Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο ΔΛΥΛΠ-203 Κατασκευή νέας οδού από Διοικητήριο ΛΚΔΜ προς εγκαταστάσεις ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V και Ορυχείο Νοτίου Πεδίου 20/06/2023 1.840.000,00 Υποστηρίζεται ηλεκτρονική υποβολή