ΔΔΑΜΠ 1200079173 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/01/2022

Γενική Διεύθυνση Λιγνιτικού Δυτικής Μακεδονίας \ Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/01/2022 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΤΡΥΨΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2463059299)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής (ΔΔΑΜΠ) 9ο χλμ. Αμυνταίου-Πτολεμαϊδας 53200, Αμύνταιο , τηλέφωνο (2463041002). Πληροφορίες παρέχονται από τον κο ΤΡΥΨΑΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟ (τηλ. 0030-2463059299) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διεύθυνση f.trypsanis@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+302463041040) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον Κλάδο Έργων Νότου της ΔΔΑΜΠ, από τους κους Αν. Χαραλαμπόπουλο, Θ. Μεδίτσκο και Ι. Γιαννακόπουλο τηλ. 22290 64269 του ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

’Έρευνα και εντοπισμός επικίνδυνων υλικών στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ I-IΙ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΔΑΜΠ 1200079173
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
23/12/2021
ΑΔ: A119445
12/01/2022
ΑΔ: A119497
Προϋπολογισμός: € 50.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΥΛΠ - Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής