Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Διέυθυνση: Αραχώβης 32 10681 Αθήνα 2ος όροφος

Υπ. Επικοινωνίας: Ε. Καψιώτη

Τηλ. Επικοινωνίας: ΤΗΛ. 210 3895316

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΑΕ 1200097278 ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΥΤΙΟ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 04/12/2023 Σε Παράταση 82.350,00 Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr. Το Σύστημα κατ’ ελάχιστο