ΚΔΕΠ-1200066472 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/06/2020 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Πρίνου - Μ. Αργεντέλλη / Τηλ.: 210 6601819-797 / m.prinou@dei.com.gr - m.argentelli@dei.com.gr
Υποβολή: Αθήνα
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ), οδός Λεονταρίου, αριθ. 9, Τ.Κ. 15351 Κάντζα/Παλλήνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων κτιρίων ΚΔΕΠ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200066472
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 38.200 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας