Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722041 Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Oracle Hyperion σε Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management και παροχή υπηρεσιών για την Ανάπτυξη και Διαχείρισή του 12/08/2022 Σε Παράταση 1.000.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51922045 Κατασκευή υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 04/08/2022 Σε Παράταση 3.000.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822049 Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των εισπράξεων (μετρητών) των καταστημάτων ΔΕΗ μέσω της χρήσης μηχανημάτων αυτόματης κατάθεσης 04/08/2022 Σε Παράταση 844.800 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122047 Παροχή Υπηρεσιών από Εξειδικευμένο Προσωπικό Αντισυμβαλλόμενου για τον Κλάδο Πληροφορικής και Υποστήριξης Τελικών Χρηστών της Διεύθυνση Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ψηφιακών Υπηρεσιών-ΔΕΗ Α.Ε./ΔΑΛΨΥ 05/08/2022 Σε Παράταση 1.474.224,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52422031 Προμήθεια ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΣΤΟΛΩΝ 10/08/2022 Σε Παράταση 50.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022063 Παροχή δωροεπιταγών από εταιρείες ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών για τους αριστούχους μαθητές και φοιτητές παιδιά των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ Α.Ε 04/08/2022 Σε Παράταση 173.800,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022032 Προμήθεια Ξηρογραφικού Χαρτιού 12/08/2022 Σε Παράταση 196.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222053 Εκπαίδευση σε Τεχνικές Πωλήσεων & Εμπειρία Πελάτη 11/08/2022 492.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ -51822065 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης που αφορούν στη διαχείριση εισπράξεων Φυσικού Αερίου και νέων υπηρεσιών 22/08/2022 64.800 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222061 Προωθητική ομάδα για την προβολή των ανακατασκευασμένων καταστημάτων του δικτύου πωλήσεων της ΔΕΗ και διαφόρων events-projects 31/08/2022 Σε Παράταση 400.896 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52322068 Εύρεση τοποθεσιών PοP και σχεδιασμού PοP 25/08/2022 75.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54122067 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για υποστήριξη της ΔΕΗ στην επέκταση και ανάπτυξη του project FiberCo 25/08/2022 4.992.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-54122070 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 300 t χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Κω, για χρονικό διάστημα μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού τιμήματος 30/08/2022 28.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022050 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε 09/09/2022 Σε Παράταση 467.441,20 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222052 Προμήθεια Ειδών Ιματισμού επαγγελματικής χρήσης, για το σύνολο των υπαλλήλων των καταστημάτων της ΔΕΗ Α.Ε 21/10/2022 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54022078 Ανάπτυξη Δικτύου Οπτικών Ινών FTTH για κάλυψη 440 χιλιάδων συνδέσεων (νοικοκυριά) σε 13 δήμους του νομού Αττικής 21/10/2022 Σε Παράταση 65.890.000 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722072 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την Λειτουργική Υποστήριξη, την Διαχείριση και την Αντιμετώπιση Προβλημάτων της τεχνικής λύσης Backup & Restore του λογισμικού Veritas NetBackup 21/10/2022 Σε Παράταση 463.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022073 Προμήθεια Θερινών Στολών Εργασίας με Ανακλαστικές Ταινίες 01/11/2022 480.000 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54022093 Προμήθεια παθητικών υλικών που απαιτούνται στην κατασκευή Δικτύου Οπτικών Ινών FTTH για την κάλυψη 440 χιλιάδων νοικοκυριών 18/11/2022 Σε Παράταση ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722062 Έργο Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Επεξεργασίας Δεδομένων για τη δημιουργία εφαρμογών στο νέο Data Warehouse της ΔΕΗ 11/11/2022 Σε Παράταση 612.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΑΕ 22066 Λειτουργική Αναβάθμιση του Κέντρου Ελέγχου Ασφάλειας της Επιχείρησης 11/11/2022 Σε Παράταση 56.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722077 Εκπόνηση Προγράμματος Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Program) για τα συστήματα της πληροφορικής 18/11/2022 Σε Παράταση 500.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52622085 Εκποίηση άχρηστων υλικών από τη ΔΛΚΔΜ (Καλώδια Χαλκού χρησιμοποιημένα) 10/11/2022 852.380,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54122097 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 280t χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου, για χρονικό διάστημα μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού τιμήματος 04/11/2022 29.400,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022092 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας της Διεύθυνσης Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ) της ΔΕΗ Α.Ε 15/11/2022 248.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822086 Δημιουργία βιβλιοθήκης εμπορικών διαδικασιών και οπτικοποίηση customer journeys με στόχο τον εντοπισμό προβληματικών σημείων προς βελτίωση της εμπειρίας πελάτη 18/11/2022 499.537,50 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822087 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα ελέγχου & πιστοποίησης ορθής λειτουργίας των ψηφιακών εργαλείων για την εξοικονόμηση ενέργειας 18/11/2022 499.691,50 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822089 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης λύσης τιμολόγησης για τις παροχές σε Εικονικό Συμψηφισμό (virtual net metering) και τις Ενεργειακές Κοινότητες ως ειδική περίπτωση Εικονικού Συμψηφισμού 21/11/2022 499.537,50 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822088 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα σχεδίασης, υλοποίησης αυτοματοποίησης & εξαγωγής συμπερασμάτων συμπεριφοράς πελατειακής βάσης 21/11/2022 498.575,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51921008 (Γ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) Πρόσκληση Συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής Υποψηφίων για την κατάρτιση Μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων 02/12/2022 Σε Παράταση ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022096 Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για το προσωπικό των εμπορικών καταστημάτων της ΔΕΗ Α.Ε 24/11/2022 2.100.000 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122084 Προμήθεια λογισμικού Εμπορίας και Διαχείρισης Κινδύνων (Energy Trading & Risk Management-ETRM) και Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης και Εξατομίκευσης 20/02/2023 Σε Παράταση 5.500.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722094 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την Σχεδίαση και Υλοποίηση της δικτυακής υποδομής όλων των Καταστημάτων Πωλήσεων 27/12/2022 Σε Παράταση 373.296,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722071 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Κλάδου Εταιρικής Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού Τεχνικών Λύσεων της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής & Αρχιτεκτονικής (ΔΨΣΑ) 13/12/2022 Σε Παράταση 458.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822098 Παροχή υπηρεσιών σε λειτουργίες τεχνικής εξυπηρέτησης πελάτη 30/11/2022 146.600,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222099 Προμήθεια συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών 08/12/2022 2.070.900 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222101 Beyond energy services and analytical tools 16/12/2022 Σε Παράταση 355.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122095 Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκτυπώσεων (Managed Print Services) σε Κτήρια και Υπηρεσίες της ΔΕΗ ΑΕ 16/01/2023 Σε Παράταση 2.978.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022082 Προμήθεια 7.000 Ζευγών Υποδημάτων Ασφαλείας 27/01/2023 Σε Παράταση 280.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022079 Προμήθεια Γαντιών Εργασίας Δερματοπάνινων 17/01/2023 Σε Παράταση 105.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022080 Προμήθεια Στολών Προστασίας από σκόνες και πιτσιλίσματα (Τύπου 4,5,6) 23/01/2023 Σε Παράταση 195.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222103 Οργάνωση - Προετοιμασία καταστημάτων για τον Λειτουργικό Ανασχεδιασμό τους 20/01/2023 Σε Παράταση 486.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822110 Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, την είσπραξη των απαιτήσεων από λογαριασμούς και την λειτουργική υποστήριξη σε διοικητικά και οικονομικά θέματα 23/01/2023 Σε Παράταση 738.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822112 Παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας σε θέματα ρυθμιστικά, διοικητικά και οικονομικά 27/01/2023 Σε Παράταση 508.800 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51921019 Γ΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής Υποψηφίων για την κατάρτιση μητρώου για την προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων ασφάλειας & πυρασφάλειας σε εγκαταστάσεις της Επιχείρησης 16/01/2023 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222102 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για συνεργασίες με τρίτους σε θέματα λιανικής και πωλήσεων 30/01/2023 Σε Παράταση 500.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222109 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε θέματα κατάρτισης και επίβλεψης προϋπολογισμού, κεντρικών συμβάσεων της ΓΔ/Π, εκπόνησης και αποστολής σχετικών οδηγιών στα Καταστήματα Πωλήσεων 13/01/2023 435.600,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222111 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα εμπορικής υποστήριξης και προώθησης πωλήσεων στο δίκτυο συνεργατών 17/01/2023 394.626,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54322120 Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και παρελκόμενου εξοπλισμού της ΔΕΗ Α.Ε 20/01/2023 Σε Παράταση 57.919,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722108 Παροχή εξειδικευμένων και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την Λειτουργία του Υπολογιστικού Κέντρου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνσης Πληροφορικής 27/01/2023 Σε Παράταση 329.952,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222104 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα διαδικτυακών εργαλείων υποστήριξης προϊόντων Οικιακών πελατών 25/01/2023 957.110,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022091 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. πανελλαδικά» 10/03/2023 Σε Παράταση ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122115 Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών,integration, παραμετροποίησης, διανομής, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης φορητών Η/Υ (laptops) 22/03/2023 Σε Παράταση 2.100.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52323005 Προμήθεια εξωτερικών μέσων αποθήκευσης και λογισμικού κεντρικής διαχείρισής τους 09/02/2023 128.000 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222119 Εξυπηρέτηση πελατών και Προώθηση προϊόντων σε Εποχικά Σημεία Πώλησης & Προώθησης της ΔΕΗ 13/02/2023 Σε Παράταση 364.800,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51723003 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάλυσης, Συντονισμού των Δράσεων και των Λειτουργιών των Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πληροφορικής Τεχνολογίας Εταιρικού Κέντρου 24/02/2023 832.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122116 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Σχεδιασμού, Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης των Υποδομών Δικτύου & Υποδομών & Λειτουργίας για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Πληροφορικής 03/03/2023 Σε Παράταση 2.600.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222118 Παροχή υπηρεσιών μαζικής αποστολής γραπτών ηλεκτρονικών μηνυμάτων Whatsapp με σκοπό την ενημέρωση και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών 28/02/2023 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022117 Παροχή ολοκληρωμένων μεθόδων αξιολόγησης αυτόνομης χρήσης που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία Πρόσληψης Προσωπικού και Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε 28/02/2023 Σε Παράταση 1.685.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52023002 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης σε ρυθμιστικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής & Μετασχηματισμού της ΔΕΗ Α.Ε 17/03/2023 Σε Παράταση 211.200,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51723008 Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του λογισμικού και των αδειών χρήσης των συστημάτων Genesys Call Center και Micro Focus Service Manager καθώς και τη Μίσθωση, Εγκατάσταση και Υποστήριξη του λογισμικού CX Insights που αφορούν την λειτουργία του Help Desk 03/03/2023 Σε Παράταση 66.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52023007 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης σε οικονομικά θέματα της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας της ΔΕΗ Α.Ε. 07/03/2023 Σε Παράταση 62.400,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52123001 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καλωδιώσεων Ασθενών Ρευμάτων σε Καταστήματα Πώλησης της ΔΕΗ Α.Ε 31/03/2023 Σε Παράταση 754.400,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52023006 Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στην ΓΔ/ΔΕ για την διαχείριση του χαρτοφυλακίου των εμπορικών δραστηριοτήτων της στην αγορά του Φυσικού Αερίου και ενσωμάτωση τους στην λειτουργικότητα του ETRM λογισμικού της ΔΕΗ Α.Ε 07/03/2023 Σε Παράταση 320.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52022081 Προμήθεια Χαρτιού Υγείας 15/03/2023 50.400 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54323014 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 330 t χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Κω, για χρονικό διάστημα μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού τιμήματος 06/03/2023 29.700,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΠΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51723009 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την λειτουργία του Γραφείου Διαχείρισης Έργων (Project Management Office, PMO) της Διεύθυνσης Διακυβέρνησης Τεχνολογίας και Έργων Πληροφορικής (ΔΔΤΕΠ) 31/03/2023 Σε Παράταση 1.754.544,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54323023 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 450 t χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από τον Νομό Αττικής προς τους ΑΣΠ Θήρας & ΑΣΠ Λήμνου, για χρονικό διάστημα μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού τιμήματος 23/03/2023 26.100,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54323021 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 450 t χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, για χρονικό διάστημα μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού τιμήματος 24/03/2023 Σε Παράταση 27.900,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52023022 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας σε θέματα ΥΑΕ για τις ανάγκες των Καταστημάτων Πωλήσεων καθώς και των Κεντρικών υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε 27/03/2023 Σε Παράταση 45.270,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51923011 Μεταφορά προσωπικού με λεωφορεία και προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, της Διεύθυνσης Κέντρου Καινοτομίας (Παλλήνη Αττικής) με πρωϊνό ωράριο εργασίας 31/03/2023 91.440,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΚΚ-1200088314 Προμήθεια αυτόματης μηχανής θλίψης 08/12/2022 Σε Παράταση 40000 ΚΔΕΠ
Προμήθεια ΔΚΚ-1200090399 Προμήθεια κλιματικού θαλάμου 14/02/2023 46.000 ΚΔΕΠ
Υπηρεσία ΔΥΣ/22079 Παροχή βοηθητικών - υποστηρικτικών εργασιών γραφείου. 15/09/2022 239.382,80 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/22107 Παροχή βοηθητικών - υποστηρικτικών εργασιών γραφείου. 15/11/2022 452.352 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/22106 Συντήρηση της φύτευσης του περιβάλλοντα χώρου του κτιριακού συγκροτήματος της Διεύθυνσης Κέντρου Καινοτομίας (ΔΚΚ) της ΔΕΗ Α.Ε., επί της οδού Λεονταρίου 9 στην Κάντζα Παλλήνης Αττικής. 22/11/2022 84000 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/2222406 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΥΣ 25/11/2022 208500,75 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/2222066 Μελέτη, Καθαρισμός συνθημάτων – “tags” σε οποιοδήποτε είδος επιφανειών με χρήση κατάλληλων μέσων και επάλειψη με αντιβανδαλιστικό υλικό για το σύνολο των Καταστημάτων ΔΕΗ 15/12/2022 450.000,00 ΔΥΣ
Έργο ΔΥΣ/2222409 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΣΤΕΓΑΣΗΣ 03/01/2023 480.000,00 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/23007 Καθαρισμός Εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. Πανελλαδικά 27/03/2023 Σε Παράταση ΔΥΣ
Έργο ΚΕΝΕΔ/01/2023 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝ/ΧΗ ΠΛΕΣΣΑ ΜΙΧΑΗΛ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 211 05/04/2023 Σε Παράταση 475.000,00 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754220001 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε τομείς της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε. 12/09/2022 115.256,16 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754220002 Προμήθεια και υλοποίηση εκπαιδευτικής ενότητας LMS σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 17/10/2022 25.000 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754220003 Παροχή υπηρεσιών για την μελέτη της αρχικής φάσης του έργου «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες οργάνωσης και ενοποιημένης διαχείρισης των ΙΤ, ΙΟΤ και ΟΤ περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας» 31/10/2022 20.000 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΥΛ-ΑΕΨΣ-5754230001 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την αναβάθμιση των Linux Servers της ΔΕΗ, με σκοπό την απαιτούμενη ετοιμότητά τους για την μετάπτωση τους στο Azure Cloud 24/03/2023 Σε Παράταση 30.000 ΔΠΛΡ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0009 Αποξήλωση και διαχείριση εξοπλισμού και λοιπών υλικών της Μονάδας III του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, προϋπολογισμού για το: • Τμήμα Α: το τίμημα που θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο για εργασίες αποξήλωσης και διαχείρισης εξοπλισμού και λοιπών υλικών της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου €2.121.000,00, • Τμήμα B: το τίμημα που θα καταβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία για την εκποίηση υλικών και εξοπλισμού €2.652.000,00 09/08/2022 Σε Παράταση 4.773.000 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0007 Απεγκατάσταση, διαχείριση, μεταφορά και τελική διάθεση ραδιενεργών πηγών στις προς απόσυρση Λιγνιτικές Μονάδες και Ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε. 08/11/2022 Σε Παράταση 2.368.000 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903204 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη γενική συντήρηση της Μονάδας Νο2 ΜΑΝ 7K60MC-S του ΑΣΠ Κω 18/08/2022 Σε Παράταση 164.243,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903208 προμήθεια χιτωνίων κυλίνδρων μηχανών (ΜΕΚ) Diesel Mitsui-Man B&W 12K90MC-S του ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 26/09/2022 Σε Παράταση 70.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1690 Τεχνική, διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη ΔΕΠΑΝ ετήσιας διάρκειας 09/08/2022 Σε Παράταση 341.687,50 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903206 Προμήθεια κύριων εμβόλων και πείρων μηχανής Wartsila 18V32 sn PAAE206690 του ΑΣΠ Καλύμνου 22/08/2022 Σε Παράταση 224.400,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903207 Προμήθεια προθερμαντών αέρα καύσης με ατμό ατμομονάδας 4 του ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 29/08/2022 Σε Παράταση 35.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902221 Προμήθεια πολυόργανου μέτρησης Μετασχηματιστών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας 24/08/2022 Σε Παράταση 75.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600210 Μίσθωση είκοσι ενός (21) καινούργιών ή μεταχειρισμένων συμβατικών επιβατηγών οχημάτων, μικρομεσαίας κατηγορίας, κυβισμού 1200-1400cc, για περίοδο μίσθωσης δώδεκα (12) μηνών και για διάνυση ετησίως κατά μέσο 30.000km 14/09/2022 Σε Παράταση 100.800,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902218 "Προμήθεια χυτών οδόντων ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας & του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης" 05/09/2022 Σε Παράταση 517.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1686 Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης γεφυρών κλωβού γεννήτριας Μονάδας Νο 11 Sultzer Cegielski RTAF58, ΑΣΠ Λέσβου 17/08/2022 Σε Παράταση 80.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1682 Καταδυτικές Εργασίες Κλάδου ΑΗΣ Σορωνής 30/08/2022 Σε Παράταση 87.280,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902223 Προμήθεια καλωδίου χαμηλής τάσης NSSHOEU 1x500mm2 1 kV για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 16/09/2022 Σε Παράταση 48.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903218 Προμήθεια δύο γνήσιων υπερπληρωτών τύπου ΑΒΒ RR221-14 συμβατών για τις μονάδες CEG-SULZER 16ATV25H και CEG-SULZER 12ATV25H του ΤΣΠ Ικαρίας 15/09/2022 Σε Παράταση 168.386,40 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903221 Προμήθεια δύο (2) πλήρων στροφείων υπερπληρωτών τύπου ΑΒΒ TPL65-A10 συμβατών για τις μονάδες WARTSILA VASA 18V32LN του ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ. 13/09/2022 168.294,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611229 Προμήθεια Λιπαντικών Υγρής Αποθείωσης Μονάδα V ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/08/2022 Σε Παράταση 104.207,25 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0010 Αποξήλωση - καθαίρεση Η/Φ & σιλό τέφρας και διαχείριση υλικών των Μονάδων I-IV του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. Τμήμα Α: Για το τίμημα που θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο για εργασίες αποξήλωσης - καθαίρεσης Η/Φ & σιλό τέφρας, διαχείρισης εξοπλισμού και λοιπών υλικών των Μονάδων I-IV του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας €3.100.850,00 και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. Τμήμα B: Για το τίμημα που θα καταβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία για την εκποίηση υλικών και εξοπλισμού €2.787.500,00 και δεν αποτελεί κατώτατο όριο προσφοράς. 05/10/2022 Σε Παράταση 5.888.350,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902229 Προμήθεια αυτόματου συνδέσμου ασφαλείας υποθαλάσσιου αγωγού παραλαβής μαζούτ διαμέτρου 10’’ για τον ΑΗΣ Κατταβιάς Ρόδου 09/09/2022 Σε Παράταση 112.000,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0015 Εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης και καθαίρεσης κτισμάτων εντός και εκτός του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, προϋπολογισμού για το: • Τμήμα Α: Το τίμημα που θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο για εργασίες αποξήλωσης εξοπλισμού & καθαίρεσης κτιρίων στον ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα και στο Κύριο Αντλιοστάσιο Περιοχής Ροδώνα €275.446,00, • Τμήμα B: Το τίμημα που θα καταβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία για την εκποίηση υλικών και εξοπλισμού €118.000,00. 20/09/2022 Σε Παράταση 393.446 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1694 "Πνευματική δοκιμή στο πλαίσιο επιθεώρησης αγωγών Φυσικού Αερίου τροφοδοσίας MIKV ΑΗΣ Κερaτέας-Λαυρίου κατά τη Γενική Συντήρηση 2022" 05/08/2022 113.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611239 "Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) επικίνδυνων αποβλήτων από εγκαταστάσεις Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας " 22/09/2022 Σε Παράταση 1.055.625,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903209 Προμήθεια κελυφών εξόδου καυσαερίων βελτιωμένης έδρασης EGH αεριοστροβίλων GE GT13E2 του ΜΣΚ του ΑΗΣ Κομοτηνής 04/10/2022 Σε Παράταση 1.390.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903220 Προμήθεια κελυφών σταθερών πτερυγίων TVC καινούργιων ή ανακατασκευάσμενων για τους αεριοστροβίλους GE GT13E2 της ΜΣΚ ΑΗΣ Κομοτηνής 28/09/2022 Σε Παράταση 2.360.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902233 Προμήθεια ενός είδους θερμοανθεκτικού μεταφορικού ιμάντα ST 1600 B 1400 T+120οC για τον ΑΗΣ Πτολεμαίδας V 21/10/2022 Σε Παράταση 742.500,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310639 Κατασκευή υποδομών εγκατάστασης καλωδιώσεων ηλεκτρικής ισχύος ΜΤ & XT νέας διανομής Γενικών Βοηθητικών ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 13/09/2022 163.876,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1676 Επισκευή ανταλλακτικών υπερπληρωτών ΑΒΒ VTR 454 A32 των Μονάδων Η.Cegielski-Sulzer 9TRAF 58 του ΑΗΣ Σορωνής 07/10/2022 Σε Παράταση 53.774,06 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1695 Εργασίες επισκευής λέβητα καυσαερίων της Μονάδας Νο10 WARTSILA 12V46B στον ΑΣΠ Λέσβου 28/09/2022 Σε Παράταση 260.000,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310637 Επισκευή Καπνοδόχων Ατμομονάδων Νο4-Νο5-Νο6 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 13/09/2022 Σε Παράταση 153.731,55 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611218 Προμήθεια αλεσμένου Ασβεστόλιθου στη μονάδα υγρής αποθείωσης καυσαερίων της Μονάδας V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 13/09/2022 Σε Παράταση 370.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903226 Προμήθεια ανταλλακτικών των εναλλακτών ψύξης χιτωνίων, αέρα σάρωσης και λαδιού (κατασκευής FUO Rumia) των κινητήρων CEGIELSKI-SULZER 9RTAF58 των Μονάδων Νο1 και Νο2 του ΑΣΠ Χίου 07/10/2022 Σε Παράταση 49.392,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1660 Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018 και προετοιμασία για την Πιστοποίηση σε Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. 14/09/2022 54.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1700 Γενική Συντήρηση 12.000 ωρών Μονάδων Νο1 18V32 ισχύος 8,250 KW, Νο3-Νο4 12V32 ισχύος 4,47 MW εκάστη & Νο8 18V32 ισχύος 6,51 MW, Wartsila Vasa του ΑΣΠ Θήρας 22/09/2022 Σε Παράταση 840.180,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1697 Επισκευή Λεβήτων Μονάδων Νο2-Νο3-Νο4 ΜΑΝ 7Κ60ΜC-S του ΑΣΠ ΚΩ 28/09/2022 Σε Παράταση 720.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1705 Επισκευές βλαβών τμημάτων Υ.Π. του ΑΗΣ Μελίτης κατά την περίοδο 2022-2023 14/09/2022 Σε Παράταση 93.640,36 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1679 "«Εργασίες Συντήρησης Μονάδας Νο11, Η CEGIELSKI – SULZER 6RTAF58 του ΑΣΠ Σάμου" 07/10/2022 Σε Παράταση 144.745,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1704 Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων του ΑΗΣ Μελίτης 20/09/2022 Σε Παράταση 143.593,06 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1693 Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/09/2022 Σε Παράταση 441.294,26 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611241 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Καυστικού Νατρίου 26/09/2022 Σε Παράταση 1.190.525,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1692 Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συντήρησης συστημάτων αυτοματισμού (DCS) θερμικών μονάδων 21/09/2022 417.359,44 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600217 "Προμήθεια ενός (1) καινούργιου αυτόματου δίκυκλου, τύπου SCOOTER, βενζινοκίνητου, τουλάχιστον 300 cc." 07/10/2022 Σε Παράταση 7.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1712 Απεγκατάσταση, μεταφορά και εγκατάσταση κυρίου Μ/Σ 335MVA της Μονάδας III του ΑΗΣ Καρδιάς από τον αντίστοιχο Μ/Σ της Μονάδας II του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 13/10/2022 Σε Παράταση 355.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1681 Συντήρηση επιπέδου 12.000 ωρών Μονάδας Diesel Nο2 Wartsila W18V32x8,25ΜW του ΑΣΠ Σάμου για το έτος 2023 22/09/2022 Σε Παράταση 202.744,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611246 Προμήθεια 440.000 ΜΤ λιγνίτη κατώτερης θερμογόνου δύναμης 2.100 kcal/kg 22/09/2022 19.800.000,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310640 Ανακατασκευή δικτύου βοηθητικού ατμού του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 07/10/2022 Σε Παράταση 933.897,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600215 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των μηχανημάτων και των εκσκαπτικών μηχανημάτων (CAT6040) CATERPILLAR που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και στη Λιγνιτική Παραγωγή Μεγαλόπολης 06/10/2022 Σε Παράταση 700.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0021 Εκποίηση/Πώληση Καδοφόρου Εκσκαφέα και συνοδών ανταλλακτικών του από το Κεντρικό Ορυχείο ΛΚΔΜ. 28/09/2022 Σε Παράταση 122.690 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903223 Προμήθεια ανταλλακτικών μεμβρανοθηκών συστήματος αφαλάτωσης της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 04/10/2022 Σε Παράταση 48.570,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611247 Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP) και ντίζελ (CPP). 26/09/2022 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1709 Εργασίες γενικής συντήρησης της Μονάδας Νο4 ΜΑΝ 12V32/40 του ΑΣΠ Μήλου 19/10/2022 Σε Παράταση 130.355,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1714 Αντικατάσταση οξύμαχης – αλκαλίμαχης επένδυσης δεξαμενής εξουδετέρωσης συστήματος αφαλάτωσης του ΑΗΣ Μελίτης 10/10/2022 149.050,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903216 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για τη γενική συντήρηση της Μονάδας Νο11 Sulzer-Cegielski 6RTAF58 (S/N 3) του ΑΣΠ Σάμου 25/10/2022 Σε Παράταση 267.899,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600220 "Μίσθωση δύο (2) συμβατικών επιβατηγών οχημάτων κυβισμού 1400cc έως 1500cc" 05/10/2022 Σε Παράταση 25.200,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1723 Μεταφορά προσωπικού βάρδιας (πρωϊνό και βραδινό ωράριο) του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 18/10/2022 Σε Παράταση 143.080,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611240 Εκποίηση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) 11/10/2022 751.995,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902235 Προμήθεια μεταλλικών ραούλων λεκανών γιρλάντας Τ/Δ Β=1800 των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) 07/11/2022 Σε Παράταση 403.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-600216 Μίσθωση συμβατικών επιβατηγών οχημάτων και ημιφορτηγών για τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. στη ΓΔΛΠ-ΔΔΑΜΠ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ), για περίοδο μίσθωσης τριάντα έξι (36) μηνών και για διάνυση ετησίως κατά μέσο 25.000km 12/10/2022 Σε Παράταση 165.600,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1713 Υποστηρικτικές εργασίες Τομέων και καθαρισμός Βιομηχανικών χώρων του ΑΗΣ Κομοτηνής 17/10/2022 Σε Παράταση 99.729,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903232 Προμήθεια δύο (2) φορητών ατμογεννητριών με καύσιμο diesel θερμικής ισχύος μικρότερης από 1 MW και ικανότητα ατμοπαραγωγής περίπου 1,4 tn/h συμπεριλαμβα-νομένης της θέσης σε λειτουργία και της εκπαίδευσης του προσωπικού 20/10/2022 Σε Παράταση 60.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1715 Λειτουργία εγκατάστασης δεξαμενών και δικτύου υγρών καυσίμων του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 11/10/2022 239.135,60 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902238 Προμήθεια λαμών θωράκισης θαλάμου θραύσης μύλων λιγνίτη 120Χ30Χ1085, ST52.3 του ΑΗΣ Μελίτης 17/10/2022 50.112,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1699 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρηση εξοπλισμού μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης των Μονάδων Παραγωγής της ΔΕΘΥΠ, της ΔΕΛΜ και της ΔΛΠΜ 29/11/2022 Σε Παράταση 2.753.750,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902236 Προμήθεια φορητής συσκευής μέτρησης στιβαρότητας σφηνών 31/10/2022 Σε Παράταση 85.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600219 "Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των χωματουργικών μηχανημάτων GRADALL, που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και στη Λιγνιτική Παραγωγή Μεγαλόπολης" 11/10/2022 400.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1703 Συντήρηση δικτύου φωτισμού και εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 12/10/2022 119.457,30 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1702 Αναπεριέλιξη στάτη γεννήτριας Μονάδας Νο 6 ΑΣΠ Λέσβου 14/11/2022 Σε Παράταση 250.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902237 Προμήθεια Θερμοστοιχείων εξόδου Καυσαερίων αεριοστροβίλου GE LM 2500+ του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 12/12/2022 Σε Παράταση 57.498,80 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903222 Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων WARTSILA VASA 18V32LN του ΑΣΠ Λήμνου 04/11/2022 Σε Παράταση 48.004,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1718 Επίβλεψη, επιτήρηση, προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και επιθεώρηση της λειτουργίας της εγκατάστασης υγρής αποθείωσης του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας V 18/10/2022 Σε Παράταση 649.641,78 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902239 Προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης θαλασσινού νερού της μονάδας αφαλάτωσης RO3 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων DuPont FILMTECH SW30HRLE-440 ELEMENT 27/10/2022 Σε Παράταση 57.600,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902234 Προμήθεια δύο (2) βάσεων στήριξης εδράνου Γεννήτριας των Μονάδων Diesel Pielstick Ν°3 και Ν°5 τους ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 16/11/2022 Σε Παράταση 81.382,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903205 Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδων (ονομαστικής ισχύος 5,8MW εκάστη) τύπου MITSUBISHI 18KU30A του ΑΣΠ Καλύμνου 22/11/2022 Σε Παράταση 1.907.697,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600218 Προμήθεια σαράντα οκτώ (48) τεμαχίων ελαστικών επισώτρων χωματουργικών μηχανημάτων EUCLID - HITACHI EH3500, διάστασης 37.00R57, TKPH>980, TL Ε-4 με πέλμα TRACTION για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 15/11/2022 Σε Παράταση 1.680.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902225 Προμήθεια καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης και αγωγών γείωσης για τροφοδότηση βοηθητικών κτιρίων του ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου 14/11/2022 Σε Παράταση 759.923,20 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1708 Συντήρηση Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (Diesel) κατασκευής MAN (πρώην Pielstick) τύπου 18PC4 2B-V των Μονάδων Diesel Νo3 (48.000h) και Νο4 & No5 (6.000h) του ΑΗΣ Ρόδου για το 2023 26/10/2022 Σε Παράταση 529.565,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1720 Εργασίες συντήρησης Μετασχηματιστών ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα 07/11/2022 Σε Παράταση 150.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611258 "Παροχή υπηρεσιών Ποιοτικού Ελέγχου (εκτέλεση της δειγματοληψίας και των χημικών αναλύσεων) σε αγοραζόμενο λιγνίτη για τον ΑΗΣ Μελίτης" 31/10/2022 Σε Παράταση 80.582,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611259 Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης (supercargo) στο χρονοναυλωμένο από τη ΔΕΗ NAOUSSA, 14/10/2022 200.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ – ΕΚΠ0012 Εκποίηση άχρηστων υλικών (scrap) από τον ΤΟΑ ΚΜΚ Αλιβερίου. 25/10/2022 129.740 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ – ΕΚΠ0011 Εκποίηση άχρηστων υλικών (scrap) από τον ΤΠΑΣ Αμυνταίου. 24/10/2022 480.000 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1706 Συντήρηση 12.000 ωρών των Μονάδων D2-D5-D6 Wartsila W18V46 του ΑΗΣ Κατταβιάς 03/11/2022 Σε Παράταση 600.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1728 Υπηρεσίες λειτουργίας βοηθητικών μηχανημάτων μονάδων 11, 12, 13 και συστήματος καυσίμου ΑΗΣ Χανίων 21/10/2022 84.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903234 Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC42BV του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 25/11/2022 Σε Παράταση 1.234.193,25 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903228 προμήθεια οκτώ (8) Ψυγείων κινητήρων MITSUBISHI S16R-PTA της ΔΕΠΑΝ 01/12/2022 Σε Παράταση 240.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611256 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Αμμωνίας περιεκτικότητας 19% και 25% (NH3 w/w) σε θερμοκρασία 150 C 26/10/2022 109.014,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1729 Μεταφορά μετασχηματιστή Βοηθητικών Ισχύος 30MVA από τον ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα προς τη Μονάδα 5 του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 07/11/2022 Σε Παράταση 80.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0013 Εκποίηση παλαιοσιδηρικών scrap από την αποξήλωση συστήματος άλεσης ιπτάμενης τέφρας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας - ΛΙΠΤΟΛ. 08/11/2022 480.000 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0018 Εκποίηση άχρηστων υλικών (scrap) από τον ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ. 07/11/2022 22.500 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1716 Υποστηρικτικές και βοηθητικές εργασίες λειτουργίας ΑΗΣ Μελίτης 10/11/2022 Σε Παράταση 696.945,83 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903235 Προμήθεια ανταλλακτικών υπερπληρωτών MAN NA 57 TM9 των Μονάδων Pielstick 18PC4-2B-V του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 29/11/2022 Σε Παράταση 291.799,70 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611262 Προμήθεια Υγραερίου LPG για κάλυψη των αναγκών τηλεθέρμανσης του Δήμου Μεγαλόπολης, για το χρονικό διάστημα από 01.11.2022 έως και 31.12.2022. 26/10/2022 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902241 Προμήθεια Χ/Κ σφαιρικών απομονωτικών επιστομίων (globe valves) ατμού υψηλής πίεσης για τις Μονάδες του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 08/11/2022 Σε Παράταση 45.540,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1727 Διακίνηση Λιγνίτη-Τέφρας και μίσθωση φορτωτών με χειριστές στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 08/11/2022 151.900,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310641 Ανακατασκευή διανομής ηλεκτρικής ισχύος μέσης και χαμηλής τάσης γενικών βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου 18/11/2022 Σε Παράταση 2.250.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1726 Εργασίες Γενικής Συντήρησης των Μονάδων Νο3 & Νο5 Mitsubishi 18KU30A του ΑΣΠ Καλύμνου 13/12/2022 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1733 Εργασίες συντήρησης έξι (6) υπερπληρωτών ΜΑΝ NA57 TM9 των Μονάδων Pielstick ΑΗΣ Σορωνής για το έτος 2023 21/11/2022 Σε Παράταση 104.750,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1707 Χημικές αναλύσεις στερεών καυσίμων και ορυκτών υλών στο ΠΧΕ.ΒΕ 30/11/2022 Σε Παράταση 194.566,40 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1732 Επιθεώρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επίβλεψη λειτουργίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εκτέλεση ηλεκτρικών χειρισμών στον ΑΗΣ Πτολεμαϊδας V 21/11/2022 Σε Παράταση 703.409,60 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902240 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών ιμάντων ταινιοδρόμων και μηχανημάτων για τους ΑΗΣ και τα Ορυχεία της Δυτ. Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης 20/12/2022 Σε Παράταση 12.385.600,25 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1724 Προληπτική και Επισκευαστική Συντήρηση επιστομίων Ατμού, Τροφοδοτικού νερού και Υγρών υψηλής πίεσης των Μονάδων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 28/11/2022 Σε Παράταση 80.855,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1721 Πνευματική δοκιμή στο πλαίσιο επιθεώρησης αγωγών Φυσικού Αερίου τροφοδοσίας MΣK V ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 21/11/2022 113.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903227 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για υπερπληρωτές (turbocharger) τύπου NAPIER EJ297 με S/N 702453 & 702454 των Μονάδων Βάσης No 1 & 2 WARTSILA 32 12V του ΑΣΠ Καρπάθου 29/11/2022 Σε Παράταση 50.340,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1730 Υποστηρικτικές και βοηθητικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης στους ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΤΣΠ Αγαθονησίου, ΑΣΠ Κω, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΠΣ Σύμης και ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Καλύμνου της ΔΕΠΑΝ 21/12/2022 Σε Παράταση 2.810.182,02 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903217 Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων Sulzer-Cegielski 9RTAF58 και 6RTAF58 του ΑΣΠ Σάμου 29/12/2022 Σε Παράταση 1.154.133,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902242 Προμήθεια ραούλων Τ/Δ και Τ/Δ τέφρας για την κάλυψη των αναγκών των Ορυχείων της Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης και για την Μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 19/12/2022 Σε Παράταση 903.195,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1711 Επαλήθευση Ετήσιων Εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής της Εταιρείας, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ETS) για τα έτη 2022,2023 και 2024 25/11/2022 199.200,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1734 Καταδυτικές Εργασίες στους ΑΗΣ Σορωνής και ΑΗΣ Κατταβιάς 20/01/2023 Σε Παράταση 150.260,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903243 «Προμήθεια ανταλλακτικών μονάδας No 1 Wartsila W18V32 Ser. Num. 259495 του ΑΣΠ Θήρας 02/12/2022 Σε Παράταση 127.386,16 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0020 Εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης, απομάκρυνσης και οριστικής διάθεσης αμιαντούχων υλικών των πύργων ψύξης των Μονάδων I και II του ΑΗΣ Μεγαλόπολης. 15/12/2022 Σε Παράταση 1.081.600 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1738 Εργασίες καθαρισμού δεξαμενών καυσίμου στον ΑΣΠ Χίου 13/01/2023 Σε Παράταση 131.500,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902244 Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος πορείας εκσκαφέων BW ETEKA, για τη Διεύθυνση Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης 02/12/2022 97.749,80 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1740 Απεγκατάσταση, μεταφορά και αποθήκευση κύριου Μ/Σ 360MVA της Μονάδας Ι του ΑΗΣ Αμυνταίου στον ΑΗΣ Μελίτης 08/12/2022 Σε Παράταση 280.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902243 "Προμήθεια χυτών ανταλλακτικών πορείας εκσκαφέων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης (ΔΛΠΜ)" 16/12/2022 Σε Παράταση 288.280,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310645 Κοινός Υ/Σ Διασύνδεσης ΦΒ Σταθμών, Συστημάτων Μπαταριών και ΣΗΘΥΑ (ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ) με το Σύστημα ΥΥΤ 400kV (ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ) 01/02/2023 Σε Παράταση 15.000.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611264 Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης για την αποκομιδή υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους Σταθμούς ΑΣΠ & ΤΣΠ της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ ΑΕ 08/12/2022 Σε Παράταση 1.365.520,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1736 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης ΔΣΑΛΠ 02/12/2022 327.247,84 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902247 Προμήθεια ραούλων και ανταλλακτικών τροφοδοτών λιγνίτη για τον ΑΗΣ Μελίτης 13/12/2022 86.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902248 Προμήθεια καλωδίων χαμηλής τάσης για τη Διεύθυνση Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης 20/01/2023 Σε Παράταση 174.356,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902249 Προμήθεια ΥΛΙΚΏΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ 19/12/2022 116.800,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902250 Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής γεννήτριας και αεροστροβίλου της Μονάδας 5 της ΑΗΣ Αλιβερίου 20/01/2023 Σε Παράταση 301.987,04 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903215 Προμήθεια πτερυγίων & αναλωσίμων βαθμίδων Χαμηλής Πίεσης L-0, L-1 ατμοστροβίλου Μονάδας Συνδ. Κύκλου ΑΗΣ Κομοτηνής 08/02/2023 Σε Παράταση 239.780,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1737 Συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων του συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων ΑΣΠ Σάμου 08/02/2023 Σε Παράταση 40.902,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1746 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Λειτουργίας της ΔΕΛΜ 22/12/2022 Σε Παράταση 88.800,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611263 Προμήθεια ροφητικού υλικού με βάση το οξείδιο του ασβεστίου για τη λειτουργία της ξηρής αποθείωσης των Μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και διαχείριση και λειτουργία του Συστήματος 12/12/2022 4.986.100,20 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902251 Προμήθεια επτά (7) οθονών 75’’ προβολής μιμικών DCS , μίας (1) βάσης στήριξης και παρελκόμενων , καθώς και εργασία τοποθέτησης και παραμετροποίησής τους, για τη Μονάδα Νο V του ΑΗΣ Αλιβερίου 21/12/2022 48.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600224 "Μίσθωση δύο (2) συμβατικών επιβατηγών οχημάτων κυβισμού 1400cc έως 1500cc" 20/12/2022 Σε Παράταση 25.200,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1750 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης Οικονομικών, Λογιστικών, Διοικητικών και Γραμματειακών Θεμάτων στη ΔΛΥΘΥΠ και στο Γραφείο ΓΔ/ΘΥΠ 22/12/2022 Σε Παράταση 66.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611261 Προμήθεια Κυλινδρελαίου Αργόστροφων Θαλασσίων Μηχανών Μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο εώς 1% SAE 50, TBN 40, 20/01/2023 Σε Παράταση 18.200.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902253 Προμήθεια ανταλλακτικών γεννητριών τύπου BRUSH YDAX71-340ERH των Ατμομονάδων του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 10/03/2023 Σε Παράταση 139.625,87 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611272 Προμήθεια Υδατικού διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου 20/12/2022 Σε Παράταση 211.085,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600225 Μίσθωση τριών (3) καινούργιων ή μεταχειρισμένων συμβατικών επιβατηγών οχημάτων, μεσαίας κατηγορίας, κυβισμού 1400-1500cc, και τριών (3) καινούργιων ή μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων κατηγορίας SUV, κυβισμού 1400-1500cc, για διάνυση ετησίως κατά μέσο 30.000km, τα οποία θα συνοδεύονται από φαρμακείο, τρίγωνο, πυροσβεστήρα και αντιολισθητικές αλυσίδες, για περίοδο μίσθωσης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και με δυνατότητα παράτασης για (δώδεκα (12) επιπλέον μήνες 22/12/2022 Σε Παράταση 72.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611271 Προμήθεια 75.000 Kgr Ανθρακικού Νατρίου σε στερεή, λευκή και άοσμη σκόνη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως μέσο μείωσης της μόνιμης σκληρότητας του τροφοδοτούμενου νερού στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, με ταυτόχρονη βελτίωση της λειτουργίας των ιονεναλλακτικών ρητινών, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών 22/12/2022 Σε Παράταση 41.250,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1751 Παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας του Πρότυπου Χημικού Εργαστηρίου Νοτίου Ελλάδος )ΠΧΕΝΕ) της Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης 30/01/2023 Σε Παράταση 147.544,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611269 Προμήθεια Ασβεστολίθου Συστήματος Υγρής Αποθείωσης Καυσαερίων ΑΗΣ Μελίτης 20/12/2022 400.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611270 Προμήθεια Υδρασβέστου σε σκόνη, για τις ανάγκες του ΑΗΣ Μελίτης 20/12/2022 Σε Παράταση 30.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903219 Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων ηλεκτροκινητήρων αεροσυμπιεστών 30bar, ενός (1) νέου μηχανοκίνητου αεροσυμπιεστή 30bar και τριών (3) νέων αεροφυλακίων ΥΠ 30bar χωρητικότητας 3.000lt έκαστο για τη διαδικασία εκκίνησης των Η/Ζ του ΑΣΠ Σάμου 21/02/2023 Σε Παράταση 262.440,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903244 Προμήθεια ανταλλακτικών για Mitsubishi S16R - ΡΤΑ2 του ΑΣΠ Θήρας 05/01/2023 Σε Παράταση 111.058,80 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902246 Προμήθεια πληρωτικών υλικών φίλτρων ενεργού άνθρακα και χαλαζιακής άμμου του Συστήματος Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων του ΑΣΠ Σάμου 10/01/2023 Σε Παράταση 54.442,50 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903236 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για την γενική συντήρηση των μονάδων No 13 Sulzer – Cegielski 9RTΑF58 (S/N 10) και Νο 12 Sulzer – Cegielski 6RTΑF58 (S/N 4) του ΑΣΠ Σάμου. 01/02/2023 Σε Παράταση 685.248,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611275 Προμήθεια 650 ΜΤ Υγραερίου LPG για κάλυψη των αναγκών τηλεθέρμανσης του Δήμου Μεγαλόπολης 22/12/2022 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611277 Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP) και ντίζελ (CPP). 28/12/2022 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902254 ’Προμήθεια τυμπανοκαλωδίων εκσκαφέων αποθετών για τη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 20/03/2023 Σε Παράταση 500.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611278 Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης (SUPERCARGO) μεταφοράς ντίζελ μέσω σύμβασης τύπου CoA. 29/12/2022 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0022 Πώληση ανταλλακτικών ατμοστροβίλου από τον ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου 31/01/2023 Σε Παράταση 14.851,16 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902252 Προμήθεια μεταφορικού ιμάντα κλειστού τύπου-σωληνωτού διαμέτρου Φ300 της Μονάδας IV της Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης (ΔΛΠΜ) 24/04/2023 Σε Παράταση 98.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611276 Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 83.000 Kgr Θειικού Αργιλίου ελάχιστης περιεκτικότητας σε Al3+ 9% κ.β., 10/01/2023 Σε Παράταση 31.775,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903231 "Προμήθεια δίσκων & ανταλλακτικών στροφείων stub shaft συμπιεστή & στροβίλου για τους Αεριοστροβίλους ΜΣΚ IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. " 15/03/2023 Σε Παράταση 1.400.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1741 Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισμού ευθύνης των συνεργείων του τομέα συντήρησης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 03/01/2023 425.290,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1752 Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ορυχείων της ΔΛΚΜ 31/01/2023 Σε Παράταση 150.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903250 Προμήθεια ανταλλακτικών μονάδων No 3-4 WARTSILA VASA 12V32LN Ser. Num.4067-4070 και No 8 WARSTILA VASA18V32 Ser. Num.20116 του ΑΣΠ Θήρας 13/02/2023 Σε Παράταση 388.756,86 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0029 Έρευνα και εντοπισμός επικίνδυνων υλικών στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄. 23/01/2023 80.000 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-902259 Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία νέων συρόμενων διακοπτών για αντικατάσταση των υφιστάμενων SF6 της Μονάδας V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 24/02/2023 Σε Παράταση 140.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611274 Προμήθεια Υδρασβέστου σε σκόνη για τους ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, ΑΗΣ Ρόδου (Σορωνή), ΘΗΣ Ν.Ρόδου (Κατταβιάς), ΑΗΣ Αθερινόλακκου και ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 30/12/2022 357.408,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600227 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων κατασκευής του οίκου VOLVO, που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και στη Λιγνιτική Παραγωγής Μεγαλόπολης 16/01/2023 430.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600228 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για κινητήρες CUMMINS, που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και στη Λιγνιτική Παραγωγής Μεγαλόπολης 13/02/2023 Σε Παράταση 700.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611281 Προμήθεια ποσότητας 20.000 Kgr Διαλύματος Όξινου Θειώδους Νατρίου 40% (SBS) 18/01/2023 Σε Παράταση 20.000,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310638 Εργασίες υψηλής πίεσης στους λέβητες Νο 2 και Νο 3 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 23/01/2023 870.299,10 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310647 Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία με το κλειδί στο χέρι (EPC/turn-key project), έργου μετατροπής των γεννητριών των Μονάδων ΙΙΙ & IV του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (Τύπος: ΤΒΒ-300-2y3 ELECTROSILA) σε Σύγχρονους Πυκνωτές για την παροχή υπηρεσιών ρύθμισης άεργου ισχύος, στήριξης τάσης και παροχής αδράνειας στο Σύστημα. 13/03/2023 Σε Παράταση 16.000.000,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310643 Καθαρισμός-Επιθεώρηση και επισκευή δεξαμενών Μαζούτ ΔΑΚ Νο3 και Νο4 του ΑΗΣ Σορωνής 10/03/2023 Σε Παράταση 284.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903240 Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών συνδέσμων (κόμπλερ) Μονάδων No8 & No9 Wartsila 18V-W38A του ΑΣΠ Λέσβου 07/02/2023 Σε Παράταση 431.540,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903224 Προμήθεια ανταλλακτικών σερβομηχανισμών SCHIEBEL διαφόρων επιστομίων της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 07/02/2023 Σε Παράταση 51.500,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1742 Βοηθητικές εργασίες υποστήριξης συνεργείων του Τομέα Συντήρησης κατά τη γενική συντήρηση του έτους 2023 του ΑΗΣ Κομοτηνής 24/01/2023 172.044,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1745 Υποστηρικτικές Εργασίες των Τομέων Λειτουργίας, Χημικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος του Κλάδου Παραγωγής της Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης 23/01/2023 477.770,19 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903213 Προμήθεια τριών (3) εδράνων αεριοστροβίλου και δυο (2) εδράνων γεννήτριας για το Α/Σ Νο.29 τύπου GE 10-1 του ΑΣΠ Θήρας 01/03/2023 Σε Παράταση 130.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902216 ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ Προμήθεια-κατασκευή δύο (2) Ηλεκτροκινητήρων Μ.Τ. 6KV για τις ανάγκες εκκίνησης των Αεριοστροβίλων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 06/03/2023 Σε Παράταση 450.000,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310646 Ανακαίνιση δεξαμενής αποθήκευσης υγρών καυσίμων (ΔΑΚ) Νο7 ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου 10/02/2023 Σε Παράταση 868.978,20 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1755 Έλεγχος – Βαθμονόμηση πρεσσοστατών, μεταδοτών πίεσης – ΔΡ και θερμοστοιχείων – RTD Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Αλιβερίου 02/02/2023 Σε Παράταση 69.885,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611282 Προμήθεια Χημικών Προσθέτων - 3.750 kg αντιδιαβρωτικών κλειστών ψυκτικών κυκλωμάτων και 3.000 kg αντικαθαλατωτικών ωσμώσεων νερού και θάλασσας για τον ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ και ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 23/01/2023 23.900,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902301 Προμήθεια πυρίμαχων θερμομονωτικών υλικών για την Μονάδα ΙV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 13/02/2023 Σε Παράταση 96.875,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310644 Αναβάθμιση Συστήματος Προστασίας Γεννητριών ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ Ι-ΛΑΔΩΝΑ-ΣΦΗΚΙΑΣ-ΑΣΩΜΑΤΩΝ 27/03/2023 Σε Παράταση 500.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611279 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Πετρελαίου Diesel με Βυτιοφόρα Οχήματα (Β/Ο) από Δεξαμενόπλοιο στις Εγκαταστάσεις των ΤΣΠ Κύθνου, Αμοργού, Σίφνου και Σερίφου 31/01/2023 140.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902303 Προμήθεια μεταδοτών διαφορικής πίεσης EMERSON για τον αεριοστρόβιλο, τον ατμοστρόβιλο και τον λέβητα της Μονάδας Ν°5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 10/02/2023 Σε Παράταση 73.700,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902302 Προμήθεια Λαμών Θωράκισης Θαλάμου Θραύσης Μύλων Λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης 06/02/2023 49.510,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902304 Προμήθεια Φιλτροσωλήνων- Τυφλοσωλήνων από PVC 10’’ για Γεωτρήσεις για την Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 06/03/2023 Σε Παράταση 108.800,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903257 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών υπερπληρωτών ABB - TPL 67-C33 ΗΤ:544317, ΗΤ:544318 Μον. Νο1 WARTSILA 18V32 S/N:259495, ABB - VTR304 -11 ΗΤ:374299 Μον. Νο3&4 WARTSILA VASA 12V32LN S/N:4067&4070 και ABB-TPL65 HT:433842 Μον. 8 WARTSILA 18V32LN S/N:20116 του ΑΣΠ Θήρας 31/01/2023 Σε Παράταση 438.051,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1739 Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικών για τη Γενική Επιθεώρηση Γ-6 του Αεριοστρόβιλου Νο 11 του ΑΗΣ Κομοτηνής 20/03/2023 Σε Παράταση 403.310,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1754 Επισκευή Βλαβών Τμήματος Υψηλής Πίεσης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 10/02/2023 434.278,45 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1762 Επιθεώρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων ισχύος μικρότερης των 250Kw ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 03/03/2023 Σε Παράταση 326.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903246 Προμήθεια δύο (2) πλήρων στροφείων υπερπληρωτών μετά κελύφους εδράνων NR29S S112 των Μονάδων MAN 12V 32/40 CD του ΑΣΠ Μήλου 03/03/2023 Σε Παράταση 224.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611304 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Αλάτων Τρισθενούς Σιδήρου 03/02/2023 281.438,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902306 Προμήθεια συστοιχιών συσσωρευτών τύπου Ni-Cd για τις ανάγκες του Ατμοστροβίλου της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣ Χανίων 20/02/2023 Σε Παράταση 130.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903245 Προμήθεια ανταλλακτικού (εμβολοχιτώνιο) για τις μονάδες βάσης MAN B&W 9K60 MC-S No5(S.r No ML1522) και Νο6(S.r No ML1593) ισχύος 16,5 MW εκάστη του ΑΣΠ ΚΩ 07/04/2023 Σε Παράταση 92.718,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902305 "Προμήθεια πείρων και δακτύλιων τριβής κύριων μηχανημάτων Ορυχείων για την Διεύθυνση Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης»ήθεια πείρων και δακτύλιων τριβής κύριων μηχανημάτων Ορυχείων για την Διεύθυνση Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης" 28/02/2023 Σε Παράταση 129.660,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1749 Έκτακτες Επισκευές Λέβητα της Μονάδας Νο4 του Κλάδου Παραγωγής της Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης 22/02/2023 130.782,06 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611273 Προμήθεια Χημικών Πρόσθετων Προστασίας Ψυκτικών Κυκλωμάτων 17/02/2023 Σε Παράταση 92.071,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1765 Μηχανουργική υποστήριξη συντήρησης αντλητικών συγκροτημάτων μέσης ισχύος Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου 07/03/2023 Σε Παράταση 475.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1753 Παροχή Υπηρεσιών «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συντήρηση επιπέδου 48.000 ωρών της Μονάδας DIESEL Νο3 κατασκευής ΜΑΝ (πρώην S.E.M.T PIELSTICK) τύπου 18PC4 2B-V του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 10/02/2023 51.800,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903214 Προμήθεια ανταλλακτικών (Βάκτρα πλήρη) επισκευής των ρυθμιστικών βαλβίδων του τροφοδοτικού νερού Μονάδας της Νο5 του ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 08/03/2023 Σε Παράταση 95.900,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903241 Συντήρηση επιπέδου W6 των μονάδων No 6 και No 7 MTU 12V4000G60 του ΤΣΠ Σύμης ον.ισχύος 1,2 MW 02/03/2023 Σε Παράταση 484.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-1776 Έρευνα αγοράς προμηθευτών για την απόκτηση ενός ή δύο Αεριοστροβίλων συνολικής ισχύος 25MWe για τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό της Σορωνής στη Ρόδο 08/03/2023 Σε Παράταση ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903229 Προμήθεια ανταλλακτικών για την Μονάδα Νο4 MAN 12V 32/40 CD 5,5MW του ΑΣΠ Μήλου 15/03/2023 Σε Παράταση 193.495,25 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903242 Προμήθεια ανταλλακτικών Γενικής Συντήρησης Μονάδας Νο3 MAN (Hanjung-Man 7K60MC-S, serial nr: Β94300) του ΑΣΠ Κω 07/03/2023 Σε Παράταση 117.724,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0025 Εργασίες αποξήλωσης, καθαίρεσης και διαχείρισης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στην περιοχή του ταινιοδρομικού συμπλέγματος του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου (ΟΠΑ), προϋπολογισμού για το: • Τμήμα Α: Για το τίμημα που θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο για τις εργασίες αποξήλωσης, καθαίρεσης και διαχείρισης του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στην περιοχή του ταινιοδρομικού συμπλέγματος του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου €1.866.250,00 • Τμήμα B: Για το τίμημα που θα καταβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία για την εκποίηση υλικών και εξοπλισμού €2.245.160,00. 06/03/2023 Σε Παράταση 4.111.410 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0024 Εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης και καθαίρεσης των άνω δομών των τεσσάρων (4) αποθετών Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου (ΟΠΑ). 06/03/2023 Σε Παράταση 1.027.500 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902308 Προμήθεια Ανταλλακτικών για έλεγχο, συντήρηση, επισκευή, αναβάθμιση και πιστοποίηση εννέα (9) γερανογέφυρων στον ΑΣΠ Σάμου 22/03/2023 Σε Παράταση 156.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903230 Προμήθεια φίλτρων αέρα εισόδου συμπιεστή για τον Αεριοστρόβιλο της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου No 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 08/03/2023 Σε Παράταση 85.560,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1766 Εργασίες επισκευής ατμαγωγών υψηλής πίεσης Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο IV ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 07/03/2023 Σε Παράταση 250.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1756 Μεταφορά προσωπικού του ΑΗΣ Μελίτης από Φλώρινα και Πτολεμαϊδα στον ΑΗΣ Μελίτης και αντίστροφα 17/02/2023 180.450,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0028 Εκποίηση μετάλλων (scrap) από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. 16/02/2023 323.000 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903251 Προμήθεια τεσσάρων (4) κεφαλών εμβόλου (Piston Crown, Part No. 332B1) των μηχανών ΜΕΚ τύπου MITSUI-ΜΑΝ Β&W 12K90MC-S (serial No.: 4334 & 4335) του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 07/04/2023 Σε Παράταση 110.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903225 Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής αντλίας κυκλοφορίας Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 03/03/2023 Σε Παράταση 159.875,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903239 Προμήθεια γνήσιων υλικών και την παροχή εργασιών για την επισκευή και τη γενική συντήρηση των δυο (2) υπερπληρωτών τύπου TPL-67-C33 της μονάδας Νο2 Wartsila W18V32x8,25MW του ΑΣΠ Σάμου 07/03/2023 Σε Παράταση 47.138,91 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1758 Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή θερμοδομών λεβήτων, αναθωρακίσεις κελυφών και στροφείων μύλων, επισκευή καυστήρων και τροφοδοτικών λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης 28/02/2023 259.743,19 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902315 Προμήθεια ανταλλακτικών τροφοδοτικών συνεχούς τάσης συστήματος αυτοματισμού της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 20/03/2023 Σε Παράταση 59.700,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1772 Ανακατασκευή εσωτερικής μόνωσης των καπναγωγών εξόδου καυσαερίων των αεριοστροβίλων 4.1 και 4.3 ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 08/03/2023 Σε Παράταση 102.700,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1748 Υποστηρικτικές εργασίες συντήρησης εξοπλισμού ΜΣΚ 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 17/02/2023 Σε Παράταση 262.854,62 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611305 Παροχή Υπηρεσιών Πρακτόρευσης δεξαμενοπλοίου μεταφοράς ντίζελ. 20/02/2023 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902312 "Προμήθεια φρέσκου αγελαδινού γάλακτος πλήρους (3,5% λιπαρά), παστεριωμένου, καθαρού περιεχομένου ½ λίτρου 28/02/2023 509.700,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903238 "Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής των απομονωτικών βαλβίδων HP Valves κλάδων πλήρωσης 0-30% και 30-100% και προθέρμανσης τροφοδοτικού νερού του Λέβητα της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου" 07/03/2023 Σε Παράταση 64.680,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611306 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργιών Λιμενικής Εγκατάστασης ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου κατά MTMSA και Εμπορικής Διαχείρισης Χρονοναυλώσεων, 24/02/2023 80.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902307 Προμήθεια ανταλλακτικών αλυσίδων μεταφοράς λιγνίτη και τέφρας για τους ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και ΑΗΣ Μελίτης 13/03/2023 Σε Παράταση 235.187,60 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1780 Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) εγκατεστημένων, στον ΑHΣ Ρόδου (ΟΜΑΔΑ Α-18ΜW), στον ΑΣΠ Θήρας (ΟΜΑΔΑ Β-20MW), στον ΑΣΠ Σάμου (ΟΜΑΔΑ Γ- 12MW), στον ΑΣΠ Λέσβου (ΟΜΑΔΑ Δ-14 MW), στον ΑΣΠ Χίου (ΟΜΑΔΑ Ε-25MW) και στον ΤΣΠ Μεγίστης (ΟΜΑΔΑ ΣΤ-0,15MW), για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του έτους 2023 (01.07.2023 μέχρι 31.08.2023) 08/03/2023 Σε Παράταση 1.494.720,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903248 Προμήθεια ανταλλακτικών μονάδας Νo11, Sulzer — Cegielski 9RTAF-58, του ΑΣΠ Λέσβου 31/03/2023 Σε Παράταση 262.765,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611303 Προμήθεια ενδεικτικής ποσότητας 4.050 Kgr Ανιονικού Πολυηλεκτρολύτη 09/03/2023 Σε Παράταση 10.732,50 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611302 Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 1.913.000 Kg υδατικού διαλύματος Θειικού Οξέος, που προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες των Σταθμών της Επιχείρησης για χρονική περίοδο εννέα (9) μηνών 02/03/2023 314.060,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1761 Συντήρηση επιπέδου 6.000 ωρών Μονάδας Diesel No 2 κατασκευής H.CEGIELSKI – SULZER τύπου 9RTAF58 του ΑΗΣ Σορωνής για το έτος 2023 14/03/2023 200.360,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1769 Υπηρεσίες Υποστήριξης λειτουργίας του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 17/03/2023 Σε Παράταση 163.200,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1735 Υποστηρικτικές και βοηθητικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης στους ΑΗΣ Κατταβιάς, Σορωνής, Κλάδο Υποστήριξης Ρόδου, στους ΑΣΠ Χίου, Λήμνου, AΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Θήρας, Μήλου, ΤΣΠ Σίφνου, Σερίφου, Κύθνου ,ΤΣΠ Σκύρου, ΤΣΠ Αμοργού και ΤΣΠ Δονούσας της ΔΕΠΑΝ 20/03/2023 Σε Παράταση 1.596.890,24 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1775 Αποσυναρμολόγηση από ΤΠΑΣ Καρδιάς και ΤΠΑΣ Αμυνταίου εξοπλισμού μηχανουργείου – μεταφορά και εγκατάσταση στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V 30/03/2023 Σε Παράταση 314.200,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903249 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για την γενική συντήρηση επιπέδου 12.000 ωρών, την μερική συντήρηση επιπέδου 6.000 ωρών του Η/Ζ CEG.-SULZER 16ATV25H No1 και για απόθεμα ασφαλείας, του ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ. 27/03/2023 Σε Παράταση 152.378,96 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902319 Προμήθεια Θερμοστοιχείων και εξαρτημάτων σύνδεσης Αεροστροβίλου της ΜΣΚ Νο5 για τον ΑΗΣ Αλιβερίου 07/04/2023 Σε Παράταση 166.170,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902317 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα συστήματα αδιάλειπτης τάσης της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 27/03/2023 Σε Παράταση 103.916,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903254 Προμήθεια ανταλλακτικών Γενικής Συντήρησης των Μονάδων H.S.D – Man 9K60MC-S Νο 5 (s.n. ML1522) και Νο 6 (s.n. ML1593) του ΑΣΠ Κω 30/03/2023 Σε Παράταση 508.370,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903237 Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής βαλβίδας ανακυκλοφορίας τροφοδοτικού νερού της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 21/03/2023 Σε Παράταση 36.700,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1777 Επισκευή και ενίσχυση φρεατίων άντλησης θαλασσινού νερού ψύξης και πυρόσβεσης στον ΤΣΠ Σκύρου 07/04/2023 Σε Παράταση 164.000,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310649 Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού στον ΑΗΣ Κομοτηνής με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED 29/03/2023 Σε Παράταση 125.375,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903253 Προμήθεια δύο (2) στοιχείων ψυγείων αέρα (air cooler), χωρίς καπάκια, Μονάδων HANJUNG-MAN 7K60 MC-S του ΑΣΠ ΚΩ 28/03/2023 Σε Παράταση 96.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1783 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των Τομέων του ΑΗΣ Μελίτης 06/04/2023 Σε Παράταση 398.430,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1784 Υποστήριξη λειτουργίας βοηθητικών μηχανημάτων λέβητα και στροβίλου των μονάδων ΑΤΜ 4, 5, 6 των μηχανημάτων αντλιοστασίου των μηχανών Diesel και υποστήριξη λειτουργίας του τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 31/03/2023 Σε Παράταση 184.424,15 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902313 Προμήθεια, Εγκατάσταση Δοκιμές και Θέση σε Λειτουργία Πίνακα Ελέγχου Προστασιών (PLC) και Λειτουργίας Μονάδας Wartsilla W12V32 No 1 στον ΑΣΠ Καρπάθου 20/04/2023 Σε Παράταση 120.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1759 Εργασίες Επισκευών και Κατασκευών στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 10/04/2023 Σε Παράταση 137.280,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1779 Υποστηρικτικές εργασίες των τομέων συντήρησης και λειτουργίας και καθαρισμών παντός είδους στον Κλάδο ΑΗΣ Μεγαλόπολης 22/03/2023 521.894,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902316 Αγορά, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία φορητής Γεφυροπλάστιγγας για τον ΑΗΣ Σορωνής - Ρόδου 10/04/2023 Σε Παράταση 45.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902309 Προμήθεια κατακόρυφης ηλεκτροκίνητης αντλίας θαλασσινού νερού για τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 20/04/2023 Σε Παράταση 90.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία DPLP-611308 Supply of about 770 kt of Low Sulfur Heavy Fuel Oil to PPC. 24/03/2023 Σε Παράταση ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310648 Επισκευές και μόνωση δώματος στο κτίριο Νο 146 (Καθαρισμού πετρελαίου), επισκευές στα κτίρια Νο 123, Νο 128 και Νο 147 (Εγκαταστάσεις προθέρμανσης πετρελαίου) και επισκευή στηθαίων δώματος και μόνωση δώματος στο κτίριο 121 (Μηχανοστάσιο μονάδων Νο 4-5-6) του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 11/04/2023 Σε Παράταση 426.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1770 Τεχνική Υποστήριξη λειτουργίας Μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 29/03/2023 985.375,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1794 Αποκατάσταση βλαβών πλάκας οροφής αρχικού Μηχανοστασίου στον ΑΣΠ Σύρου 30/03/2023 79.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611310 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Υδροχλωρικού Οξέος 03/04/2023 69.285,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611311 Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP) και ντίζελ (CPP). 29/03/2023 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1760 Επισκευή-Προληπτική Συντήρηση Εκκαπνιστών Μονώσεις – Σκαλωσιές και Βοηθητικές Εργασίες Συντήρησης του ΑΗΣ Μελίτης 17/04/2023 Σε Παράταση 122.064,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1793 Διάθεση ανταλλακτικών, αναλωσίμων, και ενοικίασης ειδικού εξοπλισμού & μετρητικών οργάνων για επιθεώρηση Α και Β επιπέδου της Μονάδας Νο 30 τύπου TURBOMACH – TITAN 130, με απασχόληση 2 τεχνικών για 4 ημέρες στον ΑΣΠ Θήρας 11/04/2023 70.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0034 Έρευνα και εντοπισμός επικίνδυνων υλικών στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς I-IV. 06/04/2023 150.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600302 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών μηχανημάτων DOOSAN (πρώην DAEWOO) που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης 11/04/2023 500.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903210 Προμήθεια αντλίας θάλασσας για το δίκτυο θάλασσας ψύξης των μονάδων του ΑΣΠ Κω 05/04/2023 Σε Παράταση 99.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1781 Διενέργεια Ειδικών Περιβαλλοντικών Μετρήσεων και Εκθέσεων των ΑΗΣ της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων 04/04/2023 40.160,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0030 Αποξήλωση και διαχείριση Η/Μ εξοπλισμού Αυλής Λιγνίτη ΑΗΣ Καρδιάς, προϋπολογισμού για το: • Τμήμα Α: Για το τίμημα που θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο για τις εργασίες αποξήλωσης και διαχείρισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Αυλής Λιγνίτη ΑΗΣ Καρδιάς €2.340.916,00 • Τμήμα B: Για το τίμημα που θα καταβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία για την εκποίηση υλικών και εξοπλισμού €1.604.390,00. 07/04/2023 3.945.306 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0016 Εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης και καθαίρεσης άνω δομών δύο (2) εκσκαφέων Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου (ΟΠΑ). 10/04/2023 1.440.000 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0032 Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης των εγκατεστημένων και αποθηκευμένων ραδιενεργών πηγών στον ΑΗΣ Αμυνταίου και το Ορυχείο Αμυνταίου. 11/04/2023 261.000 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611309 Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης υγρών πετρελαιοειδών, στερεών και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων από τους ΑΗΣ Ρόδου, ΘΗΣ Ν. Ρόδου, ΑΗΣ Χανίων, Αθερινόλακκου και Λινοπεραμάτων της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ ΑΕ 12/04/2023 Σε Παράταση 1.592.760,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1789 Μεταφορά προσωπικού της ΔΛΚΜ, του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης και του ΑΗΣ Μ-5 από Τρίπολη, Καλαμάτα (και τα ενδιάμεσα χωριά) και Μεσσήνη στη Μεγαλόπολη και αντίστροφα 07/04/2023 441.331,70 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903306 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για την Γενική Συντήρηση της μονάδας βάσης Νο1 τύπου WARTSILA W12V32X5, 3MW του ΑΣΠ Καρπάθου 24/04/2023 Σε Παράταση 175.867,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600306 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών μηχανημάτων LIEBHERR που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης 24/04/2023 350.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903255 Προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα αφαλάτωσης (όσμωση Νο3) του ΑΗΣ Ρόδου 10/04/2023 Σε Παράταση 77.550,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903256 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών Wartsila W18V32x8,25MW των μονάδων Νο3 (S/N PAAE109963) και Νο4 (S/N PAAE109964) του ΑΣΠ Σάμου 25/04/2023 Σε Παράταση 268.108,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902324 Προμήθεια τριών (3) μονοφασικών Μετασχηματιστών διέγερσης ισχύος 500KVA για τον ΥΗΣ Θησαυρού 19/04/2023 105.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902323 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών του Οίκου HORA REGELARMATUREN για τον ΑΗΣ Μελίτης 19/04/2023 73.122,96 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1796 Επίβλεψη, επιτήρηση, προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και επιθεώρησης της λειτουργίας της εγκατάστασης της υγρής αποθείωσης της Μονάδας V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 18/04/2023 219.240,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902322 Προμήθεια φορητής συσκευής παραγωγής υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος 19/04/2023 20.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611312 "Παροχή υπηρεσιών Απομάκρυνσης – Διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων από εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ΑΕ " 25/04/2023 1.520.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902320 Προμήθεια υλικών συγκόλησης ιμάντων Τ/Δ για την Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης 20/04/2023 162.545,10 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠΤ 54123001 Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διαχείρισης υλικών που απαιτούνται στην κατασκευή Δικτύου οπτικών ινών FTTH από εταιρία Logistics 02/02/2023 ΔΠΤ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠΤ 54023002 Προμήθεια παθητικών υλικών που απαιτούνται στην κατασκευή Δικτύου Οπτικών Ινών FTTH για την κάλυψη 440 χιλιάδων νοικοκυριών 07/03/2023 Σε Παράταση ΔΠΤ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠΤ 54123004 Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών απόκτησης δεδομένων και σχεδιασμού δικτύου FTTH, σε 1 εκατ. νοικοκυριά (ΗΗs) 10/04/2023 Σε Παράταση ΔΠΤ
Προμήθεια 54023003 Προμήθεια πλατφόρμας “Σχεδιασμός Δικτύου και Κατάλογος Απογραφής Υλικών” 12/04/2023 Σε Παράταση ΔΠΤ
Υπηρεσία ΔΠΤ 54123006 Παροχή υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου Δικτύου FTTH, σε 1,2 εκατ. νοικοκυριά (ΗΗs) 06/04/2023 ΔΠΤ