ΔΔΕ-ΕΚ126098-4366 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

ΒΟΚ που Υπάγονται στον ΔΣ \ Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/01/2019 - 13:10

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ψυρρή Αλεξάνδρα τηλ. 210 5283675
Υποβολή: 3ης Σεπτεμβρίου 7,104 32 Αθήνα
Υποβολή Προσφορών : όροφος 4ος, γρ. 401 έως 28/01/2019 ώρα 10:00

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΔΔΕ στο πλαίσιο των τρεχουσών αναγκών της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς Η/Ε

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΔΕ-ΕΚ126098-4366
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/01/2019
ΑΔ: A106991
Προϋπολογισμός: € 305.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΔΕ - Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας