ΔΛΥΛΠ-205 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λιγνιτικού Δυτικής Μακεδονίας \ Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/10/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους Κ. Σταυρόπουλο και Δ. Τσανακτσίδη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις ko.stavropoulos@dei.gr και d.tsanaktsidis@dei.gr.
Υποβολή: Hλεκτρονική διαδικασία

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή της Δ’ παραλλαγής τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Κοζάνης – Πτολεμαΐδας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΥΛΠ-205
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/09/2023
ΑΔ: A124356
Προϋπολογισμός: € 85.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΥΛΠ - Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ-ΤΕΥΧΗ 1 Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ-ΤΕΥΧΗ 2 Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ-ΤΕΥΧΗ 3 Λήψη