ΔΔΑΜΠ Ζ2301200089317 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λιγνιτικού Δυτικής Μακεδονίας \ Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/02/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ.ΤΡΥΨΑΝΗΣ, τηλ. 2463059299
Υποβολή: Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr . DDA-DEIMINESMK-143523

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για το Διαγωνισμό είναι ο Κλάδος Υλοποίησης της ΔΔΑΜΠ, Διεύθυνση: 9° χλμ ΠΕΟ Αμυνταίου-Πτολεμαΐδας. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φίλιππος Τρυψάνης, τηλ. 2463059299, e-mail: f.trypsanis@dei.qr. Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για τεχνικά θέματα που αφορούν το Διαγωνισμό είναι ο Κλάδος Έργων Βορρά της ΔΔΑΜΠ. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αθανάσιος Σταυρούσης, τηλ. 6972774125 (Δευτ.-Παρ. 900-1200)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια, Εγκατάσταση, Aδειοδότηση και Θέση σε λειτουργία μονάδας θέρμανσης για το κτίριο Διοικητηρίου του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΔΑΜΠ Ζ2301200089317
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/01/2023
ΑΔ: A122368
Προϋπολογισμός: € 30.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΥΛΠ - Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής