ΚΔΕΠ-1200063612 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/11/2019 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Πρίνου / Μ. Αργεντέλλη, 210 6601819 / 797, m.prinou@dei.com.gr / m.argentelli@dei.com
Υποβολή: Αθήνα
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων, Λεονταρίου 9, Κάντζα/Παλλήνης, 15351

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή μόνιμου Υδροδοτικού δικτύου του κτιρίου «Μεγάλης Ισχύος» του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200063612
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Λήψη
Λήψη
Λήψη
Λήψη