ΔΥΑΕ 1200076594 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων \ Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/10/2021 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε .Καψιώτη Τηλ.210 3895316
Υποβολή: ΔΥΑΕ
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο γραφείο 210, οδός Αραχώβης, αριθμός 32, όροφος 2ος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια: -550.000 TEM ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΑΕ 1200076594
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 27.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΑΕ - Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία