ΔΥΔΠ - 3092008 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Θερμοηλεκτρικής & Υδροηλεκτρικής Παραγωγής \ Διεύθυνση Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/11/2020 - 15:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Ηρακλής Λυσαρίδης, Τηλ.: +30-210-5283608 - κ. Αντώνιος Γιαννόπουλος, Τηλ.: +30-210-5283621
Υποβολή: Διεύθυνση Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Παραγωγής της ΔΕΗ (Τρίτης Σεπτεμβρίου 7, 10432, Αθήνα, Ελλάδα).

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Cosmo-One. Για να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Cosmo-One, όλες οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με: • Κύριο Χρήστο Ρακοβίτη, Τηλ .: +30-210-2723835 / Κιν .: +30-6937290980. • Το γραφείο υποστήριξης Cosmo-One, τηλ .: +30-210-2723810.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 995 MT ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΔΠ - 3092008
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/11/2020
ΑΔ: A116850
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΔΠ - Διεύθυνση Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Παραγωγής