Γενική Διεύθυνση Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο ΤΕΜΠ-639 ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 19/04/2021 Σε Παράταση 172.000 € ΔΜΚΘ
Έργο ΤΚΗΜΕ-229 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ 25/06/2021 Σε Παράταση 64.555 € ΔΜΚΘ
Έργο TKHME-227 Μελέτη - κατασκευή δικτύου θαλασσινού νερού ψύξης Μον. Νο13 στον ΑΣΠ Σάμου 07/07/2021 Σε Παράταση 560.000 € ΔΜΚΘ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-21022 Εργασίες ελέγχου και επισκευής σώματος & άξονα MITSUBISHIS16R-PTA Μονάδων Νο1 & Νο2 του ΤΣΠ Κύθνου. 27/04/2021 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-21032 Εργασίες Συντήρησης και Λειτουργίας των κύριων μονάδων και του βοηθητικού ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού του ΑΣΠ Καλύμνου για χρονικό διάστημα 4 μηνών 02/06/2021 21.320,00 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-21044 Εργασίες υγειονομικών καθαρισμών κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμών χώρων μηχανοστασίων, συγκέντρωση και διαχείριση αποβλήτων και διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων που αφορούν τον ΑΣΠ Πάρου για χρονικό διάστημα 12 μηνών 05/07/2021 17.768,64 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-21054 Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Λήμνου για δώδεκα (12) μήνες 14/07/2021 20.000,00 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-21059 «Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Καλύμνου για δώδεκα (12) μήνες» 21/07/2021 16.000,00 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΔΕΠΑΝ-21061 «Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για τις Μονάδες MITSUBISHI S16R-PTA της ΔΕΠΑΝ». 04/08/2021 48.440,00 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-21055 «Εργασίες που αφορούν την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τριών νέων οχετών πολλαπλής εξαγωγής καυσαερίων των Μονάδων Νο1, Νο2 και Νο3 SUMITOMO-NIGATA 8L40X του ΑΣΠ Λήμνου». 01/09/2021 45.000,00 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200071874 Προμήθεια κεφαλής έναυσης με καλώδιο για τα GT του ΑΗΣ Κομοτηνής 10/05/2021 Σε Παράταση 11.392,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200072675 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 22/04/2021 30.080,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200072703 ΥΛΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ για τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 20/04/2021 13.750,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200072189 ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (3 ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ – 1 MINI VAN) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ. 23/04/2021 Σε Παράταση 20.400,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200073125 Μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για τον σχεδιασμό δυο ανεξάρτητων συστημάτων θέρμανσης – ζεστού νερού χρήσης και συστήματος αερισμού – εξαερισμού κύριων και βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 23/04/2021 14.440,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200073055 "Φόδρα προστατευτική στροφείου μύλου λιγνίτη ΜΟΝ. V για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 20/04/2021 12.180,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200073123 "Κορδόνι ινών υαλου αντοχής σε 550C 75X25X14.000MM για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 20/04/2021 9.100,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200072952 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 05/05/2021 Σε Παράταση 8.800,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200071072 Προμήθεια : Προμήθεια μηχανικών στυπιοθλιπτών τροφοδοτικών αντλιών SULZER MD150-360/1D+10 Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 07/05/2021 Σε Παράταση 27.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200071713 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 28/04/2021 Σε Παράταση 17.880,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200072696 "Υποστηρικτικές εργασίες καθαρισμών βιομηχανοστασίων και περιβάλλοντα χώρου ΑΗΣ Χανίων " 28/04/2021 26.680,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200073210 "Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου του κλιματισμού, HVAC, της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου " 07/05/2021 Σε Παράταση 10.500,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200073357 Μηχανική αποψίλωση χόρτων και κοπή κλάδων δέντρων ετήσιας διάρκειας αkάλυπτων χώρων γηπέδου ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 05/05/2021 26.250,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200073309 "Ρουλμάν συμπλεκτών μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 23/04/2021 6.300,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200073364 "Διοξείδιο του άνθρακα για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 28/04/2021 13.075,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200072551 Προμήθεια : Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ΑΗΣ Αλιβερίου. 07/05/2021 Σε Παράταση 27.600,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200073234 Mεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων από τον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 27/05/2021 Σε Παράταση 17.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200073524 Εργασίες επιτήρησης - επιθεώρησης & καθαρισμού εξοπλισμού Τ/Δ Συστήματος Τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 06/05/2021 70.380,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200073618 Προμήθεια πλαστικών κουτιών αποθήκευσης ραφιών 13/05/2021 4.255,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200073633 «Διαβροχή δρόμων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με ένα (1) καταβρεχτήρα». 12/05/2021 26.560,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200069307 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 19/05/2021 6.540,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200073915 "Γραφική ύλη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 27/05/2021 1.354,50 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200073241 ΧΗΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΑΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΩΝ 31/05/2021 20.400,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200070864 ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ" 31/05/2021 38.500,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200073418 ΚΕΡΑΜΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 02/06/2021 12.360,00 € ΔΕΘ
Έργο 1200073641 Εγκατάσταση εξοπλισμού νέου αεροστασίου παροχής αέρα γενικής χρήσεως στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 04/06/2021 115.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200073535 ΧΑΛΥΒΑΣ INOX AISI 409 ΠΑΧΟΥΣ 3ΜΜ 07/06/2021 16.330,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200074202 Παροχή Υπηρεσιών ιατρικού προληπτικού ελέγχου για το προσωπικό του ΑΗΣ Χανίων 07/06/2021 21.093,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200074163 Λάδι και γράσο FUCHS 03/06/2021 7.770,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200073395 Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού γραφείων & λοιπών χώρων του ΑΗΣ Χανίων 08/06/2021 23.979,54 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200073416 ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 800ΜΜ x 7000 MM 09/06/2021 23.500,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200073699 Εργασίες Επιτήρησης – Επιθεώρησης Συστημάτων Κατεργασίας Νερού Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 18/06/2021 Σε Παράταση 69.920,00 € ΔΕΘ
Έργο 1200074248 Ανακατασκευή υδροληψίας παροχής ψυκτικού νερού προς Μονάδα ΙΙΙ για την αλλαγή χρήσης σε υδροληψία εφεδρικής τροφοδότησης με ψυκτικό νερό των Αεριοστροβίλων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. 14/06/2021 Σε Παράταση 117.595,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200073818 «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ (OIL REMOVER)» για τον ΑΗΣ ΛΙΝΙΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 31/05/2021 6.150,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200073421 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,8ΜΜ ΑΒΑΦΟ 23/06/2021 13.200,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200074233 Λάδι BP - ENERGOL SGX P 460 για τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 08/06/2021 4.500,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200074247 «ΑΜΙΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ» για τον ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 10/06/2021 12.950,00 € ΔΕΘ
Έργο 1200074301 Εγκατάσταση ηλεκτρικής τροφοδότησης ισχύος και ελέγχου λειτουργίας υδροληψίας εφεδρικής παροχής ψυκτικού νερού προς Μονάδα IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 18/06/2021 Σε Παράταση 75.650,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200073639 Προμήθεια : Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής βαλβίδας ανακυκλοφορίας τροφοδοτικού νερού λέβητα Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 22/06/2021 Σε Παράταση 10.450,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200073474 ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 23/06/2021 Σε Παράταση 26.400,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200074177 Προμήθεια : Ελαστικών σπογγωδών σφαιριδίων καθαρισμού αυλών κύριου ψυγείου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 11/06/2021 8.500,00 € ΔΕΘ
Έργο 1200074259 Εκσκαφή – Φόρτωση – Μεταφορά – Απόθεση στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου της λάσπης των δεξαμενών Β και Γ του συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (S3) και άλλες βοηθητικές εργασίες 15/06/2021 118.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200073440 Συντήρηση Ανελκυστήρων ΑΗΣ Αθερινόλακκου για 2 Έτη 07/06/2021 3.960,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200073880 Συντήρηση Κλιματιστικών ΑΗΣ Αθερινόλακκου για 2 Έτη 24/06/2021 Σε Παράταση 20.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200072470 Συντήρηση διακοπτών Κύριων Πινάκων Ηλεκτρικής Διανομής Χ.Τ. (400V) Μονάδων IV & V / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 02/07/2021 Σε Παράταση 74.610,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200074723 "Υγρό άζωτο για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 22/06/2021 3.600,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200073603 Διετής Συντήρηση (2021-2023) Ανελκυστήρων ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 08/07/2021 Σε Παράταση 16.240,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200074667 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 25/06/2021 30.080,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200074473 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝΑΝΤΛΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΤΜ Νο5» 29/06/2021 8.800,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200075033 "Προμήθεια και αντικατάσταση λεπίδων αποξεστών Τ/Δ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 15/07/2021 Σε Παράταση 18.040,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200075356 Εργασίες Επιτήρησης – Επιθεώρησης Συστημάτων Κατεργασίας Νερού Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 12/07/2021 69.920,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200073246 Ενοικίαση φιαλών με πρότυπα μείγματα αερίων για τον ΑΗΣ Σορωνής. 14/07/2021 13.736,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200075400 Εργασίες επιθεώρησης – επισκευής επιστομίων Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 22/07/2021 38.550,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200075293 Μεταφορά πετρελαίου από τον ΑΗΣ Καρδιάς στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 04/08/2021 Σε Παράταση 2.320,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200074521 Προμήθεια : Προμήθεια βανών εξαερισμού με εξαρτήματα στήριξης στην έξοδο των συμπιεστών φυσικού αερίου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 19/07/2021 9.780,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200075219 "Φόδρες θωράκισης στροφείων μύλων λιγνίτη ΜΟΝ. Ι-IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 29/07/2021 Σε Παράταση 23.040,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200075584 "Μεταφορά προσωπικού με ταξί, από Χαλκίδα και Γυμνό στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντίστροφα " 30/07/2021 25.600,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200075440 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού ΑΗΣ Αθερινόλακκου για 2 Έτη 03/08/2021 Σε Παράταση 12.500,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200073558 Προμήθεια : Προμήθεια επιστομίων υψηλής, μέσης, χαμηλής πίεσης Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 09/08/2021 Σε Παράταση 7.200,00 € ΔΕΘ
Έργο 1700003851 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΤΜ Νο5 & Νο6 ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ» 03/08/2021 45.220,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200073845 Προμήθεια : Προμήθεια επιστομίων εξυδατικών οικονομητήρα λέβητα Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 09/08/2021 Σε Παράταση 5.750,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200073689 Προμήθεια : Προμήθεια φύλλο χάλυβα ανοξείδωτο αγωγού καυσαερίων αεριοστρόβιλου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 09/08/2021 Σε Παράταση 3.240,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200075258 Συντήρηση συστημάτων παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα κατασκευής του οίκου ATLAS – COPCO των Μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για χρονική περίοδο δεκαέξι (16) μηνών 12/08/2021 Σε Παράταση 34.400,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200075606 Εκμίσθωση πέντε (5) χημικών τουαλετών στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 06/08/2021 9.446,88 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200075759 "Χάλυβας DIN 1029 St 37-2 γωνία 65X050X07 MM για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 04/08/2021 6.321,60 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200074520 Προμήθεια : Προμήθεια δοσομετρικών αντλιών τύπου MILTON ROY του συστήματος αφαλάτωσης Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 04/08/2021 4.700,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200074859 Φίλτρο CC Jensen,  Τύπος CJC Filter Insert A 27/27 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 06/08/2021 23.241,48 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200074249 Προμήθεια : Προμήθεια αμφίβιας αντλίας TOYO VHG20B-DN150 για τον ΑΗΣ Αλιβερίου. 05/08/2021 14.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200074871 Τεχνική Υποστήριξη εργασιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και χειρισμού Μ.Ε. στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 09/08/2021 70.116,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200074381 Προμήθεια γάλακτος για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 11/08/2021 12.144,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200075919 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Α/Σ LM2500 & LM6000 & GT35» 24/08/2021 14.700,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΝΕΣΤΟΣ-250-2021-002 Καθαρισμός Κτηριακών Εγκαταστάσεων Συγκροτήματος Νέστου 22/04/2021 20000 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200074401 Μεταφορά αργιλικών χωμάτων στη λίμνη Νησίου (Εγκαταστάσεις του ΥΗΣ ΑΓΡΑ) 15/06/2021 27000 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-ΙΛΑΡΙΩΝ-Z220-1200074359 Μίσθωση 5θέσιου οχήματος για τη μεταφορά προσωπικού βάρδιας του ΥΗΣ Πολυφύτου με ΤΑΞΙ από Κοζάνη-Σταθμό-Κοζάνη 08/06/2021 26950 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-ΙΛΑΡΙΩΝ-Z220-1200074790 Μίσθωση 5θέσιου Οχήματος ΤΑΞΙ για την μεταφορά του προσωπικού του ΥΗΣ Ιλαρίωνα από Κοζάνη –Σταθμό & επιστροφή καθημερινά 22/06/2021 37230 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΓΛΑΥΚΟΣ-Ζ220-1200074927 Υποστηρικτικές Εργασίες Επιτήρησης και Λειτουργίας ΥΗΣ Γλαύκου 19/07/2021 Σε Παράταση 66000 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΓΚΙΩΝΑ-Ζ220-1200075125 Υποστηρικτικές Εργασίες Επιτήρησης και Λειτουργίας ΥΗΣ Γκιώνας 19/07/2021 Σε Παράταση 45000 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΣΦΗΚΙΑ-1200074663 ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 28/07/2021 23760 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΚΡΕΜΑΣΤΑ-Ζ220-1200075821 Μεταφορά προσωπικού βάρδιας ΥΗΣ Κρεμαστών Συγκροτήματος Αχελώου 12/08/2021 30000 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΚΑΣΤΡΑΚΙ-Ζ220-1200075823 Μίσθωση λεωφορείου 18-22 θέσεων για τη μεταφορά προσωπικού βάρδιας ΥΗΣ Στράτου και ΥΗΣ Καστρακίου του Συγκροτήματος Αχελώου 12/08/2021 30000 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΑΛΙΑΚΜΩΝ-1200075061 «Καθαρισμός κτηριακών εγκαταστάσεων των ΥΗΣ Σφηκιάς, Ασωμάτων και Μακροχωρίου». 16/08/2021 20000 ΔΥΗΠ