Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία 1200102869 ΒΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 28/02/2024 Σε Παράταση 9.950,00 € ΔΕΜΦΑ
Υπηρεσία ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1700004369 Επισκευή βαλβίδων αεροσυμπιεστών της εταιρείας HOERBIGER του ΑΗΣ Κομοτηνής. 27/02/2024 9.920,00 € ΔΕΜΦΑ
Υπηρεσία ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1700004363 Τοποθέτηση ικριωμάτων σε τμήματα εξοπλισμού του ΑΗΣ Κομοτηνής για τα έτη 2024-2025. 27/02/2024 9.460,00 € ΔΕΜΦΑ
Προμήθεια ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200102708 Προμήθεια ηλεκτρικού ανυψωτικού παλετοφόρου στοίβαξης πεζού χειριστή για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 27/02/2024 10.000,00 € ΔΕΜΦΑ
Προμήθεια ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200102683 Προμήθεια μοτοροκίνητου επιστομίου εταιρείας SEMPELL τύπου 141C.0050.0100.01 για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 27/02/2024 20.700,00 € ΔΕΜΦΑ
Υπηρεσία 1200103222 Ετήσια Συντήρηση και έκτακτη αποκατάσταση βλαβών υδραυλικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 05/03/2024 34.750,00 € ΔΕΜΦΑ
Υπηρεσία ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1700004368 Εργασίες αφαίρεσης και επανατοποθέτησης μονώσεων σε τμήματα εξοπλισμού του ΑΗΣ Κομοτηνής 29/02/2024 9.040,00 € ΔΕΜΦΑ
Προμήθεια 1200103258 Διακόπτες και ηλεκτρονόμοι ισχύος Μονάδων IV & V ΑΗΣ Κ-Λ 05/03/2024 17.184,00 € ΔΕΜΦΑ
Προμήθεια 1200102841 Προμήθεια καλωδίων ελέγχου διασύνδεσης I & C εξοπλισμού της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 04/03/2024 25.500,00 € ΔΕΜΦΑ
Προμήθεια 1200103861 ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D 11/03/2024 4.682,80 € ΔΕΜΦΑ
Υπηρεσία 1200103245 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΝΕΡΟΥ – ΑΤΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ Νο5 ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 12/03/2024 34.818,92 € ΔΕΜΦΑ
Υπηρεσία 1200102982 Ανέγερση-αποξήλωση ικριωμάτων PERI UP FLEX στον ABSORBER κατά την ετήσια συντήρηση του 2024 26/02/2024 Σε Παράταση 36.160,00 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200103025 Εκμίσθωση πέντε (5) χημικών τουαλετών στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 27/02/2024 21.600 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200102949 ΕΠΙΓΟΜΩΜΕΝΟΙ ΤΑΚΟΙ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΟΝ Ι-ΙV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 29/02/2024 42.000 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200103161 Ορείχαλκος για τις συντηρήσεις αντλιών στο αντλιοστάσιο Πολυφύτου για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 04/03/2024 33.135,30 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία ΤΠΑΣ Κ. - 4001 Υποστηρικτικές ηλεκτρολογικές εργασίες ΤΠΑΣ Καρδιάς 08/03/2024 44.000 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία ΤΚΣ Β/Ε - Ζ220 1200103541 Έλεγχος, επισκευή και πιστοποίηση καλής λειτουργίας, χειροκίνητου εξοπλισμού (αλυσοπάλαγκων - κρικοπάλαγκων) του ΤΚΣ Β/Ε 12/03/2024 4.300 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200101785 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ-ΛΑΔΙΟΥ NORGREN για τον Αής Αγίου Δημητρίου 06/03/2024 3.585,60 ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200103414 Φόδρες θωράκισης στροφείων μύλων λιγνίτη Μον. V για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 11/03/2024 30.240 ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200103721 Συντήρηση συστημάτων αποκονίωσης σπαστήρα και bunker του ΑΗΣ Μελίτης 04/03/2024 18.000,00 ΔΕΛΜ
Έργο ΔΕΠΑΝ/ΤΚΗΜΕ-245 Κατασκευή δικτύων καυσίμου, ατμού – συμπυκνωμάτων - καταλοίπων, 2 δεξαμενών καυσίμου 135m3 έκαστη και αναβάθμιση 2 δεξαμενών καυσίμου 263m3 έκαστη και 1 δεξαμενής καταλοίπων 162m3 στον ΑΣΠ Κω 28/02/2024 Σε Παράταση 550.775 ΔΕΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 1200103336 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ABS 28/02/2024 Σε Παράταση 6.800,00 € ΔΕΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-25124001 Επισκευή δύο ανταλλακτικών της Α/Σ Μονάδας Νο. 29 τύπου GE10 του ΑΣΠ Θήρα 26/02/2024 Σε Παράταση 49.000 ΔΕΠΑΝ
Προμήθεια 25624001 ΑΣΠ ΧΙΟΥ Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών προθερμαντήρων καυσίμου για τις ανάγκες του ΑΣΠ Χίου 26/02/2024 28.960 ΔΕΠΑΝ
Υπηρεσία Κ.Υ. ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200103131 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ DIESEL PIELSTICK No.4 ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 26/02/2024 Σε Παράταση 25.000 ΔΕΠΑΝ
Προμήθεια 1200103534 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΕΣΑΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 01/03/2024 Σε Παράταση 2.600 ΔΕΠΑΝ
Προμήθεια 1200103396 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΣΤΟΜΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 26/02/2024 ΔΕΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΑΘ 1200103097 Νερό φυσικό μεταλλικό εμφιαλωμένο. 26/02/2024 8.640,00 ΔΕΠΑΝ
Έργο 1200103680 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 26/02/2024 7.000 ΔΕΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 1200103530 ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 0-600 BAR ABB 266GSH V.K.P.N.B1.B7.I1.C1.H3 26/02/2024 3.900,00 € ΔΕΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΑΘ 1200103905 ΚΑΡΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ PROFESS MMS6110 01/03/2024 1.705,61 ΔΕΠΑΝ
Προμήθεια 1200103715 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΒ ASTM A106 GRB SCH80 ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 01/03/2024 4.434 ΔΕΠΑΝ
Προμήθεια 1200103887 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ, ΒΑΝΕΣ, ΓΩΝΙΕΣ, ΣΥΣΤΟΛΕΣ, ΦΛΑΝΤΖΕΣ & ΤΑΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 01/03/2024 5.878,37 ΔΕΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200103737 Προμήθεια Πιρουνιών Ανυψωτικού Μηχανήματος για τις Ανάγκες της Αποθήκης του ΑΗΣ Κατταβιάς 04/03/2024 995 ΔΕΠΑΝ