Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 54022002 Παροχή ολοκληρωμένης λύσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό Λειτουργιών Παραγωγής 18/03/2022 Σε Παράταση 8.000.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51721093 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των υποδομών πληροφοριακού νέφους (cloud), στο περιβάλλον Microsoft Azure 28/03/2022 Σε Παράταση 2.400.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 53222001 Παροχή υπηρεσιών Λειτουργικής υποστήριξης του δικτύου καταστημάτων της ΔΕΗ 24/03/2022 Σε Παράταση 4.800.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52622014 Εκποίηση άχρηστων υλικών 19/04/2022 728.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51922018 Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, πυλώνων με φωτεινή επιγραφή τύπου ¨σημαίας¨ και φωτεινών επιγραφών τύπου ¨πυλωνάκι¨, καθώς και των αγκυρίων έδρασής τους, σε πρατήρια καυσίμων της ΕΛΙΝ στα οποία θα εγκατασταθούν φορτιστές Ηλεκτρικών Οχημάτων του δικτύου της ΔΕΗ Blue 27/04/2022 Σε Παράταση 98.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52622016 Εκποίηση άχρηστων υλικών από τον ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου 04/05/2022 298.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52622017 Εκποίηση άχρηστων υλικών από την ΔΕΘΥΠ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤΟΥ 06/05/2022 110.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52622015 Πώληση παραγωγικών μηχανημάτων Εκτυπωτικού Κέντρου της ΔΠΛΡ 12/05/2022 Σε Παράταση 973.710,25 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722010 Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης, Βελτιστοποίησης Λειτουργίας και Αποδοτικής Εκμετάλλευσης των πληροφοριακών υποδομών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ψηφιακών Υπηρεσιών 24/05/2022 Σε Παράταση 423.192,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ-51722011 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάλυσης, Διαχείρισης της Οργάνωσης Έργων και Λειτουργίας, Παραμετροποίησης και Παρακολούθησης των Πληροφοριακών Συστημάτων 27/05/2022 Σε Παράταση 416.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222006 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα του ανασχεδιασμού του δικτύου καταστημάτων της ΔΕΗ 23/05/2022 906.960,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52322021 Προστασία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (5.000 mailboxes) της ΔΕΗ Α.Ε 31/05/2022 Σε Παράταση 347.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52022023 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των τεχνικών θεμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 27/05/2022 326.200,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52122026 Παροχή Υπηρεσιών από Εξειδικευμένο Προσωπικό στον Τομέα Πληροφορικής και Υποστήριξης Τελικών Χρηστών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Λειτουργίας Ψηφιακών Υπηρεσιών - ΔΑΛΨΥ 06/06/2022 Σε Παράταση 835.200,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822029 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης που αφορούν στο συντονισμό και τη διαχείριση των νομικών ενεργειών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις πελατών με τους συνεργαζόμενους Δικηγόρους και τα Καταστήματα ΔΕΗ 10/06/2022 115.200 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52022024 Παροχή υπηρεσιών ιατρικού προληπτικού ελέγχου για το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε 02/06/2022 180.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία "ΔΥΠΕΚΕ-51921008 B΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ" Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής Υποψηφίων για την κατάρτιση Μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων 14/06/2022 Σε Παράταση 7.311.145,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52422020 Προμήθεια χειροπετσετών 16/06/2022 Σε Παράταση 120.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222030 Παροχή υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης υπηρεσιών εξειδικευμένης βιωσιμότητας 06/06/2022 760.760,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52122008 Προμήθεια Οθονών και Παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Σήμανσης (Digital Signage) στα κτήρια της ΔΕΗ Α.Ε 17/06/2022 Σε Παράταση 370.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222003 Παροχή ολοκληρωμένου Έργου που αφορά στην προμήθεια, ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ψηφιακής σήμανσης, συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών και συστημάτων αυτόματων συναλλαγών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών Integrator για την ενιαία και κεντρική παρακολούθηση λειτουργίας (monitoring) καθώς και την τεχνική υποστήριξη-συντήρηση τους (support 15/07/2022 Σε Παράταση 14.919.885,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52322035 Παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων 28/06/2022 Σε Παράταση 41.000 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54122039 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 650 t χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Λέσβου, για χρονικό διάστημα μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού τιμήματος 17/06/2022 28.600,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ-51722027 Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Λειτουργίας (Consulting Services), για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ψηφιακών Υπηρεσιών 04/07/2022 Σε Παράταση 1.411.200,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΑΕ 22037 Προμήθεια Χρηματοκιβωτίων & μηχανών ανίχνευσης-καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, για Καταστήματα Εμπορίας 06/07/2022 Σε Παράταση 19.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52622044 Εκποίηση άχρηστων υλικών (scrap) 11/07/2022 392.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51922009 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα προϊόντων, υπηρεσιών, κοστολόγησης, ανάπτυξης και υποστήριξης πωλήσεων της ΓΔ/ΗΚ 18/07/2022 Σε Παράταση 402.496,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122034 Παροχή Υπηρεσιών Αρχιτεκτονικής και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Γραφείου στον Τομέα Πληροφορικής καθώς και Υποστήριξης Τελικών Χρηστών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Λειτουργίας Ψηφιακών Υπηρεσιών – ΔΕΗ Α.Ε./ΔΑΛΨΥ 11/07/2022 100.800,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722042 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Διαχείρισης Έργων της Εμπορίας με σκοπό την ψηφιακή αναβάθμιση της ΔΕΗ 08/07/2022 354.816,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022038 Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας (ΓΔ/ΔΕ) της ΔΕΗ ΑΕ για την λειτουργική υποστήριξη των νέων δραστηριοτήτων της 14/07/2022 240.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022033 Παροχή υπηρεσιών για αναγόμωση, συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικού εξοπλισμού της ΔΕΗ Α.Ε. 20/07/2022 126.653,85 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΣ/2222008 Παροχή υπηρεσιών μηχανικού σε θέματα επίβλεψης και ελέγχου μελετών για την κατασκευή και ανακαίνιση 146 Καταστημάτων Πώλησης (ΚΠ) και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών γραφείου προς πλαισίωση των υπηρεσιών μηχανικού 07/04/2022 Σε Παράταση 2.130.000 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/22014 Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα κυλικεία των κεντρικών υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. 29/03/2022 302.880 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5751220008 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού και των αδειών χρήσης των συστημάτων Genesys Call Center και MicroFocus Service Manager του Τομέα HelpDesk της Διεύθυνσης Πληροφορικής. 06/05/2022 Σε Παράταση 26.466,00 € ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1620 ΜΑΤΑΙΩΣΗ. Λειτουργία Πόστου Ηλεκτρολόγων Φυλακής του Κλάδου ΑΗΣ Σορωνής 20/06/2022 Σε Παράταση 52.560,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1635 Επιθεώρηση και Συντήρηση δικτύου θαλάσσιου ύδατος και βοηθητικού εξοπλισμού Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 15/04/2022 Σε Παράταση 110.265,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1636 Επιθεώρηση και ανακατασκευή στρατηγικών ανταλλακτικών αεριοστρόβιλων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου 13/04/2022 Σε Παράταση 1.327.247,32 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310632 Αντικατάσταση εξοπλισμού υψηλής τάσης των συγκροτημάτων Νέστου, Αράχθου, Αλιάκμονα, Αχελώου και ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα 28/04/2022 Σε Παράταση 2.223.870,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902204 Προμήθεια ελατών επιγομωμένων πλακών στροφείων μύλων λιγνίτη των ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, και Μελίτης 06/07/2022 Σε Παράταση 831.943,68 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903152 Προμήθεια ανταλλακτικών των μονάδων τύπου WARTSILA, W12V32 του ΑΣΠ Καρπάθου και W18V32 των ΑΣΠ Θήρας, Σάμου και Καλύμνου 05/04/2022 Σε Παράταση 601.941,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903158 Προμήθεια ανταλλακτικών γενικής συντήρησης Μονάδας Νο8 (Wartsila 12v38A, s/n 13198) του ΑΣΠ Λέσβου 08/04/2022 Σε Παράταση 660.083,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1652 Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 40 MW για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2022 18/03/2022 Σε Παράταση 5.037.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1653 Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 20 MW για τον ΑΣΠ Θήρας, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2022 18/03/2022 Σε Παράταση 2.230.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια DPLP-611207 Supply of about 770 kt of Low Sulfur Heavy Fuel Oil to PPC 23/03/2022 Σε Παράταση ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611211 Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP) και ντίζελ (CPP), 22/03/2022 1.800.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1643 "Εκτέλεση εργασιών τεχνικής υποστήριξης χειρωνακτικής φύσης λειτουργίας και συντήρησης(καθαρισμού, αντικατάστασης και επισκευής) βοηθητικού εξοπλισμού Μονάδων Παραγωγής ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου" 14/04/2022 586.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1656 Συντήρηση επιπέδου 6.000 ωρών Μονάδας Diesel No 2 τύπου 9RTAF58 του ΑΗΣ Σορωνής έτους 2022 28/04/2022 132.735,66 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902209 Προμήθεια, Εγκατάσταση Δοκιμές και Θέση σε Λειτουργία Πίνακα Ελέγχου Προστασιών (PLC) και συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης (ΗΜΙ) μίας Μονάδας CEG.-SULTZER 12ΑΤV25H [2.3MW] στον ΤΣΠ Ικαρίας 20/05/2022 Σε Παράταση 85.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902210 Κατασκευή και προμήθεια κυψελών προθερμαντήρων αέρα με καυσαέρια (LUVO) για κάλυψη των ΑΤΜ Ν°2,3 & 4 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 17/06/2022 Σε Παράταση 117.600,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠΛΠ - 611208 Προμήθεια Υδράσβεστου 07/06/2022 Σε Παράταση 469.440,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902211 Προμήθεια επιγομωμένων ελασμάτων, θωρακίσεις και εξαρτήματα συστημάτων καύσης για τον ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25/05/2022 Σε Παράταση 159.351,92 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902212 "Προμήθεια πλήρους Σφαιραύλακα περιφοράς Ανωδομής Εκσκαπτικής Μονάδας Εκσκαφέων TAKRAF SRS 2000 (Φ10000mm) (γνήσιου ή πλήρως εναλλάξιμου) Για τη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας " 20/06/2022 Σε Παράταση 250.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902213 Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V 26/05/2022 Σε Παράταση 58.590,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-ΑΕ0008 Αποξήλωση και διαχείριση Η/Μ εξοπλισμού Αυλής Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, συνολικού προϋπολογισμού για το: • Τμήμα Α: το τίμημα που θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο για εργασίες ολικής καθαίρεσης, αποξήλωσης, μεταφοράς, ζύγισης και διαχείρισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού €936.250 και • Τμήμα B: το τίμημα που θα καταβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία για την εκποίηση υλικών και εξοπλισμού €1.042.400,00 02/06/2022 Σε Παράταση 1.978.650,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611224 "Ανάθεση υπηρεσιών πρακτόρευσης για τις ανάγκες χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ και ντίζελ" 11/05/2022 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1647 Επισκευή πτερυγίων, προμήθεια ανταλλακτικών για τη Γενική Συντήρηση του Α/Σ Νο11 ANSALDO τύπου V64.3 του ΑΗΣ Χανίων 10/06/2022 Σε Παράταση 1.017.947,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611210 Προμήθεια Βρωμιούχου Νατρίου 25/05/2022 Σε Παράταση 85.200,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1657 Μεταφορά προσωπικού με πρωϊνό ωράριο εργασίας του ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου 07/06/2022 Σε Παράταση 154.504,80 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1658 Αναβάθμιση Συστήματος «ΟΙΚΟΝ” Τεχνο-οικονομικών Δεικτών Λειτουργιών Παραγωγής 25/05/2022 150.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611203 Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 67.000 Kgr Θειικού Αργιλίου ελάχιστης περιεκτικότητας σε Al3+ 9 % κ.β. 20/05/2022 18.610,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310633 Προμήθεια και τοποθέτηση πυρίμαχων και θερμομονωτικών υλικών στα φορεία μύλων λιγνίτη, οχετών καυσαερίων και καυστήρων μύλων λιγνίτη των μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 10/06/2022 Σε Παράταση 722.890,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1666 Τεχνική Υποστήριξη λειτουργίας Μονάδων και συστήματος Τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 27/05/2022 120.956,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0006 Κοπή, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση κατεστραμμένων ιμάντων Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου (ΟΠΑ). 14/06/2022 Σε Παράταση 275.000 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611202 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Αμμωνίας περιεκτικότητας 19% και 25% (NH3 w/w) σε θερμοκρασία 150 C 27/05/2022 Σε Παράταση 10.528,45 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902216 "Προμήθεια-κατασκευή δύο (2) Ηλεκτροκινητήρων Μ.Τ. 6KV για τις ανάγκες εκκίνησης των Αεριοστροβίλων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου" 24/06/2022 Σε Παράταση 450.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902214 Προμήθεια φορητού εύκαμπτου βιομηχανικού τύπου ενδοσκοπίου για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 06/07/2022 Σε Παράταση 50.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611212 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου 30/05/2022 Σε Παράταση 187.362,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310634 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο νέων Σταθμών Εργασίας στις Μονάδες Diesel Νο3, Νο4 και Νο5 του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 23/06/2022 Σε Παράταση 94.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903201 Προμήθεια χιτωνίων Μονάδων HSD/MAN 9K60MC-S και HANGUNG/MAN 7K60MC-S του ΑΣΠ Κω, καθώς επίσης και της Μονάδας HSD/MAN 7K60MC-S του ΑΣΠ Πάρου 06/07/2022 Σε Παράταση 290.934,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1664 Μεταφορά προσωπικού του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 06/06/2022 83.148,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611228 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας του Κλάδου Συμβάσεων Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών και του Υποστηρικτικού Τομέα και Υποτομέα της Διεύθυνσης Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής 01/06/2022 391.600,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1673 Εσωτερικός καθαρισμός γραφείων, συνεργείων, χώρων υγιεινής ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα 08/06/2022 Σε Παράταση 61.348,14 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1659 Μεταφορά ημερήσιου προσωπικού ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 08/06/2022 185.900,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1661 Εσωτερικός καθαρισμός διοικητηρίου και συνεργείων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 09/06/2022 240.685,84 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1672 Εσωτερικός καθαρισμός των χώρων του ΑΗΣ Καταββιάς 08/07/2022 Σε Παράταση 54.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1667 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Έλεγχος και Συντήρηση Συστημάτων Πυροπροστασίας Εγκαταστάσεων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου) 14/06/2022 99.204,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903211 Προμήθεια ανταλλακτικών στοιχείων φίλτρων για τα συγκροτήματα φίλτρων καθαρισμού αναρροφούμενου αέρα καύσης των δύο αεριοστροβίλων της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5. 12/07/2022 Σε Παράταση 149.821,20 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1668 Μηχανουργική υποστήριξη συντήρησης συγκροτημάτων μέσης ισχύος Μονάδας V ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 12/07/2022 Σε Παράταση 328.815,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1687 Τεχνική Υποστήριξη λειτουργίας Α/Σ και Μηχανών ΜΕΚ των ΑΣΠ Κω και ΑΣΠ Θήρας 24/06/2022 Σε Παράταση 328.680,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0009 Αποξήλωση και διαχείριση εξοπλισμού και λοιπών υλικών της Μονάδας III του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, προϋπολογισμού για το: • Τμήμα Α: το τίμημα που θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο για εργασίες αποξήλωσης και διαχείρισης εξοπλισμού και λοιπών υλικών της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου €2.121.000,00, • Τμήμα B: το τίμημα που θα καταβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία για την εκποίηση υλικών και εξοπλισμού €2.652.000,00 18/07/2022 Σε Παράταση 4.773.000 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1669 Εκτέλεση επισκευαστικής συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού βοηθητικού εξοπλισμού μονάδων παραγωγής του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 27/06/2022 297.025,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903203 Προμήθεια πλήρων αντλιών υψηλής πίεσης καυσίμου high pressure injection pump, Wartsila Part No 165 180, make: L'orange, type: PFO-G015BH για τις Μονάδες Wartsila τύπου W46V18 08/07/2022 Σε Παράταση 36.775,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-600207 Μίσθωση συμβατικών επιβατηγών οχημάτων και ημιφορτηγών 28/06/2022 Σε Παράταση 153.300,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310635 Αντικατάσταση οροφής δεξαμενής μαζούτ Νο2 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 18/07/2022 497.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1689 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας του Κλάδου Συμβάσεων Λειτουργιών Παραγωγής και του Κλάδου Συμβάσεων Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής της Διεύθυνσης Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής 27/06/2022 400.240,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1639 Εργασίες Γενικής Συντήρησης επιπέδου 12.000 ωρών Μονάδας Νο4 WARTSILA W18V32 του ΑΣΠ Σάμου 20/07/2022 Σε Παράταση 178.758,40 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611227 Προμήθεια Ανθρακικού Νατρίου 06/07/2022 Σε Παράταση 41.250,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0007 Απεγκατάσταση, διαχείριση, μεταφορά και τελική διάθεση ραδιενεργών πηγών στις προς απόσυρση Λιγνιτικές Μονάδες και Ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε. 07/07/2022 2.368.000 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903147 Προμήθεια ενός (1) στοιχείου ψυγείου αέρα (air cooler), χωρίς καπάκια, Μονάδων H.S.D./MAN 9K60 MC-S για τον ΑΣΠ ΚΩ 06/07/2022 40.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903202 Προμήθεια ανταλλακτικών Γενικής Συντήρησης της Μονάδας Νο2 του ΑΣΠ Χίου (Cegielski-Sulzer 9RTAF58, serial nr: 09/1986 05/07/2022 Σε Παράταση 154.097,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903204 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη γενική συντήρηση της Μονάδας Νο2 ΜΑΝ 7K60MC-S του ΑΣΠ Κω 15/07/2022 Σε Παράταση 164.243,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611233 Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης (supercargo) στο χρονοναυλωμένο από τη ΔΕΗ δεξαμενόπλοιο ICE HAWK 29/06/2022 180.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611223 Προμήθεια Ιονεναλλακτικών Ρητινών 07/07/2022 65.020,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903212 Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής βαλβίδας ψεκασμού εξόδου By Pass HP Μονάδας Συνδ. Κύκλου Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 11/07/2022 46.600,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1688 Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών συντήρησης, λειτουργικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και χειρισμών επί του εγκατεστημένου εξοπλισμού της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο 5 του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 11/07/2022 190.984,46 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611236 Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP) και ντίζελ (CPP). 11/07/2022 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902219 Προμήθεια ανταλλακτικών θωράκισης μύλων λιγνίτη (χάλυβας ορθογωνικής διατομής σε πρίσματα) Μονάδων I-IV τους ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 14/07/2022 95.702,88 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903208 προμήθεια χιτωνίων κυλίνδρων μηχανών (ΜΕΚ) Diesel Mitsui-Man B&W 12K90MC-S του ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 11/07/2022 70.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611231 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Θεϊικού Οξέος 08/07/2022 134.126,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1690 Τεχνική, διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη ΔΕΠΑΝ ετήσιας διάρκειας 18/07/2022 Σε Παράταση 341.687,50 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310636 Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την αναβάθμιση του συστήματος καύσης του Αεριοστρόβιλου της μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 19/07/2022 205.967,54 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1691 Εργασίες υποστήριξης συνεργείων τομέα συντήρησης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 15/07/2022 602.669,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611237 Προμήθεια ασβεστόλιθου Συστήματος Υγρής Αποθείωσης Καυσαερίων ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5 11/07/2022 175.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611238 Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης (SUPERCARGO) στο χρονοναυλωμένο δεξαμενόπλοιο SEAVEN VOYAGER 11/07/2022 ΔΠΛΠ