ΚΔΕΠ-1200070598 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/12/2020

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/01/2021 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Πρίνου / Μ. Αργεντέλλη Τηλ.: 210 6601819 / 210 6601797 m.prinou@dei.com.gr / m.argentelli@dei.com.gr
Υποβολή: Αθήνα
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ), οδός Λεονταρίου, αριθ. 9, Τ.Κ. 15351 Κάντζα/Παλλήνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια παρελκόμενων μικροσκοπίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200070598
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
07/12/2020
ΑΔ: A116970
23/12/2020
ΑΔ: A117070
Προϋπολογισμός: € 66.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας