ΚΔΕΠ-1200066371 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/04/2020

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/04/2020 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Πρίνου / Μ. Αργεντέλλη, Τηλ.: 210 6601819 / 210 6601797 / m.prinou@dei.com.gr / m.argentelli@dei.com.gr
Υποβολή: Αθήνα
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ), οδός Λεονταρίου, 9, Τ.Κ. 15351 Κάντζα/Παλλήνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200066371
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/03/2020
ΑΔ: A114837
Συμπλήρωμα 1 01/04/2020
ΑΔ: A114913
Προϋπολογισμός: € 146.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας