ΔΔΑΜΠ-1200089912 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/01/2023

Γενική Διεύθυνση Λιγνιτικού Δυτικής Μακεδονίας \ Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/02/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ.ΤΡΥΨΑΝΗΣ, τηλ. 2463059299
Υποβολή: Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr . DDA-DEIMINESMK-143366

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για το Διαγωνισμό είναι ο Κλάδος Υλοποίησης της ΔΔΑΜΠ, Διεύθυνση: 9° χλμ ΠΕΟ Αμυνταίου-Πτολεμαΐδας. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φίλιππος Τρυψάνης, τηλ. 2463059299, e-mail: f.trypsanis@dei.qr. Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για τεχνικά θέματα που αφορούν το Διαγωνισμό και χορήγησης βεβαίωσης επίσκεψης είναι ο Κλάδος Έργων Νότου της ΔΔΑΜΠ. Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Χαραλαμπόπουλος Αναστάσιος, τηλ. 2292064269, e-mail: a.charalampopoulos@dei.qr και Γιαννακόπουλος Ιωάννης τηλ. 2292064328, e-mail: io.giannakopoulos@dei.qr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έρευνα και εντοπισμός επικίνδυνων υλικών στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Λαυρίου ΙΙΙ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΔΑΜΠ-1200089912
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/01/2023
ΑΔ: A122351
25/01/2023
ΑΔ: A122432
27/01/2023
ΑΔ: A122454
Προϋπολογισμός: € 15.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΥΛΠ - Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής