Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ANNOUNCEMENT 52123110 “Provision of cybersecurity services of Security Operations Center (SOC) as a service (SOCaaS) and Managed Detection and Response (MDR) 29/11/2023 Σε Παράταση ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52123090 Παροχή υπηρεσιών για τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη της ΔΚΑ με σκοπό την ομαλή λειτουργία και προστασία του Ομίλου ΔΕΗ από κακόβουλες ενέργειες (cyber attacks) 30/11/2023 3.900.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51723096 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών SAP ERP (Digitalization Specialist) επιχειρηματικής ανάλυσης 18/12/2023 Σε Παράταση ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51723108 Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης προϊόντων λογισμικού SolarWinds σε Unlimited 08/12/2023 86.600,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903311 Προμήθεια και Εγκατάσταση (turn key) έξι (6) νέων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, συνεχούς ισχύος 100-130 kW το καθένα για τον ΤΣΠ Αγαθονησίου και ΤΣΠ Αντικυθήρων 30/11/2023 Σε Παράταση 328.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903313 Προμήθεια καινούργιων ή ανακατασκευασμένων θερμών μερών και πτερυγίων συμπιεστή για τους Αεριοστροβίλους Νο11 & Νο12 του ΑΗΣ Κομοτηνής 01/12/2023 Σε Παράταση 5.318.350,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0055 - POPD-AE0055 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ/ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ Ι ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΣΤΑΔΙΟ Ι: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - Προεπιλογή) ----- CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PREQUALIFICATION OF CANDIDATES FOR THE EXECUTION OF DEMOLITION/DISMANTLING WORKS AND BY-PRODUCT MANAGEMENT AT STAGE I BY MEANS OF AN ELECTRONIC NEGOTIATION PROCEDURE (STAGE Ι: PROCEDURE - Prequalification) 04/12/2023 Σε Παράταση ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903332 Προμήθεια καινούργιων κελυφών (exhaust casing) εξόδου καυσαερίων με βελτιωμένη έδραση (spring support) για τους αεριοστρόβιλους (No11 & Νο12) κατασκευής GE τύπου GT13E2 της ΜΣΚ ΑΗΣ Κομοτηνής 08/12/2023 Σε Παράταση 1.390.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1868 Επισκευή Λεβήτων Μονάδων Νο5 & Νο6 ΜΑΝ 9K60MC-S στον ΑΣΠ Κω 01/12/2023 Σε Παράταση 430.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903326 Προμήθεια ανταλλακτικών Γενικής Συντήρησης Μονάδας Νο3 του ΑΣΠ Χίου 01/12/2023 Σε Παράταση 43.644,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1865 Προληπτική & Επισκευαστική Συντήρηση Μύλων λιγνίτη και Λίπανση του εξοπλισμού του ΑΗΣ Πτολεμαΐδα V 07/12/2023 Σε Παράταση 303.580,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611357 Προμήθεια Ανθρακικού Νατρίου για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 05/12/2023 Σε Παράταση 66.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1872 Επιθεώρηση Γεννήτριας, εξαγωγή – έλεγχος -επανατοποθέτηση δακτυλίων συγκράτησης τυλιγμάτων (retaining rings ή καμπάνες) ρότορα, στον Αεριοστρόβιλο 6 της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣ Χανίων 11/12/2023 Σε Παράταση 200.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902360 Προμήθεια και Θέση σε Λειτουργία αναλυτών αερίων ρύπων καυσαερίων CEMS για τις τρεις Μονάδες DIESEL PIELSTICΚ του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 08/01/2024 Σε Παράταση 456.980,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902363 Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αντίστροφης όσμωσης του ΑΣΠ Κω 01/12/2023 280.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1847 Ελαστικές Επενδύσεις Τυμπάνων Ταινιοδρόμων 04/12/2023 Σε Παράταση 27.347,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1883 Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών συντήρησης, λειτουργικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και χειρισμών επί του εγκατεστημένου εξοπλισμού της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο5 του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 30/11/2023 240.151,97 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903331 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη διετή συντήρηση των φυγοκεντρικών διαχωριστών στις Μονάδες ΜΑΝ του ΑΗΣ Σορωνής 05/12/2023 60.984,41 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1867 Υποστηρικτικές και βοηθητικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του ΑΗΣ Μελίτης 30/11/2023 498.814,64 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611327 Προμήθεια Βιομηχανικών Ελαιολιπαντικών, Στροβιλελαίων και δύσφλεκτων υδραυλικών υγρών 14/12/2023 1.533.919,48 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903330 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για τους αεροσυμπιεστές GARDNER DENVER ESP 90 (7 bar) του ΑΗΣ Κατταβιάς 11/12/2023 81.773,70 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902369 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης φωτισμού του ΑΗΣ Μελίτης 19/12/2023 Σε Παράταση 85.987,50 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902367 Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για τους Τοπικούς Σταθμούς (ΤΣΠ) Αστυπάλαιας, Πάτμου και Αντικυθήρων 15/12/2023 56.598,00 ΔΠΛΠ