ΔΜΚΥ-1200068647 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Θερμοηλεκτρικής & Υδροηλεκτρικής Παραγωγής \ Διεύθυνση Μελετών-Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/09/2020 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΔΗΜ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.: 210 3355195
Υποβολή: Αθήνα
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11, T.K. 10431 , ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΦΥΛΑΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΜΚΥ-1200068647
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/09/2020
ΑΔ: A116574
Προϋπολογισμός: € 73.328,95 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΜΚΥ - Διεύθυνση Μελετών-Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων