ΚΔΕΠ-1200075359 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/01/1900

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/07/2021 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Πρίνου / Μ. Αργεντέλλη, 210 6601819-797, m.prinou@dei.com.gr / m.argentelli@dei.com.gr
Υποβολή: Aθήνα
Λεονταρίου 9, Τ.Κ. 15351 Κάντζα/Παλλήνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια συσκευής Διάβρωσης - Αλατονέφωσης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200075359
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 80000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας