Γενική Διεύθυνση Ορυχείων

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο ΔΛΥΛΠ-199 «Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία (EPC turnkey project) δύο (2) συγκροτημάτων λεβήτων θέρμανσης νερού με ηλεκτρόδια μέσης τάσεως, ονομαστικής θερμικής ισχύος 40MWth έκαστο στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, για το Σύστημα Τηλεθέρμανσης του Δήμου Κοζάνης» 06/07/2022 Σε Παράταση 4.200.000,00 ΔΚΥΟΡ
Υπηρεσία Λ.Μ. 1200006154 Καθαρισμός (χώρων υγιεινής, αποδυτηρίων, συνεργείων, Θαλάμων Ελέγχου, γραφείων, & λοιπών χώρων) στις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 30/06/2022 Σε Παράταση 285.782 ΔΛΚΜ
Προμήθεια 1200079844 Ανταλλακτικά οχημάτων ISUZU DMAX TF190 12/04/2022 6.414 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200080368 Ανταλλακτικά χωματουργικών οχημάτων TEREX TR-100 12/04/2022 25.800 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200080363 Ασφάλειες υψηλής τάσης 15/04/2022 5.600 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200080372 Προμήθεια Ρουλεμάν 05/05/2022 9.880 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200080605 Προμήθεια αρθρωτών αξόνων (σταυρών) 15/04/2022 4.440 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200080512 Διάφορα είδη ελαιολιπαντικών 15/04/2022 12.648 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200080708 Προβολείς LED 19/04/2022 18.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200080852 Καλώδια Χ.Τ. τύπου HO7RN-F 19/04/2022 6.200 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200081197 Συσσωρευτές για ασυρμάτους του οίκου ICOM 19/04/2022 9.600 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200081102 Ανταλλακτικά φορτωτών HYUNDAI HL757-7A και HL757-9A 28/04/2022 17.918,50 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200081216 Ανταλλακτικά RENAULT CBH350 28/04/2022 10.295 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200081544 Απορροφητική μεμβράνη 28/04/2022 14.250 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200081379 Διάφορα είδη ασφαλειών 09/05/2022 4.452 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200081538 Ράκη βαμβακερά 09/05/2022 21.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200081684 Γνήσια ανταλλακτικά συσκευών οξυγόνου - ασετυλίνης 09/05/2022 10.060 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200081922 Ελαστικά παρεμβύσματα συμπλεκτών 09/05/2022 5.400 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200081809 Μπάλωμα ψυχρής συγκόλλησης 11/05/2022 8.250 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200081931 Ορυκτέλαιο αξόνων και μειωτήρων για φορτωτές KOMATSU WA600-6 11/05/2022 9.100 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200081712 Ανταλλακτικά για χωματουργικά οχήματα EUCLID-HITACHI EH-3500 11/05/2022 12.783 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200082183 Χαρτί υγείας 16/05/2022 13.500 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200082204 Χαρτί κουζίνας 16/05/2022 10.800 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200082457 Ανταλλακτικά φορτωτών HYUNDAI HL-757-9A 03/06/2022 5.282 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200082470 Απορρυπαντικά 03/06/2022 4.270 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200082516 Δομικό πλέγμα ST IV T 188 03/06/2022 31.200 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200082595 Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών 07/06/2022 5.069,77 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200083025 Χαρτί κουζίνας 15/06/2022 14.250 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200083042 Χαρτί υγείας 15/06/2022 18.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200081078 Προμήθεια προβολέων LED 30/06/2022 30.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200081854 Προμήθεια παρασκευασμένου σκυροδέματος 30/06/2022 72.400 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200081318 Συσκευή παρακολούθησης μόνωσης 27/06/2022 28.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200082375 Προμήθεια φίλτρων οχημάτων - μηχανημάτων 05/07/2022 17.904 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200083868 Στολές υποτομέα φύλαξης 08/07/2022 10.980 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.501/ΛΚΔΜ Διαβροχή δρόμων και δαπέδων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου με χρήση καταβρεχτήρων 12/04/2022 407.067,50 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.335/ΛΚΔΜ Εργασίες περισυλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης υλικών-ανταλλακτικών & εξοπλισμού από τους χώρους της Αποθήκης 506 του πρώην ΟΠΑ και του Τομέα Περάτωσης Λειτουργίας Ορυχείου Αμυνταίου, σε αποθηκευτικούς χώρους των αποθηκών 502 (ΚΟΚΠ) & 503 (ΚΟΝΠ) του ΛΚΔΜ 03/05/2022 28.797,12 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.320/ΛΚΔΜ Μηχανουργική κατεργασία κατεστραμμένων οπών του Δηζελοκίνητου Εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 03/05/2022 87.978,27 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.321/ΛΚΔΜ Εργασίες επισκευής-συντήρησης κλιματιστικών μονάδων Κλάδου Ορυχείου Κεντρικού Πεδίου 03/05/2022 20.174,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.319/ΛΚΔΜ Εργασίες επισκευών κλιματιστικών μονάδων του Λοιπού Δηζελοκίνητου Εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 10/05/2022 28.990,97 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.323/ΛΚΔΜ Φύτευση σε χώρους των Τ.Κ Μελισσίων, Ρυακίου και κοίλων του Δ.Κοζάνης 23/05/2022 39.417,05 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.801/ΛΚΔΜ Μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας και βάρδιας από την ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας στο ΛΚΔΜ και αντίστροφα 23/05/2022 90.864,84 ΔΕΛΚΔΜ
Έργο 2022.203/ΛΚΔΜ Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στον Τ/Δ 17 & στον νέο Τ/Δ 14 και τσιμεντοστρώσεις πλατειών με οπλισμένο σκυρόδεμα στον ΚΟΝΠ 23/05/2022 145.525,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.318/ΛΚΔΜ Συντηρήσεις, επισκευές, βελτιώσεις του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του ΚΟΚΠ 27/05/2022 492.412,80 ΔΕΛΚΔΜ
Έργο 2022.204/ΛΚΔΜ Κατασκευή περίφραξης τύπου ΝΑΤΟ σε πλατείες του ΚΟΚΠ και στην αποθήκη 502Α του Κλάδου Προμηθειών 25/05/2022 49.970,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.312/ΛΚΔΜ Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 28.000 Μ³ χαλ. και 248.000 τόνων αποξεσμάτων από τα συμπλέγματα υπερκειμένων και λιγνιτικών ταινιοδρόμων αντίστοιχα του ΟΝΠ προς διάφορες θέσεις απόθεσης του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 06/06/2022 285.317,50 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.310/ΛΚΔΜ Εργασίες εντός του Μηχανουργείου του ΟΝΠ 23/06/2022 Σε Παράταση 207.398,40 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.322/ΛΚΔΜ Επισκευή ταινιοδρομικού εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 10/06/2022 427.894,05 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.305/ΛΚΔΜ Εργασίες στo Συνεργείο ταινιοδρόμων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 06/06/2022 219.589,20 ΔΕΛΚΔΜ
Έργο 2022.200/ΛΚΔΜ Σύστημα Καταστολής Σκόνης στον Κεντρικό Δρόμο παραπλεύρως των Συνεργειών του ΤΣΔΕΞ 02/06/2022 57.000,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.324/ΛΚΔΜ Εργασίες συντήρησης και επισκευής του πάγιου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 23/06/2022 Σε Παράταση 294.656,00 ΔΕΛΚΔΜ
Έργο 2022.004/ΛΚΔΜ Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 4,1x10^6Μ^3 στ. σκληρών - ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου προς την εσωτερική του απόθεση - Πλήρης κάλυψη της Εργολαβίας από πλευράς βοηθητικών μηχανημάτων. 17/06/2022 4.972.000,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.808/ΛΚΔΜ Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας από την πόλη της Πτολεμαΐδας στα Ορυχεία Κεντρικού και Νότιου Πεδίου του ΛΚΔΜ και αντίστροφα 23/06/2022 104.225,24 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.334/ΛΚΔΜ Εργασίες επισκευής και συντήρησης κλιματιστικών στα βαρέα μηχανήματα και οχήματα του ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του Κλάδου Ορυχείου Κεντρικού Πεδίου 21/06/2022 29.151,45 ΔΕΛΚΔΜ
Έργο 2022.205/ΛΚΔΜ Περίφραξη αναδάσωσης – Ξύλινες κατασκευές σε χώρους του ΛΚΔΜ 15/07/2022 Σε Παράταση 87.771,20 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.316/ΛΚΔΜ Υποστήριξη της δραστηριότητας του Κλάδου Περιβάλλοντος & Χρήσεων Γης 15/07/2022 267.024,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.328/ΛΚΔΜ Εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών συντήρησης του πάγιου εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 15/07/2022 490.723,20 ΔΕΛΚΔΜ
Έργο 2022.006/ΛΚΔΜ Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 3,48 x 10^6 Μ^3 στ. σκληρών - ημίσκληρων και υπερκείμενων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου προς την εσωτερική του απόθεση - Πλήρης κάλυψη της Εργολαβίας από πλευράς βοηθητικών μηχανημάτων 15/07/2022 5.065.600,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.404/ΛΚΔΜ Καθαρισμός Διοικητηρίου, αποδυτηρίων προσωπικού και χώρων συνεργείων του Κλάδου Ορυχείου Κεντρικού Πεδίου 13/07/2022 200.624,73 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2022.802/ΛΚΔΜ Μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέραςκαι βάρδιας από την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης στα Ορυχεία και Μονάδες του ΛΚΔΜ και αντίστροφα 18/07/2022 313.242,46 ΔΕΛΚΔΜ