ΔΥΔΠ 3092101 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Θερμοηλεκτρικής & Υδροηλεκτρικής Παραγωγής \ Διεύθυνση Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/03/2021 - 15:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Mr. I. Lysaridis, Tel. +30-210-5283608, i.lysaridis@dei.com.gr, Mr. A. Giannopoulos Tel. +30-210-5283621, a.giannopoulos@dei.com.gr, Mr. I. Mavroeidis, Tel. +30-210-5283603, i.mavroeidis@dei.com.gr
Υποβολή: The Request for Proposals shall take place through the electronic platform of Cosmo-One. The electronic platform of Cosmo-One shall be open for the submission of all Documentation pertaining to the herein above stage from Monday, 08.03.2021, 09:00 a.m Athens local time (GMT+2) to Friday, 12.03.2021 15:00 Athens local time (GMT+2).

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
For gaining access to the Cosmo-One electronic platform for the Request all companies interested in participation are kindly requested to contact: • Mr. Christos Rakovitis, Tel.: +30-210-2723810/Mob.:+30-6937290980 • The Cosmo-One HelpDesk, Tel.:+30-2102723810

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Public Power Corporation S.A. of Greece launches an International, Open, Electronic Request For Proposals 3092101 for Concluding “MASTER DES LNG SALE AGREEMENTS (MSAs) FOR THE YEAR 2021” in order to expand the list of the already existing LNG eligible suppliers.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΔΠ 3092101
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/03/2021
ΑΔ: A117380
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΔΠ - Διεύθυνση Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Παραγωγής