ΚΔΕΠ-1200073501 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/04/2021

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/04/2021 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Πρίνου / Μ. Αργεντέλλη m.prinou@dei.com.gr / m.argentelli@dei.com.gr Τηλ.: 210 6601819-797
Υποβολή: Αθήνα
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ), οδός Λεονταρίου, αριθ. 9, Τ.Κ. 15351 Κάντζα/Παλλήνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια συσκευής διννορευμάτων τεχνολογίας array και παρελκόμενα

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200073501
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
07/04/2021
ΑΔ: A118530
Συμπλήρωμα 1 22/04/2021
ΑΔ: A118575
Προϋπολογισμός: € 50.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας