ΔΛΥΛΠ-201 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/03/2023

Γενική Διεύθυνση Λιγνιτικού Δυτικής Μακεδονίας \ Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/04/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Δ. Σπανίδη και τον κ. Κ. Καραογλανίδη για τεχνικά θέματα και τον κ. Εμ. Δουγαλή την κα. Ι. Λιαροδήμου για τη διαδικασία με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις d.spanidis@dei.gr, k.karaoglanidis@dei.gr, και e.dougalis@dei.gr , i.liarodimou@dei.gr αντίστοιχα.
Υποβολή: Ηλεκτρονικά

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας «tenderONE» της εταιρείας «cosmoONE» του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση πεδίων μέσης τάσης 20kV στον Υποσταθμό Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου ΛΚΔΜ»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΥΛΠ-201
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/02/2023
ΑΔ: A122658
Συμπλήρωμα 1 15/03/2023
ΑΔ: A122866
Συμπλήρωμα 2 29/03/2023
ΑΔ: A123012
Προϋπολογισμός: € 1.400.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΥΛΠ - Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ Λήψη