Γενική Διεύθυνση Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο ΔΜΚΘ - 11 21 5101 ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ - EPC/ TURN-KEY PROJECT) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ Φ.Α. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 140 ΜWth ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 08/12/2022 Σε Παράταση 18.000.000 ΔΜΚΘ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-25122016 Εργασίες για τη γενική συντήρηση 16.000h Μονάδας Νο2 τύπου MAN B&W 7K60MC-S του ΑΣΠ Κω 22/08/2022 Σε Παράταση 65.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΔΕΠΑΝ-25122117 Προμήθεια Ανταλλακτικών Μονάδων MITSUBISHI S16R-PTA 09/09/2022 Σε Παράταση 84.637 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 1200083254 Προμήθεια Ανταλλακτικών Diesel- Ελατήρια Εμβόλων 07/09/2022 Σε Παράταση 18.000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ /ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1200084471 Λειτουργία βοηθητικών μηχανημάτων λέβητα και στροβίλου των ΑΤΜ 4, 5, 6 και των μηχανημάτων αντλιοστασίου των μηχανών Diesel του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων » 23/08/2022 28.450 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-25122120 Παροχή Υπηρεσιών Γενικής Συντήρησης Μονάδας Νο.2 VOLVO PENTA του ΤΣΠ Ανάφης 02/09/2022 Σε Παράταση 10.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200082758 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SIEMENS 7UM6221-SEB02 ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 30/08/2022 14.000,00€ ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ - 1200084709 Προμήθεια Ανταλλακτικών Μονάδος Fincantieri Sulzer 18ZAV40S (s/n 2078) 22/08/2022 5.060 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ -1200084642 Προμήθεια Ανταλλακτικών μονάδος Wartsila 12V46B (s/n 91282) 23/08/2022 13.867,80 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200083113 ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΜΊΑΣ ΚΆΡΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BENTLY NEVADA 3500 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ TΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΌΒΙΛΩΝ GE TM2500+ ΚΑΙ LM2500+ 06/09/2022 Σε Παράταση 4.500 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200078877 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TURNING GEAR HOUSING ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ DE 6 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ. 07/09/2022 Σε Παράταση 10.050 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200077792 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ W46V18 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ. 31/08/2022 Σε Παράταση 26.851 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΑΘ 1200083904 Γάλα αγελαδινό υψηλής παστερίωσης του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 30/08/2022 29600 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200084452 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 06/09/2022 Σε Παράταση 9.150 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200085448 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 26/08/2022 Σε Παράταση 1800 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200079580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 06/09/2022 Σε Παράταση 1.800 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ-22682 Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για τον ΤΣΠ Σκύρου 30/09/2022 Σε Παράταση 16.050 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200085676-ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΓΡΩΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜ Νο 4 19/09/2022 Σε Παράταση 4.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200084585 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΠΑΝΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΑΣ ΣΚΥΒΑ ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 19/09/2022 5000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΑΗΣ ΑΘ 1200083899 Μεταφορά Υλικών και Δεμάτων του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου για χρονικό διάστημα ενός έτους. 26/09/2022 Σε Παράταση 29.800,00 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200085703 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Α/Σ GE TM2500+ ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 16/09/2022 7.600 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200082939 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ VICARB V110 ΜΟΝΑΔΩΝ PIELSTICK ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 30/09/2022 Σε Παράταση 10537 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200085558 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΚΑΙ Α3 ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ, ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 29/09/2022 Σε Παράταση 18.350 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200084972 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ H/Z (BLACKSTART) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 30/09/2022 Σε Παράταση 5.040 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΔΕΠΑΝ-25122108 Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Αεροσυμπιεστή Υποστήριξης Λειτουργιών Πεπιεσμένου Αέρα Υψηλής Πίεσης & ενός (1) Αεροσυμπιεστή Υποστήριξης Λειτουργιών Πεπιεσμένου Αέρα Α/Σ 10/10/2022 34.000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-251-22143 "Εργασίες παχυμέτρησης και καθαρισμού αγωγού υδροληψίας ψύξης Μονάδων του ΑΣΠ Χίου" 30/09/2022 69.000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-251-22148 Μεταφορά ενός Gas Generator A/Σ GT35C, από τον ΑΣΠ Λέσβου στον ΑΗΣ Χανίων και αντίστροφα. 03/10/2022 20.000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-251-22144 Παροχή Υπηρεσιών για την ενίσχυση ΧΤ στον Υ/Σ και συντήρηση των γεννητριών των Μονάδων Νο3 και Νο4 στον ΤΣΠ Ερεικούσας. 04/10/2022 28.900 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΑΘ 1200086371 Τζιφάρι Κενού - Δέσμης Νερού του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 06/10/2022 7.500,00 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200084973 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ SPERRE HL2/160 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 14/10/2022 Σε Παράταση 19.705 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200086158 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Προμήθεια απορρυπαντικού υγρού καθαρισμού μηχανών DIESEL OIL REMOVER 10/10/2022 19.500 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200086535 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Προμήθεια Βαλβίδων Αντεπιστροφής PISTON CHECK VALVE ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 11/10/2022 4.650 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200085766 ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΒΑΡΩΝ 12/10/2022 1140 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΑΣΠ ΚΑΛ 1200086615 Γενική επισκευή δέκα οχτώ (18) κυλινδροκεφαλών Mitsubishi 18U30A του ΑΣΠ Καλύμνου 11/10/2022 13.850 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200086483 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 31/10/2022 Σε Παράταση 20.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΔΕΠΑΝ-25122140 Προμήθεια ανταλλακτικών γεννήτριας τύπου LEROY SOMMER LSA51.2S55/4P 14/10/2022 27.200 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200078217 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ (ΦΡΕΖΑΣ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 31/10/2022 Σε Παράταση 25000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-25122147 Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού και παχυμέτρησης Δεξαμενής Περισυλλογής Πετρελαιοειδών Αποβλήτων 69m3 στον ΤΣΠ Ικαρίας 17/10/2022 8.500 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200085623 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ Α/Σ Νο4 LM 2500+ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 31/10/2022 Σε Παράταση 28966 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200085572 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 11/11/2022 Σε Παράταση 18200 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200086133 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Προμήθεια Ψυγείων Νερού Ψύξης Συμπυκνωτών Μηχανών DIESEL 31/10/2022 Σε Παράταση 18.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΑΘ 1200086641 Στοιχείο φίλτρο λαδιού CJC Τύπου Α/27/27 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 31/10/2022 Σε Παράταση 29.223,45 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία 1200086672 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Λειτουργία εστιατορίου του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων για (1) έτος 31/10/2022 25.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΑΘ 1200086978 Αντικαθαλατωτικό πρόσθετο κατεργασίας θαλασσινού νερού του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 31/10/2022 23.400,00 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200086386 ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ Προμήθεια υλικών συντήρησης υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων ΑΣΠ Σάμου για την κάλυψη αναγκών ενός έτους. 04/11/2022 13.960,20 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία 1200086423 ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συνόλου των υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Σάμου για ένα (1) έτος. 04/11/2022 21.184,45 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία 1200086542 ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης - Επισκευής του Μηχανικού Ρυθμιστή Στροφών WOODWARD EGB-200P μετά των απαραιτήτων ανταλλακτικών της Μονάδας Νο11 H.CEGIELSKI-SULZER 6RTAF58 του ΑΣΠ Σάμου. 04/11/2022 10.552,50 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία 1200087486 ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ Γενική επισκευή δεκαοχτώ (18) κυλινδροκεφαλών μονάδας Wartsila 18V38A του ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ 26/10/2022 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200087089 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Χ.Τ. ΓΙΑ ΤΟΝ Η/Ζ BLACKSTART No2 ΤΩΝ Α/Σ THOMASSEN ΚΑΙ ΤΜ2500+ ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 31/10/2022 2.835 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200086602 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΞΗΡΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 07/11/2022 Σε Παράταση 25.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200086129 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 14/11/2022 Σε Παράταση 19.600 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200086884 ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ Προμήθεια γνήσιων υλικών και παροχή εργασιών για την επισκευή και τη γενική συντήρηση του υπερπληρωτή τύπου ABB VTR564-32 (S/N HT369463) τής Μονάδας Νο11 SULZER-CEGIELSKI 6RTAF58x6,3 MW (S/N 3) του ΑΣΠ Σάμου. 03/11/2022 28.011,72 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200087199 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 14/11/2022 Σε Παράταση 4.043,95 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΑΗΣ ΑΘ 1200078541 (2) Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου. 31/10/2022 5.000,00 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία 1200087484 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Αναβάθμιση συστήματος ελέγχου Damper λεβήτων ανάκτησης θερμότητας μονάδων 3,4 του ΑΣΠ Καλύμνου. 25/11/2022 Σε Παράταση 28.000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-25122153 Εργασίες ελέγχου και επισκευής στροφαλοφόρου άξονα μηχανής Mitsubishi S16RPTA - No2 ΤΣΠ Αμοργού 02/11/2022 8.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΔΕΠΑΝ-25122154 Προμήθεια Ανταλλακτικών Μονάδων MAN9K60MC-S 17/11/2022 Σε Παράταση 70.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΑΘ 1200087379 Κινητήρας AIRBLOWER Μονάδων DE#1 & DE#2 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου. 10/11/2022 Σε Παράταση 19.000,00 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία 1200086983 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Καθαρισμός δεξαμενής ημερήσιας κατανάλωσης καυσίμου μαζούτ (ΔΗΚ) των ΜΕΚ 1-2 του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 08/11/2022 12.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200087347 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ALLWEILΕR ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 14/11/2022 Σε Παράταση 5.280 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200083101 ΠΠρομήθεια εμφιαλωμένου νερού σε συσκευασίες 10 λίτρων για τους Κλάδους ΑΗΣ Σορωνής, ΑΗΣ Κατταβιάς και Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδουρομήθεια εμφιαλωμένου νερού σε συσκευασίες 10 λίτρων για τους Κλάδους ΑΗΣ Σορωνής, ΑΗΣ Κατταβιάς και Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου 28/11/2022 Σε Παράταση 38.400 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200086163 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΑΕΡΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 14/11/2022 6.237,82 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-25122164 Επισκευή κεφαλών κυλίνδρου για μηχανές MITSUBISHI S16RPTA 07/11/2022 24.000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-25122170 Συντήρηση γεννητριών Leroy Sommer LSA51.2S55/4P 15/11/2022 Σε Παράταση 28.000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία 1200086354 ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Εργασία υπαλλήλου για κάλυψη αναγκών θέσης Παρασκευάστριας Κυλικείου του ΑΗΣ Χανίων 03/11/2022 16.800 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200087301 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Προμήθεια για Πετρελαιοκίνητο Αντλητικό Συγκρότημα στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 15/11/2022 28.000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία 1200087221 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Επισκευή καπακιών κυλίνδρων (Part No-U27101) των Μηχανών Diesel Sulzer-Cegielski (RTAF58) του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων. 11/11/2022 20.800 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200086986 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Έδρανα Διέγερσης Γεννήτριας στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 29/11/2022 Σε Παράταση 12.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200087735 ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ "Προμήθεια εξήντα (60) παλετοδεξαμενών (IBC), των 1.000(lt) εκάστη, τύπου UN" 15/11/2022 4.212 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200084918 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 14/11/2022 14.400 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία 1200087918 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Αντικατάσταση Μεμβρανών στη Μονάδα Αφαλάτωσης RO3 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 14/11/2022 1.200 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200087835 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Προμήθεια για Λεκάνες Συλλογής Διαρροών για το ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 14/11/2022 5.674,50 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΑΘ 1200085985 Ανεπίστροφο DN700 αντλιών θάλασσας των Μηχανών Diesel 1 & 2 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου. 14/11/2022 14.000,00 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200087589 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΝΩΝ ΣΥΡΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΤΜΟΜΟΝΑΔΩΝ ΑΗΜ 1 & 2 14/11/2022 12.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΑΘ 1200087409 Ηλεκτρονόμοι προστασίας SIEMENS 7UM6221-5EB02 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου. 18/11/2022 29.900 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200086691 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 06/12/2022 12000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200087431 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΠΑΤΑΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ & ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΣΤΙΑ 21/11/2022 1.900 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1027-ΑΣΠ ΚΩ Προμήθεια Τριφασικού κινητήρα Χυτοσίδηρο 200KW K315L για αντλίες θάλασσας στον ΑΣΠ Κω 15/11/2022 10.000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία 1200087134 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Διενέργεια ελέγχου ταχείας ανίχνευσης ααντιγόνου SARS-2 (rapid test) 29/11/2022 Σε Παράταση 7.500 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 22927 ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ Προμήθεια ανταλλακτικών στοιχείων αυτόματων φίλτρων ελαίου της μονάδας WARTSILA Νο1 W18V32 Ser.Num. 259495 και της μονάδας WARTSILA No2 W18V32 Ser.Num.12642 του ΑΣΠ Θήρας. 25/11/2022 13.850 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία 1200088552 ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ άδειασμα - Καθαρισμός Ογκομέτρηση Δεξαμενής Παραλαβής Καυσίμου Νο 4, 3.600m3 30/11/2022 28.356,58 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200086133 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ (1) "Προμήθεια Ψυγείων Νερού Ψύξης Συμπυκνωτών Μηχανών DIESEL" 01/12/2022 18.000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία 1200085023 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 05/12/2022 28.000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία 1200087749 ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Εργασία υπαλλήλου για κάλυψη θέσης Διοικητικόοικονομικού Υπαλλήλου του ΑΗΣ Χανίων 01/12/2022 16.500 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200088733 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Προμήθεια συσσωρευτών για τον ΑΣΠ Καλύμνου 02/12/2022 Σε Παράταση 6.030 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΔΕΠΑΝ-25122173 Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων ηλεκτρικής ενέργειας σε Σταθμούς Παραγωγής. 05/12/2022 71.408 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-25122176 Παροχή υπηρεσιών για τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης 6 πεδίων και Δ/Κ ΜΤ κατασκευής ΑΒΒ του ΑΣΠ Καρπάθου 08/12/2022 14.500 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200088670 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SKIMMER ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 16/12/2022 Σε Παράταση 5.935 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200087722 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 23/12/2022 2700 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200087852 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Προμήθεια Πετροβάμβακα φύλλο πάχους 50 & 100 ΜΜ με πυκνότητα 80KG/M3 επί συρμάτινου πλέγματος. 16/12/2022 2.310 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200083212 ΧΗΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΑΤΩΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΩΝ 10/08/2022 Σε Παράταση 28.800,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200082889 Προμήθεια : παρεμβυσμάτων στεγανότητας διηλεκτρικής μόνωσης μετρητών φυσικού αερίου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 11/08/2022 8.800,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1700004115 Επιθεώρηση και επισκευή των εξωτερικών λαμαρινών επένδυσης καμινάδων λεβήτων Νο11 και Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής. 15/09/2022 Σε Παράταση 10.800,00€ ΔΕΘ
Υπηρεσία ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1700004120 Εκτέλεση εργασιών μερικής επιθεώρησης Α-12 και Β-6 των Αεριοστροβίλων Νο11 και Νο12 10/10/2022 Σε Παράταση 58.720,00€ ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200082539 Μηχανική αποψίλωση, ετήσιας διάρκειας, σε ακάλυπτους χώρους του γηπέδου του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 27/09/2022 Σε Παράταση 26.250,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200084817 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΟΔΟΦΩΤΓΙΣΜΟΥ 75W 30/09/2022 5.600,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200084817 (1) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΟΔΟΦΩΤΓΙΣΜΟΥ 75W 30/09/2022 5.600,00 € ΔΕΘ
Έργο 250.2022.014 Αναβάθμιση Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής ΥΗΣ Θησαυρού 20/09/2022 50.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200084993 Προμήθεια : φωτιστικών σωμάτων LED οδικού φωτισμού 60W και 90W για τον ΑΗΣ Αλιβερίου. 10/10/2022 Σε Παράταση 13.800,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200085905 (1) "Μεταφορά προσωπικού με ταξί, από Κύμη, Διρρεύματα, Κήπους και Αυλωνάρι στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντίστροφα " 30/09/2022 27.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1700004131 Συντήρηση ανελκυστήρων ΑΗΣ Κομοτηνής 2023-2024 17/10/2022 8.400€ ΔΕΘ
Προμήθεια 1200086756 Προμήθεια : μηχανικών στυπιοθλιπτών τροφοδοτικής αντλίας της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 18/11/2022 Σε Παράταση 19.600,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200086560 Προμήθεια : Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών θερμοσίφωνων στον Π. οικισμό του ΑΗΣ Αλιβερίου. 24/10/2022 23.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200087461 Προμήθεια : Προμήθεια διαφορικού μανόμετρου και μεταδότου πίεσης WIKA της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 25/11/2022 Σε Παράταση 4.220,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200087096 ΦΟΡΤΩΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΕΣΗ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΕ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 31/10/2022 13000 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200087403 Προμήθεια : Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής αναλυτικών συστημάτων νερού ατμού της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 15/11/2022 Σε Παράταση 10.805,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200087542 "Συντήρηση Συστήματος Ανάλυσης Καυσαερίων Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Αλιβερίου " 23/11/2022 Σε Παράταση 19.350,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200087681 Προμήθεια : ανταλλακτικών επισκευής αντλίας GRUNDFOS συστήματος αφαλάτωσης της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 08/11/2022 14.821,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200087544 Προμήθεια συνδέσμου διασυνδετηρίου (κομπλέρ) αντλίας VOITH για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 22/11/2022 7.700,00 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200083202 Επιθεώρηση και συντήρηση καπνοδόχων των Μονάδων ΝοΙ/150MW και ΝoII/300MW στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 23/11/2022 62.600,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200085385 Μίσθωση Αυτοκινήτου για τον YΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 30/11/2022 18.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200087864 Προμήθεια : Μετατροπέων σήματος, κατασκευής LUMEL για τη Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 02/12/2022 Σε Παράταση 9.620,00 € ΔΕΘ
Έργο 1200088068 Εγκατάσταση και υδραυλική σύνδεση νέας γραμμής παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου 01/12/2022 65.770,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200088234 "Μεταφορά προσωπικού με ταξί, από Παρθένι, Αγ. Ιωάννης, Αγ. Λουκάς στον ΑΗΣΑ & αντίστροφα " 05/12/2022 6.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200088567 "Χωματουργικές εργασίες για χρονικό διάστημα δυο(2) στον ΑΗΣ Αλιβερίου " 16/12/2022 26.950,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200082859 Προμήθεια : Eπιστομίων HP VALVES BLOW DOWN γραμμών εκκένωσης λέβητα της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 13/12/2022 20.050,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200088736 Προμήθεια : Mεταδοτών πίεσης κύκλου νερού-ατμού της Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 13/12/2022 18.700,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200087430 Προμήθεια : Ανταλλακτικών επισκευής των ξηραντών Α120ΤΧ της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 14/12/2022 12.245,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΑΗΣ_Κ-Λ_1200083807 Συντήρηση οκτώ (8) συστημάτων φορτιστών – ανορθωτών αδιάλειπτης τάσης και προμήθεια υλικών στην Μονάδα V ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 26/08/2022 Σε Παράταση 66100 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΑΗΣ_ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-1700003941 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2022-2023 23/08/2022 Σε Παράταση 33160 ΔΥΗΠ
Προμήθεια ΔΕΘΥΠ-ΑΗΣΑ-1200082842 Προμήθεια : φίλτρων άμμου πλήρης με τα ανταλλακτικά τους για το σύστημα αφαλάτωσης της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 13/09/2022 Σε Παράταση 15124 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-1700003944 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2022-2023 17/08/2022 34740 ΔΥΗΠ
Προμήθεια ΔΕΘΥΠ-ΑΗΣΑ-1200083240 Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής ρυθμιστικών βαλβίδων OTC HP-LP της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 20/09/2022 29950 ΔΥΗΠ
Προμήθεια ΔΕΘΥΠ-ΑΗΣΑ-1200082994 Προμήθεια υγρού καθαρισμού πτερυγίων συμπιεστή αεριοστροβίλου GT26/B της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 21/09/2022 7072 ΔΥΗΠ
Προμήθεια ΔΕΘΥΠ-ΑΗΣΑ-1200085396 Προμήθεια : θερμοστοιχείων ατμοστροβίλου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 14/10/2022 Σε Παράταση 22300 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΣΦΗ-ΑΣΩ-Ζ220-1200087642 ΜΙΣΘΩΣΗ 5ΘΕΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΡΔΙΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΤΩΝ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ KAI ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ 28/10/2022 64008 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία 1200083931 Συντήρηση συστημάτων παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα των οίκων BOGE, COMPAΙR και HYDROVANE των Μονάδων και του Λιγνίτη στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για χρονική περίοδο δεκαέξι (16) μηνών 13/09/2022 Σε Παράταση 62.940,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200084164 Καθαρισμός τσιμεντένιου καναλιού και δεξαμενής καταιγίδας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 08/08/2022 37.800,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200084554 Χάλυβας σε λαμα- στρογγυλο DIN ST37-2 για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 05/08/2022 7.413,30 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200084930 Εργασίες διετούς Συντήρησης των φυσητήρων τέφρας των Μονάδων και Λιγνίτη του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 09/09/2022 66.228,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200084151 Σωλήνας Εκκαπνιστών λεβήτων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 07/09/2022 11.500,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200084680 Σαλαμάστρα εκκαπνιστών ΜΟΝ. Ι-ΙV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 07/09/2022 3.600,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200084686 Σαλαμάστρα εκκαπνιστών ΜΟΝ. V για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 07/09/2022 6.400,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200084714 Πετροβάμβακας για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 07/09/2022 9.960,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200085202 Τύμπανο τάνυσης Τ/Δ τέφρας 7Α- 7Β για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 07/09/2022 12.000,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200085209 Αντλία ελαίου ORSTA BU 4,0/10 R KATA TGL 17-747401 για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 07/09/2022 1.800,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200085577 Σαλαμάστρες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 07/09/2022 23.193,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200085615 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 21/09/2022 19.778,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200085874 ΦΟΔΡΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΡΟΦΕΙΨΝ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΟΝ V 21/09/2022 16.240,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 12000-85715 ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΙΝΩΝ ΥΑΛΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ 21/09/2022 9.324,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200085737 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 06/10/2022 Σε Παράταση 10.550,94 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200085857 ΦΟΔΡΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΟΝ.I-IV 21/09/2022 22.800,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200085896 ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 21/09/2022 2.800,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200086087 ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΟΞΕΩΣ ΧΗΜΕΙΟ III-IV 21/09/2022 10.000,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200084069 Αποκατάσταση ηλεκτροκινητήρων ΧΤ ΑΗΣ Μελίτης 14/10/2022 Σε Παράταση 21.200,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200085221 Επισκευές συστήματος διακίνησης λιγνίτη, κεντρικό σιλό λιγνίτη, χοάνες εκφόρτωσης λιγνίτη και χοάνες συστήματος τέφρας του ΑΗΣ Μελίτης 20/09/2022 20.760,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200085467 Επισκευή- συντήρηση σχάρας μετάκαυσης 27/09/2022 Σε Παράταση 41.563,20 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200085500 Ετήσια συντήρηση συστημάτων κατεργασίας νερού, αποβλήτων και αποθείωσης του ΑΗΣ Μελίτης 19/09/2022 65.341,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200085505 Εργασίες υποστήριξης λειτουργίας των γραφείων επεξεργασίας-αποτελεσμάτων, ανθρώπινου δυναμικού του τομέα Λειτουργίας και γραφείου διευθύνσεως του ΑΗΣ Μελίτης. 20/09/2022 20.773,60 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200085517 Επισκευή τεφρολεκάνης ΑΗΣ Μελίτης 20/09/2022 16.090,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200085540 Βοηθητικές εργασίες στον απορροφητή του συστήματος αποθείωσης, επισκευή και αποκατάσταση με επικάλυψη ινοπλασμένων υλικών των φθαρμένων τμημάτων των αγωγών GRP του ΑΗΣ Μελίτης 19/09/2022 37.438,60 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200085556 Απόφραξη των χοανών και των αγωγών αποκομιδής ιπτάμενης τέφρας των Luvo στη δεύτερη διαδρομή των καυσαερίων του ΑΗΣ Μελίτης και μεταφορά των παραπροϊόντων στον χώρο απόθεσης του Ορυχείου 20/09/2022 12.540,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200085295 Μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων ΑΗΣ Μελίτης 26/09/2022 7.050,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200085672 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΠΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ DIAMOND POWER SPECIALITY LTD 26/09/2022 7.500,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200085530 ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 26/09/2022 5.574,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200086222 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΥΛΙΚΑ 26/09/2022 27.708,10 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200085575 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 26/09/2022 55.440,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200084196 Συντήρηση φωτισμού ΑΗΣ Μελίτης 26/09/2022 33.600,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200086408 Αναρρόφηση τέφρας, ασβεστόλιθου, λιγνίτη και λοιπών παραπροϊόντων από τις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Μελίτης με μίσθωση αυτοκινούμενης σκούπας 30/09/2022 28.500,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200086131 Αντιδραστήρια οργάνου HACH LANGE 5000 SILICA ANALYZER για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 06/10/2022 5.916,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200086177 Αναλώσιμα πυροσβεστείου για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 12/10/2022 Σε Παράταση 5.300,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200086454 ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BAUER 05/10/2022 16.590,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200086254 Διαμόρφωση τμήματος δαπέδου αυλής λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης 03/10/2022 64.394,50 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1100010763 Απόφραξη των χοανών των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων του ΑΗΣ Μελίτης και αποκομιδή της εξορυσσόμενης τέφρας στο χώρο απόθεσης της τέφρας 06/10/2022 72.072,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200086531 Σωλήνας χαλύβδινος για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 12/10/2022 7.650,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200086777 Κινητήρια και σταθερά έδρανα αξόνων κοσκίνων σπαστήρα λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 25/10/2022 7.790,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200086722 Ρουλεμάν 22312 και 22219Κ - Κώνοι σύσφιξης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 25/10/2022 6.400,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία ΤΠΑΣ Κ 2009 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑ-ΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΠΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 03/11/2022 53.025,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200086398 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ & ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΦΡΑΣ 25/10/2022 8.760,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200086653 ΧΑΛΥΒΕΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ 04/11/2022 Σε Παράταση 19.053,60 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200086903 Γρανάζια κοσκίνων συστήματος διακίνησης λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 02/11/2022 16.500,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200087260 Νατράσβεστος βιομηχανική για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 09/11/2022 Σε Παράταση 2.800,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200086822 Ανταλλακτικα οίκου S+S για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 16/11/2022 Σε Παράταση 10.950,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200087195 Εξάμετρος κοιλοδοκός FRP 120X60X5 για τους πύργους ψύξης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 10/11/2022 16.150,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200087196 Σαλαμάστρες- περμανίτες για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 14/11/2022 Σε Παράταση 9.769,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200087569 Χαρτικά - είδη υγιεινής για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 14/11/2022 8.763,30 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200087954 ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15/11/2022 2.380,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200086785 Έλεγχος, επισκευή και εγκατάσταση αξονικών αερόθερμων σε διάφορους χώρους του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 28/11/2022 19.050,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200085783 Έλεγχος – Συντήρηση και Επισκευή κλιματιστικών μονάδων CLIMAVENETA – HITACHI – LENNOX και κλιματιστικών τύπου ντουλάπα του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου διετούς διάρκειας 16/12/2022 Σε Παράταση 63.180,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200086636 Υποστήριξη της διαχείρισης αποθήκης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 30/11/2022 43.838,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200086044 Επισκευαστικές εργασίες στο σύστημα διακίνησης λιγνίτη-τέφρας του ΑΗΣ Μελίτης 22/11/2022 26.376,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200087479 Ράουλα αξόνων τεφρολεκανων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/11/2022 8.640,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200088080 Σωλήνας εκκαπνιστών λεβητων ΜΟΝ. Ι-IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 30/11/2022 Σε Παράταση 17.500,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200088081 Πετροβάμβακας για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/11/2022 14.500,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200088187 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΠΙΡΑΛ 28/11/2022 11.050,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200086650 Δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις στο χημικό εργαστήριο του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 16/12/2022 Σε Παράταση 29.500,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200088435 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΟΥΛΜΑΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 6KV IDF 05/12/2022 3.310,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200088627 Ημερολόγια 2023 για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 12/12/2022 1.854,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200087418 Σιδηρογωνία τεφρολεκάνων ΜΟΝ. I-IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 13/12/2022 18.000,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200088577 Γαλβανιζέ λαμαρίνα σε παχη 0,8mm και 0,6 mm για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 13/12/2022 7.850,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200088497 Προστατευτικό κάλυμμα μύλου λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 13/12/2022 13.600,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200088578 Διακόπτες τροφοδοτών ΜΟΝ. Ι -IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 13/12/2022 4.125,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200088633 Ρουλμαν για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 13/12/2022 3.895,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200088674 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ/ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ SCHENK/BRUEL & KJAER 13/12/2022 4.800,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200086650 (1) Δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις στο χημικό εργαστήριο του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 05/12/2022 29.500,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200088885 ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ 13/12/2022 7.980,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200088727 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (UPS) 2000 VA/4X SCHUKO 13/12/2022 1.320,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200088738 Συσκευή πέδησης- ηλεκτρόφρενο για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 15/12/2022 4.600,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200088514 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ DC ΜΟΝΑΔΟΣ 0Μ 15/12/2022 15.000,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200088352 Εξοπλισμός οχημάτων σταθμού για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 16/12/2022 3.483,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200088665 Καμπύλη βασάλτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 16/12/2022 30.000,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200089107 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (230 VAC) 20/12/2022 5.694,39 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200085981 Επισκευή και αποκατάσταση διαρροών των υπόγειων και υπέργειων δικτύων πυρόσβεσης, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευσης, συλλεκτικών αγωγών υδρογεωτρήσεων και αγωγού από φράγμα του ΑΗΣ Μελίτης 22/12/2022 41.260,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200087844 Αντικατάσταση τυμπάνων ταινίας μεταφοράς παραπροϊόντων (A0EUM52AF001) 20/12/2022 17.000,00 ΔΕΛΜ