ΔΥΑΕ 1200103538 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/03/2024

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων \ Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/03/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: E.Kapsioti@dei.gr Ε. ΚΑΨΙΩΤΗ 210 3895316
Υποβολή: Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης E.Kapsioti@dei.gr
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης E.Kapsioti@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας σε θέματα ΥΑΕ για τις ανάγκες των Καταστημάτων Πωλήσεων καθώς και των Κεντρικών υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. για ένα έτος 2024-2025».

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΑΕ 1200103538
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
11/03/2024
ΑΔ: A125728
Προϋπολογισμός: € 50.260,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΑΕ - Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία