Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΠΕΚΕ 51724068 Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τεχνολογίας 27/05/2024 Σε Παράταση ΔΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΕΚΕ 54324078 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, ανταλλακτικών, εξοπλισμού από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Σάμου και αντίστροφα, για χρονικό διάστημα μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού τιμήματος το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβεί σε δύο (2) έτη περίπου 27/05/2024 ΔΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΕΚΕ 51824080 Παροχή υπηρεσιών σε λειτουργίες τεχνικής εξυπηρέτησης πελάτη για Φωτοβολταϊκά 06/06/2024 779.400,00 ΔΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1923 Επισκευή Μετασχηματιστών Ισχύος ΑΗΣ Μελίτης και ΤΠΑΣ Καρδιάς ΙΙΙ για εφεδρεία Λιγνιτικών Μονάδων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και ΑΗΣ Μελίτης 31/05/2024 Σε Παράταση 472.500,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600402 προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των χωματουργικών μηχανημάτων (προωθητήρες CATERPILLAR – εκσκαπτικά CAT6040 και TEREX O & K RH170) που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 30/05/2024 Σε Παράταση 1.400.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600331 Προμήθεια τεσσάρων (4) καινούργιων ηλεκτροκίνητων περονοφόρων οχημάτων ανυψωτικής ικανότητας 2,5 ton για τη ΔΥΑΕ, τον ΑΗΣ Πτολεμαϊδας 5, τον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου και τον ΑΗΣ Κατταβιάς 27/05/2024 Σε Παράταση 149.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902411 Προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης του συστήματος κατεργασίας ύδατος του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V 27/05/2024 Σε Παράταση 680.500,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903410 Προμήθεια τελικών φίλτρων αέρα εισόδου, για τον Αεριοστρόβιλο Νο 11 του ΑΗΣ Κομοτηνής 31/05/2024 Σε Παράταση 44.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903412 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών επιστομίων του οίκου KSB του ΑΗΣ Μελίτης». 30/05/2024 Σε Παράταση 48.366,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1951 Αποκατάσταση βλαβών-στατική ενίσχυση αντλιοστασίου θαλασσινού νερού ψύξεως της Μονάδας No 6 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 27/05/2024 Σε Παράταση 250.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1940 Απασχόληση ειδικού τεχνικού για επιτήρηση, εκπαίδευση και υποστήριξη λειτουργίας για τέσσερις (4) μήνες κατά την θερινή περίοδο του 2024 του Α/Σ τύπου GE 10 Μονάδας Νο29 του ΑΣΠ Θήρας 27/05/2024 210.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1943 Αναβάθμιση Σταθμού εργασίας HMI BLACKSTART των τριών Μονάδων Diesel Pielstick του ΑΗΣ Σορωνής 31/05/2024 78.745,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611428 "Παροχή υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης ξύλινων στυλών εμποτισμένων με κρεόζωτο, των αποξηλωμένων εναέριων δικτύων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης" 30/05/2024 37.200,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903405 Προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα αφαλάτωσης (όσμωση Νο 3) του ΑΗΣ Ρόδου 31/05/2024 40.595,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54024009 Προμήθεια παθητικών υλικών, που απαιτούνται στην κατασκευή Δικτύου Οπτικών Ινών FTTH για την κάλυψη 750 χιλιάδων νοικοκυριών και Διαδικασία επιλογής Υποψηφίων για ένταξη σε Μητρώο Προμηθευτών. Κατηγορίες Παθητικών Υλικών: ADSS cables & ADSS drop cables 05/06/2024 Σε Παράταση ΔΠΤ
Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54024008 Προμήθεια παθητικών υλικών που απαιτούνται στην κατασκευή Δικτύου Οπτικών Ινών FTTH για την κάλυψη 750 χιλιάδων νοικοκυριών και Διαδικασία επιλογής Υποψηφίων για ένταξη σε Μητρώο Προμηθευτών. Κατηγορίες Παθητικών Υλικών: Υλικά Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ 27/05/2024 ΔΠΤ