Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ- 602002 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια διάφορων χαλύβων κατά DIN17100, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 12/08/2021 Σε Παράταση 194.379,40 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ – 602003 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΥΠΕΚΕ–602003 Η ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr) γνωστοποιεί τη ματαίωση του Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΥΠΕΚΕ-602003, για την προμήθεια ενός είδους μεταφορικού-ελαστικού ιμάντα με συρματόσχοινο τύπου ST1600 πλάτους Β1600ΜΜ της Μονάδας V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ και υλικών ενώσεων ιμάντων Τ/Δ, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 1.010.265,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), λόγω μη ύπαρξης τεχνικά αποδεκτής προσφοράς και της άμεσης επανάληψής του με τροποποιημένους όρους. 19/07/2021 Σε Παράταση 816.400,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1564 Αντικατάσταση άξονα γεννήτριας της Μονάδας Diesel No3 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 16/06/2021 Σε Παράταση 1.300.000 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΔΠΛΠ-1310628 Ανακατασκευή αγωγού παραλαβής-παράδοσης μαζούτ λιμενικής εγκατάστασης ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 19/04/2021 Σε Παράταση 525.260,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903110 Προμήθεια ανταλλακτικών των βαθμίδων μέσης και υψηλής πίεσης του ατμοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 26/04/2021 Σε Παράταση 408.261,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903109 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση της Μονάδας Νο9 WARTSILA 18V38Α του ΑΣΠ Λέσβου 19/04/2021 Σε Παράταση 398.503,10 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903111 Προμήθεια ανταλλακτικών των ατμοφρακτών και ρυθμιστικών βαθμίδων μέσης και υψηλής πίεσης του ατμοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 27/04/2021 Σε Παράταση 414.769,85 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΔΠΛΠ-1310627 Αντικατάσταση Συστήματος Μέτρησης Αερίων εκπομπών Αεριοστρόβιλων Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 06/05/2021 Σε Παράταση 396.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903112 Προμήθεια Διαστολικού διασυνδετικού αγωγού Μ/Π προς Χ/Π ατμοστροβίλου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 21/04/2021 Σε Παράταση 32.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903113 Προμήθεια τελικών φίλτρων εισόδου αέρα της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 20/04/2021 Σε Παράταση 61.605,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία Δ 1573 Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων των Μονάδων I-V του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13/05/2021 Σε Παράταση 534.951,77 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1570 Προγραμματισμένες Εργασίες Αντικατάστασης και Επισκευής Βοηθητικού Εξοπλισμού Μονάδων Παραγωγής ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 12/05/2021 Σε Παράταση 469.907,50 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠEKE 51921023 Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, σύνδεση των σταθμών φόρτισης με την πλατφόρμα διαχείρισης, και τεχνική υποστήριξη ενενήντα (90) φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων ισχύος 2Χ22 kW ΑC 19/04/2021 408.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021018 Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνικής και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πελατών ΔΕΗ Α.Ε 14/05/2021 Σε Παράταση 15.000.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία Δ 1584 Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 8 MW, εγκατεστημένων στη ΘΗΡΑ, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2021 (Ιούλιος – Αύγουστος 2021). 20/04/2021 523.280,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία Δ 1574 Αναπεριέλιξη του στάτη της γεννήτριας της Μονάδας Νο 5 του ΑΣΠ Καλύμνου 24/06/2021 Σε Παράταση 90.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία Δ 1585 Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Καρδιάς των Μονάδων I-IV» 07/05/2021 Σε Παράταση 60.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903116 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Μονάδων Νο3 & Νο4 DOOSAN MAN 9K60MC-S του ΑΣΠ Χίου 27/05/2021 Σε Παράταση 365.092,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821024 Εκπόνηση μελετών ασφάλειας και πυρασφάλειας σε εγκαταστάσεις και μονάδες παραγωγής της Επιχείρησης 12/05/2021 Σε Παράταση 59.500 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-52121025 Υποστήριξη των καταστημάτων του Κλάδου Πωλήσεων Αττικής για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 12/05/2021 Σε Παράταση 355.162,50 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1581 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης συντήρησης συστημάτων αυτοματισμού (DCS) Θερμικών Μονάδων 20/05/2021 Σε Παράταση 331.366,82 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903117 Προμήθεια ανταλλακτικών των υπερπληρωτών MAN NA57 TM9-019 των Μονάδων Pielstick 18PC4-2B-V του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 10/05/2021 Σε Παράταση 180.234,85 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1589 Μεταφορά προσωπικού βάρδιας (πρωϊνό και βραδινό ωράριο) του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 06/05/2021 128.115,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1578 Επισκευή αγωγού καυσαερίων (Hotgascasing -HGC) Α/Σ Νο 7 Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου του ΑΗΣ Χανίων 11/06/2021 Σε Παράταση 350.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903118 Προμήθεια ανταλλακτικών για τους υδραυλικούς σερβομηχανισμούς, κατασκευής VOITH, των ρυθμιστικών βαλβίδων φυσικού αερίου του αεριοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 01/06/2021 Σε Παράταση 100.950,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-52121021 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης της Ασφάλειας Περιμέτρου Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων ΔΕΗ 05/05/2021 346.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-52621002 Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους σταθμούς AHΣ Αθερινόλακκου και Λινοπεραμάτων της ΔΕΗ Α.Ε 18/05/2021 Σε Παράταση 268.730,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611110 Προμήθεια Ανθρακικού Νατρίου σε στερεή, λευκή και άοσμη σκόνη 05/05/2021 Σε Παράταση 52.050,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-51821016 Παροχή υπηρεσιών εκμάθησης ξένης γλώσσας (Business English) 17/05/2021 112.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-52021029 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα υλοποίησης έργων και λειτουργίας υποδομών Ηλεκτροκίνησης 21/05/2021 373.542,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51921026 Φύλαξη Υπηρεσιακών Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων (καταστήματα & γραφεία) & της Διεύθυνσης Διαχείρισης & Ανασχεδιασμού Δικτύου Υποστήριξης Πελατών 22/06/2021 Σε Παράταση 841.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821031 Υποστήριξη των καταστημάτων Θράκης για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 28/05/2021 137.156,44 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121030 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης των καταστημάτων Μακεδονίας για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 28/05/2021 378.984,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 51921019 Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων ασφάλειας & πυρασφάλειας σε εγκαταστάσεις της Επιχείρησης. 24/06/2021 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121027 Παροχή Υπηρεσιών Λογισμικού ETRM (υπηρεσία SaaS) και Αδειών Χρήσης για περίοδο δεκαοκτώ (18) μηνών 11/06/2021 Σε Παράταση 300.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 52121022 Προμήθεια άδειας χρήσης υπηρεσίας πρόληψης περιστατικών απάτης και διαχείριση πλατφόρμας SaaS από έναν (1) αναλυτή για Threat Intelligence, fraud prevention and protection 15/06/2021 Σε Παράταση 81.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121020 Παροχή άδειας χρήσης πλατφόρμας SaaS υπηρεσίας Cyber Security Rating, υπηρεσίες Onboarding και παροχή ενός (1) εξειδικευμένου Μηχανικού 03/06/2021 83.924,92 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021034 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα επίβλεψης και πιστοποίησης των έργων Εμπορίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Απόδοσης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 15/06/2021 408.742,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021035 Υποστήριξη των Καταστημάτων του Κλάδου Πωλήσεων Πελοποννήσου-Ηπείρου για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 16/06/2021 360.938,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821037 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης των Καταστημάτων του Κλάδου Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 17/06/2021 173.250,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 51921031 Προμήθεια 3.000 ζευγών Μποτών ασφαλείας 28/06/2021 Σε Παράταση 111.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 51921032 Προμήθεια 7.000 σετ θερινών στολών εργασίας με ανακλαστικές ταινίες 24/06/2021 203.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121040 Υποστήριξη των Καταστημάτων του Κλάδου Πωλήσεων Νήσων για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 18/06/2021 389.813,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821036 Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης της Διεύθυνσης Εισπράξεων για προετοιμασία φακέλων πελατών με ληξιπρόθεσμες οφειλές από τελικούς λογαριασμούς για νομικές ενέργειες 05/07/2021 Σε Παράταση 150.000 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021043 Δημιουργία, Εκτύπωση, Εμφακέλωση λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, Τηλεφωνικών Διακανονισμών, Επιστολών και λοιπών εντύπων. Ψηφιακή αρχειοθέτηση και διάθεση όλων των εντύπων σε web εφαρμογές 15/07/2021 7.800.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 51921033 Προμήθεια ενδυμάτων προστασίας από το ψύχος 28/06/2021 130.700,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121041 Δημιουργία Συστήματος διαχείρισης & ανάλυσης δεδομένων παραγωγής Έργων ΑΠΕ & εφαρμογής Mobile App ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 30/07/2021 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021044 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνίας και προώθησης προϊόντων 02/07/2021 417.404,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 618108 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών σε βαρέλια, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Θήρας και αντιστρόφως 14/07/2021 11.190,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 52121039 Προμήθεια συσκευών κινητής τηλεφωνίας (τύπου smartphone) 22/07/2021 Σε Παράταση 30.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021046 Παροχή Υπηρεσιών μαζικής αποστολής γραπτών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails) και γραπτών μηνυμάτων viber fallback sms με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και την διερεύνηση αναγκών 26/07/2021 400.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52621004 Eκποίηση άχρηστων υλικών scrap από τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 07/09/2021 154.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821050 Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Διατακτικών Σίτισης Εργαζομένων ΔΕΗ ΑΕ & θυγατρικών αυτής 29/07/2021 80.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52621003 Εκποίηση αυτούσιων παροπλισμένων ρουλεμάν και παρελκομένων αυτών ως προϊόντα από τον Τομέα ΠΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΛΙΠΤΟΛ 09/09/2021 90.338,37 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121049 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής 05/08/2021 240.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821048 Παροχή Συνδρομητικών Υπηρεσιών Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας 24/7/365 στους οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες της Επιχείρησης, μέσω πανελλήνιου δικτύου τεχνικών στην κατηγορία των ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, κλειδαράδων και συντηρητών αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης φυσικού αερίου 30/08/2021 360.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121058 Παροχή ολοκληρωμένης λύσης (απαιτούμενου εξοπλισμού, κυκλωμάτων διασύνδεσης και σχετικών υπηρεσιών σχεδίασης, υλοποίησης και υποστήριξης) σύγχρονου δικτύου δεδομένων SD-WAN 31/08/2021 8.000.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51721057 Παροχή Υπηρεσιών σαράντα έξι (46) Ανθρωπομηνών (ΑΜ) για την Υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος SAP IS-U της Εμπορίας 25/08/2021 329.120,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΚΔΕΠ-1200073331 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 20/04/2021 207.700 ΚΔΕΠ
Προμήθεια ΚΔΕΠ-1200073501 Προμήθεια συσκευής διννορευμάτων τεχνολογίας array και παρελκόμενα 29/04/2021 Σε Παράταση 50.000 ΚΔΕΠ
Προμήθεια ΚΔΕΠ-1200073516 Προμήθεια αυτόματου τιτλοδότη 20/04/2021 30.000 ΚΔΕΠ
Υπηρεσία ΚΔΕΠ-1200074412 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 22/06/2021 134.900 ΚΔΕΠ
Υπηρεσία ΚΔΕΠ-1200075200 Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συντηρήσεων και επισκευών που αφορούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του ΚΔΕΠ 15/07/2021 53.500 ΚΔΕΠ
Προμήθεια ΚΔΕΠ-1200075359 Προμήθεια συσκευής Διάβρωσης - Αλατονέφωσης 22/07/2021 80000 ΚΔΕΠ
Υπηρεσία ΚΕΝΕΔ/03/2021 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στον Ενεργειακό Σχεδιασμό και Πιστοποίηση Αειφορίας καθώς και Πιστοποίηση όσον αφορά στην Υγεία και Ευεξία των Ανθρώπων στο κτήριο του Νέου Εταιρικού Διοικητηρίου. 12/05/2021 Σε Παράταση 300.000 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/21031 Μεταφορά αρχείων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων γραφείου και διαφόρων αντικειμένων, εντός Λεκανοπεδίου Αττικής, με τη διάθεση εννέα (9) ατόμων. 27/04/2021 151.600 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/21044 Καθαρισμός αρχείων, υπογείων, προαύλιων χώρων & αποθηκών κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε. 14/05/2021 Σε Παράταση 35.716 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/21043 Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων. 08/07/2021 2.233.244,62 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ 2 2021 Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες στέγασης κεντρικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. 02/07/2021 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5751200034 Παροχή Υπηρεσιών Προληπτικής Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Αεροσυμπιεστή Compair L30RS και του Ξηραντή Compair τύπου F0045CS+ καθώς και φίλτρων γραμμής Compair 11/01/2021 3.420 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5751200036 Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της διεργασίας συναλλαγών πιστωτικών καρτών μέσω της πλατφόρμας «e-bill-eCard» σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου PCI DSS v3.2.1, για την κάλυψη αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε 03/02/2021 Σε Παράταση 7.000,00 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5751210004 Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του λογισμικού και των αδειών χρήσης των συστημάτων Genesys Call Center και Micro Focus Service Manager του Help Desk της Διεύθυνσης Πληροφορικής 24/03/2021 Σε Παράταση 48.326 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210003 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Analytics) 23/04/2021 Σε Παράταση 396.000 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210010 Παροχή Υπηρεσιών για Αναβάθμιση των δυνατοτήτων της υποδομής “DDoS” προστασία εξωτερικής περιμέτρου καθώς και υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξής της 05/05/2021 Σε Παράταση 45.000 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210001 Διασύνδεση ενός Data Center της Διεύθυνσης Πληροφορικής με το Microsoft Azure μέσω Express Route 20/05/2021 Σε Παράταση 272.000 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210007 Μίσθωση και Συντήρηση Αδειών Χρήσης Λογισμικού για την λήψη αντιγράφων των εταιρικών δεδομένων των Office365 προϊόντων στο cloud 17/05/2021 Σε Παράταση 242.000 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210008 Παροχή Υπηρεσιών Project Management σε έργα – δράσεις, για την υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχει η ΔΠΛΡ στις Διευθύνσεις του Οργανισμού 24/05/2021 Σε Παράταση 404.250 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210009 Παροχή Υπηρεσιών Business Analysis, σε έργα-δράσεις, για την υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχει η Διεύθυνση Πληροφορικής, στις Διευθύνσεις του Οργανισμού 11/06/2021 Σε Παράταση 404.250 ΔΠΛΡ
Προμήθεια ΔΠΛΡ-5754210005 Δημιουργία Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής Telecom Rooms κεντρικών κτηρίων της ΔΕΗ Α.Ε. 04/06/2021 95.000 ΔΠΛΡ
Προμήθεια ΔΠΛΡ-5751210015 Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Προσφοράς Surface 07/06/2021 52.140 ΔΠΛΡ
Προμήθεια ΔΠΛΡ-5751210020 Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής 12/07/2021 24.900 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210012 Συνδρομή (subscription) αδειών χρήσης και υπηρεσίες εργαλείου λογισμικού Data Integration CDC για DAP R3 και SAP ISU 19/07/2021 410.000 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210011 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών από Ανάδοχο για την κάλυψη Παραγωγικών και Λειτουργικών αναγκών σε Τομείς της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε 22/07/2021 172.335 ΔΠΛΡ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-602101 Προμήθεια ενός είδους μεταφορικού-ελαστικού ιμάντα με συρματόσχοινο τύπου ST1600 πλάτους Β1600ΜΜ της Μονάδας V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ και υλικών ενώσεων ιμάντων ταινιόδρομων 13/05/2021 1.160.230,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1586 Διακίνηση λιγνίτη - τέφρας και μίσθωση φορτωτών με χειριστές στον Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου 20/05/2021 122.760,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611111 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Yποχλωριώδους Νατρίου 14/05/2021 133.584,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903121 Προμήθεια αναρτήσεων για τους ατμαγωγούς Υ/Θ Υ.Π. λεβήτων Μονάδας Νο IV/550MW του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 31/05/2021 Σε Παράταση 121.600,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903120 Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη για διάστημα ενός (1) έτους μοντέλου (εργαλείου) συνολικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου προμήθειας και πώλησης φυσικού αερίου 17/05/2021 50.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 600104 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για μηχανήματα VOLVO που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 15/06/2021 Σε Παράταση 150.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 903119 Προμήθεια απαραίτητων ανταλλακτικών για την προληπτική συντήρηση 36.000 ωρών των έξι υπερπληρωτών ABB TPL 85-B12 των μηχανών DE No1 & No2 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 10/06/2021 Σε Παράταση 328.200,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611118 Επιθεώρηση (supercargo) μεταφοράς φορτίων μαζούτ με το χρονοναυλωμένο από τη ΔΕΗ Δεξαμενόπλοιο ICE HAWK 26/05/2021 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 903122 Προμήθεια «Ανταλλακτικά δειγματοληπτικών διατάξεων Νερού – Ατμού του Οίκου DR. THIEDIG των Μονάδων III-ΙV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 15/06/2021 Σε Παράταση 41.702,30 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1594 Eπιθεώρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Mονάδων Συνδυασμένου Κύκλου IV & V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 22/06/2021 Σε Παράταση 381.672,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1593 Εργασίες επισκευής ατμαγωγών υψηλής πίεσης Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 22/06/2021 Σε Παράταση 185.396,51 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1590 Φύλαξη των εγκαταστάσεων των ΥΗΣ Σφηκιάς – Ασωμάτων – Πολυφύτου – Άγρα – Εδεσσαίου και ΜΥΗΣ Αγ. Βαρβάρας 17/06/2021 Σε Παράταση 209.856,73 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1591 Καθαρισμός της δεξαμενής μαζούτ ΔΑΚ Νο7 του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 01/07/2021 Σε Παράταση 128.210,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1600 Εργασίες Λειτουργίας και Συντήρησης των Μηχανών Diesel και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού του ΑΣΠ Καλύμνου 29/06/2021 Σε Παράταση 85.277,40 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1587 Λειτουργία Βοηθητικών Μηχανημάτων Μονάδων Νο 11, 12 ,13 και Συστήματος Καυσίμου, του ΑΗΣ Χανίων 05/07/2021 Σε Παράταση 79.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1582 Φύλαξη εγκαταστάσεων δέκα (10) Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής της ΔΕΠΑΝ 19/07/2021 Σε Παράταση 604.666,20 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0001 Καθαίρεση του κύριου κτιρίου του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ, που περιλαμβάνει το λεβητοστάσιο, το μηχανοστάσιο, το κτίριο αφαλάτωσης και το Control Room, το Σύστημα Αποκομιδής τέφρας με την καμινάδα και τον Πύργο ψύξης 09/08/2021 Σε Παράταση 2.635.763,04 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1595 Μεταφορά ημερήσιου προσωπικού ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου 28/06/2021 146.380,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 611119 Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP) και ντίζελ (CPP) 23/06/2021 950.000 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1596 Αναβάθμιση Μ/Σ Μονάδων Νο1, Νο2, Νο3 ΥΗΣ Κρεμαστών για παράταση του χρόνου ζωής 29/07/2021 Σε Παράταση 120.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1599 Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στις εγκαταστάσεις, κτίρια και περιβάλλοντα χώρο του ΑΗΣ Αλιβερίου 12/07/2021 Σε Παράταση 128.260,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1598 Συντήρηση του μόνιμου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης ΑΣΠ Σάμου 02/07/2021 46.280,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 600105 Προμήθεια 890.000 κυτίων φρέσκου αγελαδινού γάλακτος, πλήρους (3,5% λιπαρά), παστεριωμένου σε χάρτινη συσκευασία καθαρού περιεχομένου ½ λίτρου για τις Μονάδες του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) και τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς (ΑΗΣ) της περιοχής Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Φλώρινας, για την κάλυψη αναγκών διάρκειας ενός (1) έτους 07/07/2021 356.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1588 Υποστηρικτικές εργασίες συντήρησης εξοπλισμού ΜΣΚ 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 07/07/2021 Σε Παράταση 170.676,16 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1604 Υποστήριξη ΔΣΑΛΠ σε θέματα παρακολούθησης Προϋπολογισμού – Απολογισμού, της εκτέλεσης της Σύμβασης στα ΜΔΝ, της πορείας Έργων Παραγωγής, στη Δημιουργία Βάσης Δεδομένων των Λειτουργιών Παραγωγής καθώς και διοικητικών, οικονομικών και λογιστικών θεμάτων 15/07/2021 Σε Παράταση 88.800,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310629 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ. 2Η ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΕΝΤΌΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΑΧΛΑΔΑΣ 06/07/2021 1.060.716,84 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 611109 Προμήθεια Χημικού Πρόσθετου Βελτιωτικού Καύσης για Μαζούτ Χαμηλού Θείου (LSHFO) 06/09/2021 Σε Παράταση 132.600,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1597 Υποστηρικτικές εργασίες Τομέων και καθαρισμός Βιομηχανικών χώρων του ΑΗΣ Κομοτηνής 21/07/2021 104.110,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 611112 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Καυστικού Νατρίου ΝaOH 22/07/2021 369.065,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1606 Γενική συντήρηση έτους 2021 της Μονάδας Νο 3 WARTSILA W18V32 του ΑΣΠ Σάμου 10/08/2021 Σε Παράταση 160.290,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1602 Εργασίες γενικής συντήρησης 12.000h Μονάδας Νο13 CEGIELSKI-SULZER 9RTA-F58 του ΑΣΠ Σάμου 06/08/2021 Σε Παράταση 169.209,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 600108 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για κινητήρες CUMMINS που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 05/08/2021 310.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903124 Προμήθεια εύκαμπτων υποθαλάσσιων αγωγών παραλαβής μαζούτ 28/09/2021 100.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1601 Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Καρδιάς σε 24ωρη βάση 27/08/2021 209.571,20 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1605 Επισκευή πτερυγίων, προμήθεια ανταλλακτικών για την γενική συντήρηση του Α/Σ Νο 6 GE τύπου GT8BC του ΑΗΣ Χανίων 15/09/2021 644.273,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1607 Μεταφορά προσωπικού από τη πόλη της Ρόδου στον ΑΗΣ Κατταβιάς (ΘΗΣ Νότιας Ρόδου) και αντιστρόφως 20/08/2021 218.400,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903125 Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων MAN (πρώην Pielstick) 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου, 24/09/2021 744.600,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903123 Προμήθεια ανταλλακτικών (χιτωνίων) των Μονάδων Η. CEGIELSKI - SULZER 9RTAF58 για ΑΣΠ Σάμου 10/09/2021 50.250,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 611115 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Θειϊκού Οξέος 06/09/2021 134.570,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 903126 Προμήθεια ψηκτρών άνθρακος γεννήτριας Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 06/09/2021 40.000,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0002 Απομάκρυνση υλικών που απαιτούν ειδική διαχείριση από τους Πύργους Ψύξης (ΠΨ) των Μον. I και II του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας 07/09/2021 2.201.000,00 ΔΠΛΠ