ΚΔΕΠ-1200073516 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/04/2021 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Πρίνου / m.prinou@dei.com.gr / Τηλ.: 210 6601819
Υποβολή: Αθήνα
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων, οδός Λεονταρίου 9, Τ.Κ. 15351 Κάντζα Παλλήνης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια αυτόματου τιτλοδότη

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200073516
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
07/04/2021
ΑΔ: A118531
Προϋπολογισμός: € 30.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας