ΔΥΑΕ RFI Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων \ Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/05/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.ΜΕΡΓΟΣ 210 3895323 I.Mergos@ppcgroup.com , Ε.ΚΑΨΙΩΤΗ 210 3895316 e.kapsioti@ppcgroup.com
Υποβολή: Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας (“compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας μέσω καταλόγου»

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πρόσκληση – Αίτημα Διαβούλευσης Αγοράς ΜΑΠ μέσω ΔΥΑΕ με ημερομηνία 22.04.2024

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΑΕ RFI
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΑΕ - Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία