ΔΛΥΛΠ-202 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/04/2023

Γενική Διεύθυνση Λιγνιτικού Δυτικής Μακεδονίας \ Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/05/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Γ.Σκαρλατίνης για τεχνικά θέματα και κα. Ι. Λιαροδήμου για τη διαδικασία, με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις g.skarlatinis@dei.gr, και i.liarodimou@dei.gr αντίστοιχα
Υποβολή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας «tenderONE» της εταιρείας «cosmoONE» του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μετασκευή εφεδρικού κλάδου ταινιοδρόμων αποκομιδής τέφρας ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου προς την εσωτερική απόθεση του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΥΛΠ-202
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/03/2023
ΑΔ: A122914
Συμπλήρωμα 1 05/04/2023
ΑΔ: A123083
Συμπλήρωμα 2 25/04/2023
ΑΔ: A123270
Προϋπολογισμός: € 770.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΥΛΠ - Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ Λήψη