ΚΔΕΠ-1200065420 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/03/2020 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Πρίνου / Μ. Αργεντέλλη, τηλ: 210 6601819/ 2106601797, e-mail: m.prinou@dei.com.gr / m.argentelli@dei.com.gr
Υποβολή: Αθήνα
οδός Λεονταρίου, αριθ. 9, Τ.Κ. 15351 Κάντζα/Παλλήνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων κτιρίων ΚΔΕΠ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200065420
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/02/2020
ΑΔ: A114754
Προϋπολογισμός: € 36500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας