Γενική Διεύθυνση Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-25123046 Ογκομέτρηση δεξαμενών καυσίμου diesel σε Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΠΑΝ 15/06/2023 Σε Παράταση 85.160 ΔΠΑΝ
Έργο ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200086302 Αναβάθμιση υφιστάμενης εδαφόπλακας σε λεκάνη ασφαλείας με φρεάτιο συλλογής επιμολυσμένων υδάτων, στον ΑΗΣ Σορωνής. 12/06/2023 54000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 23171-ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ Προμήθεια ελαστικών στεγανοποίησης ψυγείων. 09/06/2023 Σε Παράταση 8.080 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία 1200095047-ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΑΝΩΝ 12/06/2023 Σε Παράταση 5.676 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200094763 ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ Προμήθεια οργάνου καταγραφής της παροχής στην έξοδο του ΣΚΥΒΑ στον ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ. 12/06/2023 3.200 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200095271 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16/06/2023 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200095263 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16/06/2023 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-25123076 Αντικατάσταση Αποζευκτών σε Πεδία Αναχωρήσεων στον ΑΣΠ Κω 19/06/2023 25.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200094416 ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ Προμήθεια διαστολικού συνδέσμου by pass καυσαερίων κεντρικού καπναγωγού Η/Ζ CEGIELSKI 12ATV25H No3 22/06/2023 4.800 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΑΘ 1200094778 (1) Στοιχείο φίλτρο λαδιού CJC Τύπου Α/27/27 (HDU 427/81) του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου. 20/06/2023 28060,00 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200092876 Ανταλλακτικά για κάλυψη αναγκών συντήρησης Αερ/λων της Μον IV nγια τον ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 20/06/2023 Σε Παράταση 38.320,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200094672 Προμήθεια μηχανικών στυπιοθλιπτών και ανταλλακτικών εταιρείας Burgman για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 23/06/2023 Σε Παράταση 9.670,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200094909 Προμήθεια : Προμήθεια καλωδίων ελέγχου RD-Y(ST)YV της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 09/06/2023 Σε Παράταση 4.042,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200094792 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 13/06/2023 5.673,18 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200095265 XHMIKA ANTΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ-ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 09/06/2023 2.456,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200095011 Προμήθεια κορδέλας κοπής σιδήρου - εξοπλισμός μηχανουργείου του ΑΗΣ Κομοτηνής 13/06/2023 2.800,00 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200094741 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΟΥΛΦΑΜΙΚΟ ΟΞΥ H3NSO3 15/06/2023 28.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200093533 Διετής συντήρηση (2023-2025) ανελκυστήρων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 16/06/2023 17.860,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200095219 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ AFFF 2LT 15/06/2023 1.687,50 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200095342 ΟΡΓΑΝΟ ΚΟΠΗΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 19/06/2023 2.500,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200095352 Προμήθεια : Προμήθεια λογισμικών συστημάτων αυτοματισμού SIEMENS της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 16/06/2023 8.763,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200093144 Προμήθεια : Προμήθεια γάλατος για το προσωπικό του ΑΗΣ Αλιβερίου. 20/06/2023 29.452,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200095312 Προμήθεια μειωτήρα αναδευτήρα στη δεξαμενή των βιομηχανικών αποβλήτων του ΑΗΣ Κομοτηνής 23/06/2023 1.650,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200095019 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ομάδων συντήρησης (δίσκοι κοπής - λείανσης, πινέλα κ.λ.π.) για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 23/06/2023 3.943,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200095122 Μεταφορά αργιλικών χωµάτων στη λίµνη Νησίου του ΥΗΣ Άγρα 20/06/2023 28.000,00 € ΔΥΗΠ
Προμήθεια 1200092098 Φορητό κιτ δειγματοληψίας λαδιών για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 13/06/2023 Σε Παράταση 10.000,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200094237 Επιθεώρηση - Συντήρηση εξοπλισμού παλαιών και νέων Ηλεκτροστατικών Φίλτρων Μονάδων I-II-III-IV & V ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/06/2023 Σε Παράταση 49.891,44 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200094434 Συντήρηση – Βαθμονόμηση Αυτόματων Συστημάτων Συνεχούς Μέτρησης Αέριων Ρύπων και Λειτουργικών Παραμέτρων Μον. I…V και υγρής αποθείωσης Μον. V, Προληπτική Συντήρηση Βαθμονόμηση αναλυτών Ο2 προ και μετά LUVO Μον. I-V στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 12/06/2023 25.800,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200094090 Κάλυμμα τροχού θραύσεως μύλου λιγνίτη μον. V για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 16/06/2023 40.000,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200095185 ΡΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 12/06/2023 2.400,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200094478 ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΒΑΣΑΛΤΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΤΕΦΡΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 15/06/2023 16.500,00 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200095427 Καλώδια βιομηχανικών εγκαταστάσεων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 20/06/2023 4.750,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200093142 Καθαρισμός δικτύων αποχέτευσης στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 16/06/2023 27.282,00 ΔΕΛΜ