ΔΥΑΕ 1200074344 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων \ Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/09/2021 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Καψιώτη Ευαγγελία Τηλ. 210 3895316
Υποβολή: ΔΥΑΕ
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο γραφείο 210, οδός Αραχώβης, αριθμός 32, όροφος 2ος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

18 TEM ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΑΕ 1200074344
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/08/2021
ΑΔ: A119000
Προϋπολογισμός: € 27.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΑΕ - Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία