Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1564 Αντικατάσταση άξονα γεννήτριας της Μονάδας Diesel No3 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 25/05/2021 Σε Παράταση 1.300.000 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΔΠΛΠ-1310628 Ανακατασκευή αγωγού παραλαβής-παράδοσης μαζούτ λιμενικής εγκατάστασης ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 19/04/2021 Σε Παράταση 525.260,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903110 Προμήθεια ανταλλακτικών των βαθμίδων μέσης και υψηλής πίεσης του ατμοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 26/04/2021 Σε Παράταση 408.261,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903109 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση της Μονάδας Νο9 WARTSILA 18V38Α του ΑΣΠ Λέσβου 19/04/2021 Σε Παράταση 398.503,10 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903111 Προμήθεια ανταλλακτικών των ατμοφρακτών και ρυθμιστικών βαθμίδων μέσης και υψηλής πίεσης του ατμοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 27/04/2021 Σε Παράταση 414.769,85 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΔΠΛΠ-1310627 Αντικατάσταση Συστήματος Μέτρησης Αερίων εκπομπών Αεριοστρόβιλων Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 06/05/2021 Σε Παράταση 396.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903112 Προμήθεια Διαστολικού διασυνδετικού αγωγού Μ/Π προς Χ/Π ατμοστροβίλου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 21/04/2021 Σε Παράταση 32.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903113 Προμήθεια τελικών φίλτρων εισόδου αέρα της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 20/04/2021 Σε Παράταση 61.605,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία Δ 1573 Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων των Μονάδων I-V του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13/05/2021 Σε Παράταση 534.951,77 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1570 Προγραμματισμένες Εργασίες Αντικατάστασης και Επισκευής Βοηθητικού Εξοπλισμού Μονάδων Παραγωγής ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 12/05/2021 Σε Παράταση 469.907,50 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠEKE 51921023 Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, σύνδεση των σταθμών φόρτισης με την πλατφόρμα διαχείρισης, και τεχνική υποστήριξη ενενήντα (90) φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων ισχύος 2Χ22 kW ΑC 19/04/2021 408.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021018 Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνικής και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πελατών ΔΕΗ Α.Ε 14/05/2021 Σε Παράταση 15.000.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία Δ 1584 Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 8 MW, εγκατεστημένων στη ΘΗΡΑ, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2021 (Ιούλιος – Αύγουστος 2021). 20/04/2021 523.280,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία Δ 1574 Αναπεριέλιξη του στάτη της γεννήτριας της Μονάδας Νο 5 του ΑΣΠ Καλύμνου 26/05/2021 Σε Παράταση 90.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία Δ 1585 Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Καρδιάς των Μονάδων I-IV» 07/05/2021 Σε Παράταση 60.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903116 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Μονάδων Νο3 & Νο4 DOOSAN MAN 9K60MC-S του ΑΣΠ Χίου 27/05/2021 Σε Παράταση 365.092,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821024 Εκπόνηση μελετών ασφάλειας και πυρασφάλειας σε εγκαταστάσεις και μονάδες παραγωγής της Επιχείρησης 12/05/2021 Σε Παράταση 59.500 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-52121025 Υποστήριξη των καταστημάτων του Κλάδου Πωλήσεων Αττικής για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 12/05/2021 Σε Παράταση 355.162,50 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1581 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης συντήρησης συστημάτων αυτοματισμού (DCS) Θερμικών Μονάδων 20/05/2021 Σε Παράταση 331.366,82 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903117 Προμήθεια ανταλλακτικών των υπερπληρωτών MAN NA57 TM9-019 των Μονάδων Pielstick 18PC4-2B-V του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 10/05/2021 Σε Παράταση 180.234,85 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1589 Μεταφορά προσωπικού βάρδιας (πρωϊνό και βραδινό ωράριο) του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 06/05/2021 128.115,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1578 Επισκευή αγωγού καυσαερίων (Hotgascasing -HGC) Α/Σ Νο 7 Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου του ΑΗΣ Χανίων 11/06/2021 Σε Παράταση 350.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903118 Προμήθεια ανταλλακτικών για τους υδραυλικούς σερβομηχανισμούς, κατασκευής VOITH, των ρυθμιστικών βαλβίδων φυσικού αερίου του αεριοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 01/06/2021 Σε Παράταση 100.950,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-52121021 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης της Ασφάλειας Περιμέτρου Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων ΔΕΗ 05/05/2021 346.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-52621002 Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους σταθμούς AHΣ Αθερινόλακκου και Λινοπεραμάτων της ΔΕΗ Α.Ε 18/05/2021 Σε Παράταση 268.730,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611110 Προμήθεια Ανθρακικού Νατρίου σε στερεή, λευκή και άοσμη σκόνη 05/05/2021 Σε Παράταση 52.050,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-51821016 Παροχή υπηρεσιών εκμάθησης ξένης γλώσσας (Business English) 17/05/2021 112.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-52021029 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα υλοποίησης έργων και λειτουργίας υποδομών Ηλεκτροκίνησης 21/05/2021 373.542,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51921026 Φύλαξη Υπηρεσιακών Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων (καταστήματα & γραφεία) & της Διεύθυνσης Διαχείρισης & Ανασχεδιασμού Δικτύου Υποστήριξης Πελατών 11/06/2021 841.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821031 Υποστήριξη των καταστημάτων Θράκης για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 28/05/2021 137.156,44 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121030 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης των καταστημάτων Μακεδονίας για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 28/05/2021 378.984,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΚΔΕΠ-1200073331 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 20/04/2021 207.700 ΚΔΕΠ
Προμήθεια ΚΔΕΠ-1200073501 Προμήθεια συσκευής διννορευμάτων τεχνολογίας array και παρελκόμενα 29/04/2021 Σε Παράταση 50.000 ΚΔΕΠ
Προμήθεια ΚΔΕΠ-1200073516 Προμήθεια αυτόματου τιτλοδότη 20/04/2021 30.000 ΚΔΕΠ
Υπηρεσία ΚΕΝΕΔ/03/2021 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στον Ενεργειακό Σχεδιασμό και Πιστοποίηση Αειφορίας καθώς και Πιστοποίηση όσον αφορά στην Υγεία και Ευεξία των Ανθρώπων στο κτήριο του Νέου Εταιρικού Διοικητηρίου. 12/05/2021 Σε Παράταση 300.000 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/21031 Μεταφορά αρχείων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων γραφείου και διαφόρων αντικειμένων, εντός Λεκανοπεδίου Αττικής, με τη διάθεση εννέα (9) ατόμων. 27/04/2021 151.600 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/21044 Καθαρισμός αρχείων, υπογείων, προαύλιων χώρων & αποθηκών κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε. 14/05/2021 Σε Παράταση 35.716 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210003 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Analytics) 23/04/2021 Σε Παράταση 396.000 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210010 Παροχή Υπηρεσιών για Αναβάθμιση των δυνατοτήτων της υποδομής “DDoS” προστασία εξωτερικής περιμέτρου καθώς και υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξής της 05/05/2021 Σε Παράταση 45.000 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210001 Διασύνδεση ενός Data Center της Διεύθυνσης Πληροφορικής με το Microsoft Azure μέσω Express Route 20/05/2021 Σε Παράταση 272.000 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210007 Μίσθωση και Συντήρηση Αδειών Χρήσης Λογισμικού για την λήψη αντιγράφων των εταιρικών δεδομένων των Office365 προϊόντων στο cloud 17/05/2021 Σε Παράταση 242.000 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210008 Παροχή Υπηρεσιών Project Management σε έργα – δράσεις, για την υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχει η ΔΠΛΡ στις Διευθύνσεις του Οργανισμού 24/05/2021 Σε Παράταση 404.250 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210009 Παροχή Υπηρεσιών Business Analysis, σε έργα-δράσεις, για την υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχει η Διεύθυνση Πληροφορικής, στις Διευθύνσεις του Οργανισμού 31/05/2021 404.250 ΔΠΛΡ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-602101 Προμήθεια ενός είδους μεταφορικού-ελαστικού ιμάντα με συρματόσχοινο τύπου ST1600 πλάτους Β1600ΜΜ της Μονάδας V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ και υλικών ενώσεων ιμάντων ταινιόδρομων 13/05/2021 1.160.230,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1586 Διακίνηση λιγνίτη - τέφρας και μίσθωση φορτωτών με χειριστές στον Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου 20/05/2021 122.760,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611111 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Yποχλωριώδους Νατρίου 14/05/2021 133.584,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903121 Προμήθεια αναρτήσεων για τους ατμαγωγούς Υ/Θ Υ.Π. λεβήτων Μονάδας Νο IV/550MW του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 24/05/2021 121.600,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903120 Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη για διάστημα ενός (1) έτους μοντέλου (εργαλείου) συνολικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου προμήθειας και πώλησης φυσικού αερίου 17/05/2021 50.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 600104 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για μηχανήματα VOLVO που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 26/05/2021 150.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 903119 Προμήθεια απαραίτητων ανταλλακτικών για την προληπτική συντήρηση 36.000 ωρών των έξι υπερπληρωτών ABB TPL 85-B12 των μηχανών DE No1 & No2 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 03/06/2021 328.200,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611118 Επιθεώρηση (supercargo) μεταφοράς φορτίων μαζούτ με το χρονοναυλωμένο από τη ΔΕΗ Δεξαμενόπλοιο ICE HAWK 26/05/2021 ΔΠΛΠ