ΔΜΚΥ-1200071674 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Θερμοηλεκτρικής & Υδροηλεκτρικής Παραγωγής \ Διεύθυνση Μελετών-Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/03/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΔΗΜ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ τηλ. 210 3355195
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11,10431 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΗΕ MEΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ/MTH-LAB II

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΜΚΥ-1200071674
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/02/2021
ΑΔ: A117324
Προϋπολογισμός: € 149.895 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΜΚΥ - Διεύθυνση Μελετών-Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων