ΔΛΥΛΠ 195 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/09/2020

Γενική Διεύθυνση Λιγνιτικού Δυτικής Μακεδονίας \ Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/10/2020 - 16:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Γ.Σκαρλατίνης για τεχνικά θέματα και την κα. Ι. Λιαροδήμου για τη διαγωνιστική διαδικασία με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις g.skarlatinis@dei.com.gr και i.liarodimou@dei.com.gr αντίστοιχα
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ,, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μελέτη, κατασκευή, προμήθεια, ανέγερση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία συστήματος σπαστήρα λιγνίτη, σε κλάδο ταινιοδρόμων λιγνίτη για την τροφοδοσία της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΥΛΠ 195
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/08/2020
ΑΔ: A116476
20/08/2020
ΑΔ: A116498
Συμπλήρωμα 2 24/09/2020
ΑΔ: A116643
Προϋπολογισμός: € 1.600.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΥΛΠ - Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Λήψη