώσεων (Managed Print Services) σε Κτήρια και Υπηρεσίες της ΔΕΗ ΑΕ 14/12/2022 2.978.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022082 Προμήθεια 7.000 Ζευγών Υποδημάτων Ασφαλείας 05/01/2023 280.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022079 Προμήθεια Γαντιών Εργασίας Δερματοπάνινων 05/01/2023 105.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΚΚ-1200088314 Προμήθεια αυτόματης μηχανής θλίψης 08/12/2022 Σε Παράταση 40000 ΚΔΕΠ
Υπηρεσία ΔΥΣ/22079 Παροχή βοηθητικών - υποστηρικτικών εργασιών γραφείου. 15/09/2022 239.382,80 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/22107 Παροχή βοηθητικών - υποστηρικτικών εργασιών γραφείου. 15/11/2022 452.352 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/22106 Συντήρηση της φύτευσης του περιβάλλοντα χώρου του κτιριακού συγκροτήματος της Διεύθυνσης Κέντρου Καινοτομίας (ΔΚΚ) της ΔΕΗ Α.Ε., επί της οδού Λεονταρίου 9 στην Κάντζα Παλλήνης Αττικής. 22/11/2022 84000 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/2222406 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΥΣ 25/11/2022 208500,75 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/2222066 Μελέτη, Καθαρισμός συνθημάτων – “tags” σε οποιοδήποτε είδος επιφανειών με χρήση κατάλληλων μέσων και επάλειψη με αντιβανδαλιστικό υλικό για το σύνολο των Καταστημάτων ΔΕΗ 15/12/2022 450.000,00 ΔΥΣ
Έργο ΔΥΣ/2222409 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΣΤΕΓΑΣΗΣ 03/01/2023 480.000,00 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754220001 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε τομείς της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε. 12/09/2022 115.256,16 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754220002 Προμήθεια και υλοποίηση εκπαιδευτικής ενότητας LMS σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 17/10/2022 25.000 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754220003 Παροχή υπηρεσιών για την μελέτη της αρχικής φάσης του έργου «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες οργάνωσης και ενοποιημένης διαχείρισης των ΙΤ, ΙΟΤ και ΟΤ περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας» 31/10/2022 20.000 ΔΠΛΡ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0009 Αποξήλωση και διαχείριση εξοπλισμού και λοιπών υλικών της Μονάδας III του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, προϋπολογισμού για το: • Τμήμα Α: το τίμημα που θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο για εργασίες αποξήλωσης και διαχείρισης εξοπλισμού και λοιπών υλικών της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου €2.121.000,00, • Τμήμα B: το τίμημα που θα καταβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία για την εκποίηση υλικών και εξοπλισμού €2.652.000,00 09/08/2022 Σε Παράταση 4.773.000 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0007 Απεγκατάσταση, διαχείριση, μεταφορά και τελική διάθεση ραδιενεργών πηγών στις προς απόσυρση Λιγνιτικές Μονάδες και Ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε. 08/11/2022 Σε Παράταση 2.368.000 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903204 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη γενική συντήρηση της Μονάδας Νο2 ΜΑΝ 7K60MC-S του ΑΣΠ Κω 18/08/2022 Σε Παράταση 164.243,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903208 προμήθεια χιτωνίων κυλίνδρων μηχανών (ΜΕΚ) Diesel Mitsui-Man B&W 12K90MC-S του ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 26/09/2022 Σε Παράταση 70.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1690 Τεχνική, διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη ΔΕΠΑΝ ετήσιας διάρκειας 09/08/2022 Σε Παράταση 341.687,50 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903206 Προμήθεια κύριων εμβόλων και πείρων μηχανής Wartsila 18V32 sn PAAE206690 του ΑΣΠ Καλύμνου 22/08/2022 Σε Παράταση 224.400,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903207 Προμήθεια προθερμαντών αέρα καύσης με ατμό ατμομονάδας 4 του ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 29/08/2022 Σε Παράταση 35.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902221 Προμήθεια πολυόργανου μέτρησης Μετασχηματιστών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας 24/08/2022 Σε Παράταση 75.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600210 Μίσθωση είκοσι ενός (21) καινούργιών ή μεταχειρισμένων συμβατικών επιβατηγών οχημάτων, μικρομεσαίας κατηγορίας, κυβισμού 1200-1400cc, για περίοδο μίσθωσης δώδεκα (12) μηνών και για διάνυση ετησίως κατά μέσο 30.000km 14/09/2022 Σε Παράταση 100.800,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902218 "Προμήθεια χυτών οδόντων ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας & του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης" 05/09/2022 Σε Παράταση 517.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1686 Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης γεφυρών κλωβού γεννήτριας Μονάδας Νο 11 Sultzer Cegielski RTAF58, ΑΣΠ Λέσβου 17/08/2022 Σε Παράταση 80.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1682 Καταδυτικές Εργασίες Κλάδου ΑΗΣ Σορωνής 30/08/2022 Σε Παράταση 87.280,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902223 Προμήθεια καλωδίου χαμηλής τάσης NSSHOEU 1x500mm2 1 kV για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 16/09/2022 Σε Παράταση 48.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903218 Προμήθεια δύο γνήσιων υπερπληρωτών τύπου ΑΒΒ RR221-14 συμβατών για τις μονάδες CEG-SULZER 16ATV25H και CEG-SULZER 12ATV25H του ΤΣΠ Ικαρίας 15/09/2022 Σε Παράταση 168.386,40 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903221 Προμήθεια δύο (2) πλήρων στροφείων υπερπληρωτών τύπου ΑΒΒ TPL65-A10 συμβατών για τις μονάδες WARTSILA VASA 18V32LN του ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ. 13/09/2022 168.294,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611229 Προμήθεια Λιπαντικών Υγρής Αποθείωσης Μονάδα V ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/08/2022 Σε Παράταση 104.207,25 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0010 Αποξήλωση - καθαίρεση Η/Φ & σιλό τέφρας και διαχείριση υλικών των Μονάδων I-IV του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. Τμήμα Α: Για το τίμημα που θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο για εργασίες αποξήλωσης - καθαίρεσης Η/Φ & σιλό τέφρας, διαχείρισης εξοπλισμού και λοιπών υλικών των Μονάδων I-IV του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας €3.100.850,00 και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. Τμήμα B: Για το τίμημα που θα καταβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία για την εκποίηση υλικών και εξοπλισμού €2.787.500,00 και δεν αποτελεί κατώτατο όριο προσφοράς. 05/10/2022 Σε Παράταση 5.888.350,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902229 Προμήθεια αυτόματου συνδέσμου ασφαλείας υποθαλάσσιου αγωγού παραλαβής μαζούτ διαμέτρου 10’’ για τον ΑΗΣ Κατταβιάς Ρόδου 09/09/2022 Σε Παράταση 112.000,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0015 Εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης και καθαίρεσης κτισμάτων εντός και εκτός του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, προϋπολογισμού για το: • Τμήμα Α: Το τίμημα που θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο για εργασίες αποξήλωσης εξοπλισμού & καθαίρεσης κτιρίων στον ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα και στο Κύριο Αντλιοστάσιο Περιοχής Ροδώνα €275.446,00, • Τμήμα B: Το τίμημα που θα καταβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία για την εκποίηση υλικών και εξοπλισμού €118.000,00. 20/09/2022 Σε Παράταση 393.446 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1694 "Πνευματική δοκιμή στο πλαίσιο επιθεώρησης αγωγών Φυσικού Αερίου τροφοδοσίας MIKV ΑΗΣ Κερaτέας-Λαυρίου κατά τη Γενική Συντήρηση 2022" 05/08/2022 113.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611239 "Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) επικίνδυνων αποβλήτων από εγκαταστάσεις Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας " 22/09/2022 Σε Παράταση 1.055.625,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903209 Προμήθεια κελυφών εξόδου καυσαερίων βελτιωμένης έδρασης EGH αεριοστροβίλων GE GT13E2 του ΜΣΚ του ΑΗΣ Κομοτηνής 04/10/2022 Σε Παράταση 1.390.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903220 Προμήθεια κελυφών σταθερών πτερυγίων TVC καινούργιων ή ανακατασκευάσμενων για τους αεριοστροβίλους GE GT13E2 της ΜΣΚ ΑΗΣ Κομοτηνής 28/09/2022 Σε Παράταση 2.360.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902233 Προμήθεια ενός είδους θερμοανθεκτικού μεταφορικού ιμάντα ST 1600 B 1400 T+120οC για τον ΑΗΣ Πτολεμαίδας V 21/10/2022 Σε Παράταση 742.500,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310639 Κατασκευή υποδομών εγκατάστασης καλωδιώσεων ηλεκτρικής ισχύος ΜΤ & XT νέας διανομής Γενικών Βοηθητικών ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 13/09/2022 163.876,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1676 Επισκευή ανταλλακτικών υπερπληρωτών ΑΒΒ VTR 454 A32 των Μονάδων Η.Cegielski-Sulzer 9TRAF 58 του ΑΗΣ Σορωνής 07/10/2022 Σε Παράταση 53.774,06 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1695 Εργασίες επισκευής λέβητα καυσαερίων της Μονάδας Νο10 WARTSILA 12V46B στον ΑΣΠ Λέσβου 28/09/2022 Σε Παράταση 260.000,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310637 Επισκευή Καπνοδόχων Ατμομονάδων Νο4-Νο5-Νο6 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 13/09/2022 Σε Παράταση 153.731,55 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611218 Προμήθεια αλεσμένου Ασβεστόλιθου στη μονάδα υγρής αποθείωσης καυσαερίων της Μονάδας V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 13/09/2022 Σε Παράταση 370.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903226 Προμήθεια ανταλλακτικών των εναλλακτών ψύξης χιτωνίων, αέρα σάρωσης και λαδιού (κατασκευής FUO Rumia) των κινητήρων CEGIELSKI-SULZER 9RTAF58 των Μονάδων Νο1 και Νο2 του ΑΣΠ Χίου 07/10/2022 Σε Παράταση 49.392,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1660 Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018 και προετοιμασία για την Πιστοποίηση σε Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. 14/09/2022 54.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1700 Γενική Συντήρηση 12.000 ωρών Μονάδων Νο1 18V32 ισχύος 8,250 KW, Νο3-Νο4 12V32 ισχύος 4,47 MW εκάστη & Νο8 18V32 ισχύος 6,51 MW, Wartsila Vasa του ΑΣΠ Θήρας 22/09/2022 Σε Παράταση 840.180,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1697 Επισκευή Λεβήτων Μονάδων Νο2-Νο3-Νο4 ΜΑΝ 7Κ60ΜC-S του ΑΣΠ ΚΩ 28/09/2022 Σε Παράταση 720.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1705 Επισκευές βλαβών τμημάτων Υ.Π. του ΑΗΣ Μελίτης κατά την περίοδο 2022-2023 14/09/2022 Σε Παράταση 93.640,36 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1679 "«Εργασίες Συντήρησης Μονάδας Νο11, Η CEGIELSKI – SULZER 6RTAF58 του ΑΣΠ Σάμου" 07/10/2022 Σε Παράταση 144.745,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1704 Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων του ΑΗΣ Μελίτης 20/09/2022 Σε Παράταση 143.593,06 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1693 Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/09/2022 Σε Παράταση 441.294,26 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611241 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Καυστικού Νατρίου 26/09/2022 Σε Παράταση 1.190.525,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1692 Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συντήρησης συστημάτων αυτοματισμού (DCS) θερμικών μονάδων 21/09/2022 417.359,44 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600217 "Προμήθεια ενός (1) καινούργιου αυτόματου δίκυκλου, τύπου SCOOTER, βενζινοκίνητου, τουλάχιστον 300 cc." 07/10/2022 Σε Παράταση 7.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1712 Απεγκατάσταση, μεταφορά και εγκατάσταση κυρίου Μ/Σ 335MVA της Μονάδας III του ΑΗΣ Καρδιάς από τον αντίστοιχο Μ/Σ της Μονάδας II του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 13/10/2022 Σε Παράταση 355.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1681 Συντήρηση επιπέδου 12.000 ωρών Μονάδας Diesel Nο2 Wartsila W18V32x8,25ΜW του ΑΣΠ Σάμου για το έτος 2023 22/09/2022 Σε Παράταση 202.744,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611246 Προμήθεια 440.000 ΜΤ λιγνίτη κατώτερης θερμογόνου δύναμης 2.100 kcal/kg 22/09/2022 19.800.000,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310640 Ανακατασκευή δικτύου βοηθητικού ατμού του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 07/10/2022 Σε Παράταση 933.897,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600215 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των μηχανημάτων και των εκσκαπτικών μηχανημάτων (CAT6040) CATERPILLAR που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και στη Λιγνιτική Παραγωγή Μεγαλόπολης 06/10/2022 Σε Παράταση 700.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0021 Εκποίηση/Πώληση Καδοφόρου Εκσκαφέα και συνοδών ανταλλακτικών του από το Κεντρικό Ορυχείο ΛΚΔΜ. 28/09/2022 Σε Παράταση 122.690 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903223 Προμήθεια ανταλλακτικών μεμβρανοθηκών συστήματος αφαλάτωσης της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 04/10/2022 Σε Παράταση 48.570,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611247 Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP) και ντίζελ (CPP). 26/09/2022 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1709 Εργασίες γενικής συντήρησης της Μονάδας Νο4 ΜΑΝ 12V32/40 του ΑΣΠ Μήλου 19/10/2022 Σε Παράταση 130.355,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1714 Αντικατάσταση οξύμαχης – αλκαλίμαχης επένδυσης δεξαμενής εξουδετέρωσης συστήματος αφαλάτωσης του ΑΗΣ Μελίτης 10/10/2022 149.050,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903216 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για τη γενική συντήρηση της Μονάδας Νο11 Sulzer-Cegielski 6RTAF58 (S/N 3) του ΑΣΠ Σάμου 25/10/2022 Σε Παράταση 267.899,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600220 "Μίσθωση δύο (2) συμβατικών επιβατηγών οχημάτων κυβισμού 1400cc έως 1500cc" 05/10/2022 Σε Παράταση 25.200,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1723 Μεταφορά προσωπικού βάρδιας (πρωϊνό και βραδινό ωράριο) του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 18/10/2022 Σε Παράταση 143.080,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611240 Εκποίηση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) 11/10/2022 751.995,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902235 Προμήθεια μεταλλικών ραούλων λεκανών γιρλάντας Τ/Δ Β=1800 των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) 07/11/2022 Σε Παράταση 403.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-600216 Μίσθωση συμβατικών επιβατηγών οχημάτων και ημιφορτηγών για τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. στη ΓΔΛΠ-ΔΔΑΜΠ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ), για περίοδο μίσθωσης τριάντα έξι (36) μηνών και για διάνυση ετησίως κατά μέσο 25.000km 12/10/2022 Σε Παράταση 165.600,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1713 Υποστηρικτικές εργασίες Τομέων και καθαρισμός Βιομηχανικών χώρων του ΑΗΣ Κομοτηνής 17/10/2022 Σε Παράταση 99.729,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903232 Προμήθεια δύο (2) φορητών ατμογεννητριών με καύσιμο diesel θερμικής ισχύος μικρότερης από 1 MW και ικανότητα ατμοπαραγωγής περίπου 1,4 tn/h συμπεριλαμβα-νομένης της θέσης σε λειτουργία και της εκπαίδευσης του προσωπικού 20/10/2022 Σε Παράταση 60.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1715 Λειτουργία εγκατάστασης δεξαμενών και δικτύου υγρών καυσίμων του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 11/10/2022 239.135,60 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902238 Προμήθεια λαμών θωράκισης θαλάμου θραύσης μύλων λιγνίτη 120Χ30Χ1085, ST52.3 του ΑΗΣ Μελίτης 17/10/2022 50.112,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1699 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρηση εξοπλισμού μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης των Μονάδων Παραγωγής της ΔΕΘΥΠ, της ΔΕΛΜ και της ΔΛΠΜ 29/11/2022 Σε Παράταση 2.753.750,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902236 Προμήθεια φορητής συσκευής μέτρησης στιβαρότητας σφηνών 31/10/2022 Σε Παράταση 85.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600219 "Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των χωματουργικών μηχανημάτων GRADALL, που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και στη Λιγνιτική Παραγωγή Μεγαλόπολης" 11/10/2022 400.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1703 Συντήρηση δικτύου φωτισμού και εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 12/10/2022 119.457,30 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1702 Αναπεριέλιξη στάτη γεννήτριας Μονάδας Νο 6 ΑΣΠ Λέσβου 14/11/2022 Σε Παράταση 250.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902237 Προμήθεια Θερμοστοιχείων εξόδου Καυσαερίων αεριοστροβίλου GE LM 2500+ του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 12/12/2022 Σε Παράταση 57.498,80 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903222 Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων WARTSILA VASA 18V32LN του ΑΣΠ Λήμνου 04/11/2022 Σε Παράταση 48.004,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1718 Επίβλεψη, επιτήρηση, προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και επιθεώρηση της λειτουργίας της εγκατάστασης υγρής αποθείωσης του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας V 18/10/2022 Σε Παράταση 649.641,78 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902239 Προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης θαλασσινού νερού της μονάδας αφαλάτωσης RO3 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων DuPont FILMTECH SW30HRLE-440 ELEMENT 27/10/2022 Σε Παράταση 57.600,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902234 Προμήθεια δύο (2) βάσεων στήριξης εδράνου Γεννήτριας των Μονάδων Diesel Pielstick Ν°3 και Ν°5 τους ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 16/11/2022 Σε Παράταση 81.382,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903205 Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδων (ονομαστικής ισχύος 5,8MW εκάστη) τύπου MITSUBISHI 18KU30A του ΑΣΠ Καλύμνου 22/11/2022 Σε Παράταση 1.907.697,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600218 Προμήθεια σαράντα οκτώ (48) τεμαχίων ελαστικών επισώτρων χωματουργικών μηχανημάτων EUCLID - HITACHI EH3500, διάστασης 37.00R57, TKPH>980, TL Ε-4 με πέλμα TRACTION για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 15/11/2022 Σε Παράταση 1.680.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902225 Προμήθεια καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης και αγωγών γείωσης για τροφοδότηση βοηθητικών κτιρίων του ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου 14/11/2022 Σε Παράταση 759.923,20 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1708 Συντήρηση Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (Diesel) κατασκευής MAN (πρώην Pielstick) τύπου 18PC4 2B-V των Μονάδων Diesel Νo3 (48.000h) και Νο4 & No5 (6.000h) του ΑΗΣ Ρόδου για το 2023 26/10/2022 Σε Παράταση 529.565,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1720 Εργασίες συντήρησης Μετασχηματιστών ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα 07/11/2022 Σε Παράταση 150.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611258 "Παροχή υπηρεσιών Ποιοτικού Ελέγχου (εκτέλεση της δειγματοληψίας και των χημικών αναλύσεων) σε αγοραζόμενο λιγνίτη για τον ΑΗΣ Μελίτης" 31/10/2022 Σε Παράταση 80.582,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611259 Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης (supercargo) στο χρονοναυλωμένο από τη ΔΕΗ NAOUSSA, 14/10/2022 200.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ – ΕΚΠ0012 Εκποίηση άχρηστων υλικών (scrap) από τον ΤΟΑ ΚΜΚ Αλιβερίου. 25/10/2022 129.740 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ – ΕΚΠ0011 Εκποίηση άχρηστων υλικών (scrap) από τον ΤΠΑΣ Αμυνταίου. 24/10/2022 480.000 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1706 Συντήρηση 12.000 ωρών των Μονάδων D2-D5-D6 Wartsila W18V46 του ΑΗΣ Κατταβιάς 03/11/2022 Σε Παράταση 600.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1728 Υπηρεσίες λειτουργίας βοηθητικών μηχανημάτων μονάδων 11, 12, 13 και συστήματος καυσίμου ΑΗΣ Χανίων 21/10/2022 84.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903234 Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC42BV του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 25/11/2022 Σε Παράταση 1.234.193,25 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903228 προμήθεια οκτώ (8) Ψυγείων κινητήρων MITSUBISHI S16R-PTA της ΔΕΠΑΝ 01/12/2022 Σε Παράταση 240.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611256 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Αμμωνίας περιεκτικότητας 19% και 25% (NH3 w/w) σε θερμοκρασία 150 C 26/10/2022 109.014,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1729 Μεταφορά μετασχηματιστή Βοηθητικών Ισχύος 30MVA από τον ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα προς τη Μονάδα 5 του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 07/11/2022 Σε Παράταση 80.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0013 Εκποίηση παλαιοσιδηρικών scrap από την αποξήλωση συστήματος άλεσης ιπτάμενης τέφρας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας - ΛΙΠΤΟΛ. 08/11/2022 480.000 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0018 Εκποίηση άχρηστων υλικών (scrap) από τον ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ. 07/11/2022 22.500 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1716 Υποστηρικτικές και βοηθητικές εργασίες λειτουργίας ΑΗΣ Μελίτης 10/11/2022 Σε Παράταση 696.945,83 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903235 Προμήθεια ανταλλακτικών υπερπληρωτών MAN NA 57 TM9 των Μονάδων Pielstick 18PC4-2B-V του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 29/11/2022 Σε Παράταση 291.799,70 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611262 Προμήθεια Υγραερίου LPG για κάλυψη των αναγκών τηλεθέρμανσης του Δήμου Μεγαλόπολης, για το χρονικό διάστημα από 01.11.2022 έως και 31.12.2022. 26/10/2022 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902241 Προμήθεια Χ/Κ σφαιρικών απομονωτικών επιστομίων (globe valves) ατμού υψηλής πίεσης για τις Μονάδες του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 08/11/2022 Σε Παράταση 45.540,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1727 Διακίνηση Λιγνίτη-Τέφρας και μίσθωση φορτωτών με χειριστές στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 08/11/2022 151.900,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310641 Ανακατασκευή διανομής ηλεκτρικής ισχύος μέσης και χαμηλής τάσης γενικών βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου 18/11/2022 Σε Παράταση 2.250.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1726 Εργασίες Γενικής Συντήρησης των Μονάδων Νο3 & Νο5 Mitsubishi 18KU30A του ΑΣΠ Καλύμνου 13/12/2022 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1733 Εργασίες συντήρησης έξι (6) υπερπληρωτών ΜΑΝ NA57 TM9 των Μονάδων Pielstick ΑΗΣ Σορωνής για το έτος 2023 21/11/2022 Σε Παράταση 104.750,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1707 Χημικές αναλύσεις στερεών καυσίμων και ορυκτών υλών στο ΠΧΕ.ΒΕ 30/11/2022 Σε Παράταση 194.566,40 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1732 Επιθεώρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επίβλεψη λειτουργίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εκτέλεση ηλεκτρικών χειρισμών στον ΑΗΣ Πτολεμαϊδας V 21/11/2022 Σε Παράταση 703.409,60 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902240 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών ιμάντων ταινιοδρόμων και μηχανημάτων για τους ΑΗΣ και τα Ορυχεία της Δυτ. Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης 20/12/2022 Σε Παράταση 12.385.600,25 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1724 Προληπτική και Επισκευαστική Συντήρηση επιστομίων Ατμού, Τροφοδοτικού νερού και Υγρών υψηλής πίεσης των Μονάδων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 28/11/2022 Σε Παράταση 80.855,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1721 Πνευματική δοκιμή στο πλαίσιο επιθεώρησης αγωγών Φυσικού Αερίου τροφοδοσίας MΣK V ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 21/11/2022 113.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903227 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για υπερπληρωτές (turbocharger) τύπου NAPIER EJ297 με S/N 702453 & 702454 των Μονάδων Βάσης No 1 & 2 WARTSILA 32 12V του ΑΣΠ Καρπάθου 29/11/2022 Σε Παράταση 50.340,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1730 Υποστηρικτικές και βοηθητικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης στους ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΤΣΠ Αγαθονησίου, ΑΣΠ Κω, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΠΣ Σύμης και ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Καλύμνου της ΔΕΠΑΝ 07/12/2022 Σε Παράταση 2.810.182,02 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903217 Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων Sulzer-Cegielski 9RTAF58 και 6RTAF58 του ΑΣΠ Σάμου 19/12/2022 Σε Παράταση 1.154.133,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902242 Προμήθεια ραούλων Τ/Δ και Τ/Δ τέφρας για την κάλυψη των αναγκών των Ορυχείων της Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης και για την Μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 19/12/2022 Σε Παράταση 903.195,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1711 Επαλήθευση Ετήσιων Εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής της Εταιρείας, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ETS) για τα έτη 2022,2023 και 2024 25/11/2022 199.200,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1734 Καταδυτικές Εργασίες στους ΑΗΣ Σορωνής και ΑΗΣ Κατταβιάς 20/12/2022 Σε Παράταση 150.260,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903243 «Προμήθεια ανταλλακτικών μονάδας No 1 Wartsila W18V32 Ser. Num. 259495 του ΑΣΠ Θήρας 02/12/2022 Σε Παράταση 127.386,16 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0020 Εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης, απομάκρυνσης και οριστικής διάθεσης αμιαντούχων υλικών των πύργων ψύξης των Μονάδων I και II του ΑΗΣ Μεγαλόπολης. 15/12/2022 Σε Παράταση 1.081.600 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1738 Εργασίες καθαρισμού δεξαμενών καυσίμου στον ΑΣΠ Χίου 22/12/2022 Σε Παράταση 131.500,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902244 Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος πορείας εκσκαφέων BW ETEKA, για τη Διεύθυνση Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης 02/12/2022 97.749,80 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1740 Απεγκατάσταση, μεταφορά και αποθήκευση κύριου Μ/Σ 360MVA της Μονάδας Ι του ΑΗΣ Αμυνταίου στον ΑΗΣ Μελίτης 08/12/2022 Σε Παράταση 280.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902243 "Προμήθεια χυτών ανταλλακτικών πορείας εκσκαφέων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης (ΔΛΠΜ)" 16/12/2022 Σε Παράταση 288.280,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310645 Κοινός Υ/Σ Διασύνδεσης ΦΒ Σταθμών, Συστημάτων Μπαταριών και ΣΗΘΥΑ (ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ) με το Σύστημα ΥΥΤ 400kV (ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ) 18/01/2023 Σε Παράταση 15.000.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611264 Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης για την αποκομιδή υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους Σταθμούς ΑΣΠ & ΤΣΠ της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ ΑΕ 08/12/2022 Σε Παράταση 1.365.520,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1736 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης ΔΣΑΛΠ 02/12/2022 327.247,84 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902247 Προμήθεια ραούλων και ανταλλακτικών τροφοδοτών λιγνίτη για τον ΑΗΣ Μελίτης 13/12/2022 86.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902248 Προμήθεια καλωδίων χαμηλής τάσης για τη Διεύθυνση Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης 20/12/2022 174.356,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902249 Προμήθεια ΥΛΙΚΏΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ 19/12/2022 116.800,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902250 Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής γεννήτριας και αεροστροβίλου της Μονάδας 5 της ΑΗΣ Αλιβερίου 16/12/2022 301.987,04 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903215 Προμήθεια πτερυγίων & αναλωσίμων βαθμίδων Χαμηλής Πίεσης L-0, L-1 ατμοστροβίλου Μονάδας Συνδ. Κύκλου ΑΗΣ Κομοτηνής 31/01/2023 Σε Παράταση 239.780,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1737 Συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων του συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων ΑΣΠ Σάμου 12/12/2022 40.902,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1746 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Λειτουργίας της ΔΕΛΜ 14/12/2022 88.800,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611263 Προμήθεια ροφητικού υλικού με βάση το οξείδιο του ασβεστίου για τη λειτουργία της ξηρής αποθείωσης των Μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και διαχείριση και λειτουργία του Συστήματος 12/12/2022 4.986.100,20 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902251 Προμήθεια επτά (7) οθονών 75’’ προβολής μιμικών DCS , μίας (1) βάσης στήριξης και παρελκόμενων , καθώς και εργασία τοποθέτησης και παραμετροποίησής τους, για τη Μονάδα Νο V του ΑΗΣ Αλιβερίου 21/12/2022 48.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600224 "Μίσθωση δύο (2) συμβατικών επιβατηγών οχημάτων κυβισμού 1400cc έως 1500cc" 20/12/2022 Σε Παράταση 25.200,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1750 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης Οικονομικών, Λογιστικών, Διοικητικών και Γραμματειακών Θεμάτων στη ΔΛΥΘΥΠ και στο Γραφείο ΓΔ/ΘΥΠ 15/12/2022 Σε Παράταση 66.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611261 Προμήθεια Κυλινδρελαίου Αργόστροφων Θαλασσίων Μηχανών Μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο εώς 1% SAE 50, TBN 40, 10/01/2023 Σε Παράταση 18.200.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902253 Προμήθεια ανταλλακτικών γεννητριών τύπου BRUSH YDAX71-340ERH των Ατμομονάδων του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 22/12/2022 Σε Παράταση 139.625,87 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611272 Προμήθεια Υδατικού διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου 14/12/2022 211.085,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600225 Μίσθωση τριών (3) καινούργιων ή μεταχειρισμένων συμβατικών επιβατηγών οχημάτων, μεσαίας κατηγορίας, κυβισμού 1400-1500cc, και τριών (3) καινούργιων ή μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων κατηγορίας SUV, κυβισμού 1400-1500cc, για διάνυση ετησίως κατά μέσο 30.000km, τα οποία θα συνοδεύονται από φαρμακείο, τρίγωνο, πυροσβεστήρα και αντιολισθητικές αλυσίδες, για περίοδο μίσθωσης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και με δυνατότητα παράτασης για (δώδεκα (12) επιπλέον μήνες 22/12/2022 Σε Παράταση 72.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611271 Προμήθεια 75.000 Kgr Ανθρακικού Νατρίου σε στερεή, λευκή και άοσμη σκόνη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως μέσο μείωσης της μόνιμης σκληρότητας του τροφοδοτούμενου νερού στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, με ταυτόχρονη βελτίωση της λειτουργίας των ιονεναλλακτικών ρητινών, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών 16/12/2022 41.250,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1751 Παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας του Πρότυπου Χημικού Εργαστηρίου Νοτίου Ελλάδος )ΠΧΕΝΕ) της Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης 21/12/2022 147.544,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611269 Προμήθεια Ασβεστολίθου Συστήματος Υγρής Αποθείωσης Καυσαερίων ΑΗΣ Μελίτης 20/12/2022 400.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611270 Προμήθεια Υδρασβέστου σε σκόνη, για τις ανάγκες του ΑΗΣ Μελίτης 20/12/2022 30.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903219 Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων ηλεκτροκινητήρων αεροσυμπιεστών 30bar, ενός (1) νέου μηχανοκίνητου αεροσυμπιεστή 30bar και τριών (3) νέων αεροφυλακίων ΥΠ 30bar χωρητικότητας 3.000lt έκαστο για τη διαδικασία εκκίνησης των Η/Ζ του ΑΣΠ Σάμου 20/12/2022 262.440,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903244 Προμήθεια ανταλλακτικών για Mitsubishi S16R - ΡΤΑ2 του ΑΣΠ Θήρας 21/12/2022 111.058,80 ΔΠΛΠ