ΔΕΣΕ 18002/26.01.2018 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

ΒΟΚ που Υπάγονται στον ΔΣ \ Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/02/2018 - 09:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ιωάννης Αλεξόπουλος, τηλ. επικοινωνίας: 210 5234556
Υποβολή: Αθήνα
Χαλκοκονδύλη 32, Τ.Κ. 10432, Για κατάθεση φακέλων και αρ. πρωτόκολλου, 7ος όροφος, γραφείο 709

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιλογή Αναδόχου εταιρείας για Παροχή Υπηρεσιών Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Χορωδίας ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΣΕ 18002/26.01.2018
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/01/2018
ΑΔ: A101350
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΣΕ - Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας