Γενική Διεύθυνση Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο ΔΜΚΘ - 11 21 1701 Το Έργο θα κατασκευαστεί στο χώρο του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Αλιβερίου. Αφορά στην προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων εντός της ιδιοκτησίας του ΑΗΣ Αλιβερίου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα: - Μεταλλικό Στέγαστρο Προστασίας του Κυκλικού Λουτρού ελληνιστικής εποχής που βρίσκεται βορείως του αντλιοστασίου και σε επαφή με υφιστάμενο οριοθετημένο και διαμορφωμένο ρέμα. - Μικρό Κτίριο Φύλαξης, συντήρησης και εκθέσεως των κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων που προήλθαν από τις ανασκαφές κατά την κατασκευή της νέας Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου του ΑΗΣ Αλιβερίου. Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Αρχαιολογική Υπηρεσία μελέτη και την ισχύουσα Άδεια Δόμησης 48/2018 της ΥΔΟΜ. Κύμης – Αλιβερίου. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο της κατασκευής συμπεριλαμβάνεται η εκπόνηση όλων των μελετών και σχεδίων που ενδεχομένως θα απαιτηθούν για την πλήρη, άρτια, ασφαλή και λειτουργική ολοκλήρωση του Έργου πέραν των όσων περιλαμβάνονται στο φάκελο της προαναφερθείσας Άδειας Δόμησης 48/2018. 15/03/2022 Σε Παράταση 850.000 ΔΜΚΘ
Έργο ΔΜΚΘ/ΤΚΗΜΕ-228 Αναβάθμιση Εσωτερικής Υπηρεσίας ΑΣΠ Λέσβου. 07/04/2022 Σε Παράταση 450.000€ ΔΜΚΘ
Έργο ΔΜΚΘ/ΤΚΗΜΕ-234 Κατασκευή δικτύων καυσίμου, καταλοίπων, ατμού, συμπυκνωμάτων και πυρόσβεσης στον ΑΣΠ Σάμου. 14/06/2022 270.760€ ΔΜΚΘ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-25122014 Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Σύρου. 28/04/2022 29.000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-25122033 Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΤΣΠ Σκύρου. 28/04/2022 17.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200081701 «Προμήθεια δύο κινητήρων κυρίου και εφεδρικού για το ειδικό σκάφος αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης για τις ανάγκες του ΑΗΣ Κατταβιάς Ρόδου. 23/05/2022 Σε Παράταση 15.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200081702 Προμήθεια ειδικού σκάφους αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης για τις ανάγκες του ΑΗΣ Κατταβιάς Ρόδου. 23/05/2022 Σε Παράταση 28.000 ΔΠΑΝ
Έργο ΑΗΣ Λ 1700003960 Αντικατάσταση πυθμένα δεξαμενή αποθήκευση Diesel ((ΑΚ) Νο 1 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 03/06/2022 Σε Παράταση 55.500 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΑΗΣ Λ 1200081142 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 30/05/2022 Σε Παράταση 17.880 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1200082003 Γάλα παστεριωμένο διάρκειας 35 – 45 ημερών, σε χάρτινη ή πλαστική συσκευασία του ενός λίτρου 26/05/2022 26.000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΑΗΣ Λ 1200076154 Διαμόρφωση καμπυλών για τις γραμμές υπέρθερμου ατμού της Ατμομονάδα 4 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 31/05/2022 16.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200079151 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ Α/Σ Νο4 LM 2500+ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 02/06/2022 27.202 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1200081994 Προμήθεια Φίλτρων Αεροσυμπιεστών τύπου DURACEL XL90 για τους Α/Σ Νο 6-7-13 του ΑΗΣ Χανίων. 10/06/2022 23.904 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΑΗΣ Λ 1200076016 «Εργασίες βοηθητικές και υποστήριξης στα μηχανοστάσια, στους βοηθητικούς χώρους (στεγασμένους και υπαίθριους) και στον εξωτερικά περιβάλλοντα χώρο του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων» 28/06/2022 Σε Παράταση 66.272 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200079670 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ATLAS COPCO ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ» 15/06/2022 Σε Παράταση 9.777,39 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ-22437 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 03/06/2022 11.378 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200079899 Προμήθεια μίας κάρτας Κεντρικής Μονάδας επεξεργασίας CPU του Οίκου WOODWARD για το σύστημα ελέγχου του Αεροστροβίλου GE TM2500+ 24/06/2022 Σε Παράταση 13.200 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ-1200082696 Σίτιση εργαζομένων του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου Κρήτης. 30/06/2022 Σε Παράταση 16.800 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-1200082955 Διάθεση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού για υποστήριξη γενικής συντήρησης 8.000 ωρών, κινητήρα Νο4 του ΑΣΠ Καλύμνου τύπου Mitsubishi 18KU30A ισχύος 5,88 MW. 22/06/2022 26.000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-25122080 Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Λέσβου. 22/06/2022 Σε Παράταση 23.300 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ-1200079906 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 05/07/2022 Σε Παράταση 50.600 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΑΗΣ Λ 200080100 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 21/06/2022 10.000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1200082806 Καθαρισμός γραφείων & λοιπών χώρων του ΑΗΣ Χανίων. 24/06/2022 25.903,92 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ Λ 1200083012 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΗΣ 05/07/2022 12.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200083571 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Προμήθεια ανταλλακτικών έγχυσης και ψεκασμού καυσίμου Diesel για τις μονάδες Mitsubishi 18KU30A του ΑΣΠ Καλύμνου 04/07/2022 27.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΑΗΣ Λ 1200082341 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΟ (ΕΛΑΣΤΙΚΟ) 445/95 R25 174F ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΕΡΑΝΟ LOCATELLI) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 12/07/2022 7.200 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200082758-ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ Προμήθεια «Ηλεκτρονόμων προστασίας SIEMENS 7UM6221-5EB02 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου. 08/07/2022 14.000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200081421 Μίσθωση Επιβατηγών Οχημάτων για τους Κλάδους Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου και ΑΗΣ Κατταβιάς. 04/07/2022 29.880 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία 1200081744 Κατασκευή κοχλιών, περικοχλίων και ειδικών εργαλείων αποσυναρμολόγησης Ατμοστροβίλου Υ.Π/Μ.Π της Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. 01/06/2022 Σε Παράταση 44.216,11 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200079902 Εργασίες συντήρησης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 28/06/2022 Σε Παράταση 55.432,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200081876 "Πλάκα αποξέσεως (χτένι) του συστήματος διακίνησης λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 02/06/2022 Σε Παράταση 7.500,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200081739 Επιστόμια ατμού υψλής πίεσης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 15/06/2022 Σε Παράταση 19.850,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200079679 "Αναλώσιμα εκτυπωτών για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 02/06/2022 Σε Παράταση 13.800,03 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200080356 "Ρουλμάν Η/Σ & αναπεριέλιξης στατών Η/Κ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 02/06/2022 Σε Παράταση 3.431,80 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200080460 "Σύνδεσμοι αλυσίδων 24Β-1 και 32Β-1 κατά DIN 8187 για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 02/06/2022 Σε Παράταση 4.100,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200081607 "Βελόνι σιλο τροφοδοτών λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 02/06/2022 Σε Παράταση 4.500,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200080413 Εργασίες Επιτήρησης και Επιθεώρησης Συστημάτων Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/06/2022 Σε Παράταση 69.920,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200082001 Επιθεώρηση - επισκευή ρυθμιστικών βαλβίδων δικτύου νερού - ατμού της Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, κατασκευής Οίκου Masoneilan 24/06/2022 Σε Παράταση 63.350,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200081988 Συρματόσχοινο γαλβανιζέ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 02/06/2022 Σε Παράταση 1.240,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200081641 Εργασία αμμοβολής εξαρτημάτων Ατμοστροβίλου και βοηθητικών μηχανημάτων της Μονάδας V ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. 17/06/2022 Σε Παράταση 79.500,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200082075 ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΑΧΟΥΣ 100ΜΜ & 50ΜΜ 24/06/2022 20.700,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200082076 ΚΕΡΑΜΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ 24/06/2022 24.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200081337 Τεχνική Υποστήριξη εργασιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και χειρισμού Μ.Ε. & φορτηγού αυτοκινήτου στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 28/06/2022 Σε Παράταση 69.830,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200082654 Υποστήριξη της λειτουργίας του Εστιατορίου και του Κυλικείου του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 20/06/2022 67.155,85 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200082077 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΑΒΑΦΟ ΠΑΧΟΥΣ 0,8ΜΜ 29/06/2022 8.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200082252 ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ - ΤΕΦΛΟΝ 05/07/2022 17.250,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200082924 Κοχλίες για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/06/2022 6.297,40 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200082992 Χαρτικά - είδης υγινεινής για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/06/2022 8.786,90 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200081852 Επιθεώρηση – επισκευή παρακαμπτήριων βαλβίδων (by pass) βαθμίδων Υψηλής Πίεσης, Μέσης Πίεσης & Χαμηλής Πίεσης & των ψεκασμών αυτών, της Μονάδας V ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, κατασκευής Οίκου CCI. 15/07/2022 Σε Παράταση 81.895,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200078866 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΟΝ.IV 07/07/2022 10.313,11 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200079848 Προμήθεια δύο κοχλιωτών αντλιών της εταιρείας ΒΟRΝΕΜΑΝΝ για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 24/06/2022 9.900,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200080253 Προμήθεια ρυθμιστικής βαλβίδας τροφοδοτικού σταθμού μέσης πίεσης εταιρείας HORA του ΑΗΣ Κομοτηνής 24/06/2022 19.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200082819 Εργασίες επιθεώρησης - επισκευής επιστομίων ON - OFF, Ασφαλιστικών και πνευματικών ενεργοποιητών Evacuation Valves της Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. 12/07/2022 77.291,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200081076 Προμήθεια ειδικών καλωδίων I & C εξοπλισμού συγκροτημάτων αεροστροβίλων της ΜΣΚ του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 05/07/2022 20.650,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200083212 ΧΗΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΑΤΩΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΩΝ 03/08/2022 28.800,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΘΗΣΑΥΡΟΣ-250-2022-006 Μίσθωση λεωφορείου για την μεταφορά του προσωπικού του Συγκροτήματος Νέστου από την Δράμα και αντίστροφα. 08/07/2022 42500 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ-250-2022-007 Μίσθωση οχήματος ταξί για την μεταφορά του προσωπικού βάρδιας του ΥΗΣ Πλατανόβρυσης από την Δράμα και αντίστροφα. 08/07/2022 29200 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-1200076439 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 27/06/2022 48830 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200083969 ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΩΡΑΡΙΟ ΒΑΡΔΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΗΣ ΑΓΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 05/07/2022 42300 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία 1200080408 Επισκευές – συντηρήσεις τεφρολεκάνων των Μονάδων I - V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 27/06/2022 56.730,50 € ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200081275 Αναπεριέλιξη στατών ασύγχρονων Η/Κ 380 AC Ισχύος 0,25 – 315KW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 06/07/2022 59.420,00 € ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200083125 Σιδηρογωνία τεφρολεκάνων ΜΟΝ. Ι-IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 30/06/2022 8.400,00 € ΔΕΛΜ
Προμήθεια 1200083708 Φιλτρόσακκοι για τους παλιούς απαερωτές τέφρας ΜΟΝ. Ι-IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 08/07/2022 5.400,00 € ΔΕΛΜ
Υπηρεσία 1200083143 Εργασίες επιτήρησης - επιθεώρησης & καθαρισμού εξοπλισμού Τ/Δ Συστήματος Τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 18/07/2022 70.380,00 ΔΕΛΜ