ΔΥΔΠ 6072003 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Θερμοηλεκτρικής & Υδροηλεκτρικής Παραγωγής \ Διεύθυνση Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/03/2020 - 16:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Mr. I. Lysaridis, Tel. +30-210-5283608, i.lysaridis@dei.com.gr, Mr. S. Kopelias Tel. +30-210-5283605 s.kopelias@dei.com.gr, Mr. I. Mavroeidis, Tel. +30-210-5283603, i.mavroeidis@dei.com.gr
Υποβολή: The electronic platform shall be open for the submission of Documentation pertaining to Stage 1a of the Request from Wednesday, 18.03.2020, 09:00 a.m Athens local time (GMT+2) to Friday, 20.03.2020 16:00 Athens local time (GMT+2).

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
The RfP shall take place through the electronic platform of Cosmo-One. For registration to the platform please contact: Mr. Christos Rakovitis, Tel.: +30-210-2723810/Mob.:+30-6937290980 The Cosmo-One Helpdesk, Tel.: +30-210-2723810.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Public Power Corporation S.A. of Greece launches an International, Open, Electronic Request For Proposals GASD 6072003/2020 for Concluding Three-Years-Term “MASTER DES LNG SALE AGREEMENTS (MSAs)” in order to expand the list of the already existing LNG eligible suppliers.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΔΠ 6072003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/03/2020
ΑΔ: A114822
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΔΠ - Διεύθυνση Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Παραγωγής