ΔΛΥΛΠ-193 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/07/2020

Γενική Διεύθυνση Λιγνιτικού Δυτικής Μακεδονίας \ Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/07/2020 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Γ. Σκαρλατίνη, για τεχνικά θέματα τηλ. 210 5109479, e-mail: g.skarlatinis@dei.com.gr και κ. Κ. Κοντοχρήστο για την διαγωνιστική διαδικασία τηλ. 210 5109483, e-mail: k.kontochristos@dei.com.gr αντίστοιχα.
Υποβολή: ηλεκτρονικά με χρήση πλατφόρμας tenderONE της εταιρείας CosnoONE στη διεύθυνση www.marketsite.gr

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικείμενο: «Mετασκευή, κατασκευή και ανέγερση Προωθούμενης κεφαλής και λοιπού μηχανολογικού ταινιοδρομικού εξοπλισμού στον κλάδο ταινιοδρόμων αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΥΛΠ-193
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 26/06/2020
ΑΔ: A116273
03/07/2020
ΑΔ: A116312
16/07/2020
ΑΔ: A116379
Προϋπολογισμός: € 400000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΥΛΠ - Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη