Γενική Διεύθυνση Ορυχείων

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΑΗΣΜ-1200104829 ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΧΕΝΕ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 19/04/2024 Σε Παράταση 1.599 ΔΛΚΜ
Προμήθεια ΔΛΚΜ-24013 «ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ» 15/04/2024 989,23 ΔΛΚΜ
Προμήθεια ΔΛΚΜ-1200105837 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤOΣ CATERPILLAR D9G ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 17/04/2024 1.410 ΔΛΚΜ
Προμήθεια ΔΛΚΜ-24011 ΕΠΑΝ. 1 «ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» 15/04/2024 1440 ΔΛΚΜ
Υπηρεσία ΔΛΚΜ- 24012 «ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (2)» 19/04/2024 2000 ΔΛΚΜ
Προμήθεια 1200103640 Ανταλλακτικά συστημάτων κύλισης μηχανημάτων CAT/LAR D9T, D11R 15/04/2024 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια 1200105433 Ανταλλακτικά συστημάτων κύλισης χωματουργικών μηχανημάτων DOOSAN DX255LC 25/04/2024 39.900 ΔΛΥΛΚΔΜ
Έργο 2024.202/ΛΚΔΜ Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού στους χώρους του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 15/04/2024 Σε Παράταση 428.085,73 ΔΕΛΚΔΜ
Έργο 2023.014/ΛΚΔΜ Φύτευση σε χώρους του Ορυχείου Καρδιάς του ΛΚΔΜ 15/04/2024 2.361.945,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2024.323/ΛΚΔΜ Εργασίες συντήρησης και περισυλλογής λαδιών των μηχανημάτων λοιπού ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 24/04/2024 Σε Παράταση 62.845,92 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2024.324/ΛΚΔΜ Εργασίες επισκευής-συντήρησης κλιματιστικών μονάδων Κλάδου Ορυχείου Κεντρικού Πεδίου 26/04/2024 11.398,90 ΔΕΛΚΔΜ