ΔΥΑΕ 1200081412 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/04/2022

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων \ Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/04/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: E. Καψιώτη Τηλ. 210 3895316 mail. e.kapsioti@dei.gr"
Υποβολή: ΔYAE Aραχώβης 32 10681 Αθήνα 2ος όροφος "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΚΡΕΜΑ ΑΝΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 15 "

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΑΕ 1200081412
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 11/04/2022
ΑΔ: A119733
Προϋπολογισμός: € 5.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΑΕ - Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία